Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06_EKO_311_Dri

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06_EKO_311_Dri"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06_EKO_311_Dri
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_311_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Vlastnické právo Anotace Prezentace seznamuje studenty s vlastnickými právy, která jsou vymezena Občanským zákoníkem. V závěru prezentace jsou uvedeny příklady posuzování sousedských práv podle nového zákoníku. Na tento výukový materiál navazuje další prezentace, a to Spoluvlastnictví. K procvičení látky slouží navazující pracovní list. Materiál vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 1. října 2013 Ověřeno 24. března 2014

3 Vlastnické právo v novém Občanském zákoníku
Občanské právo Vlastnické právo v novém Občanském zákoníku

4 Immanuel Kant, Metafysika mravů
Právo je souhrn podmínek, za nichž lze libovůli jednoho spojit s libovůlí druhého pod obecným zákonem svobody. Immanuel Kant, Metafysika mravů Napoléon dans son cabinet de travail, 1812, Autor: Jacques-Louis David Zdroj: The York Project: Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, ISBN Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

5 Vlastnické právo Vlastnické právo:
zahrnujeme do věcných práv (nejdůležitější), jedná se o absolutní právo (neomezené = kogentní), je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí (majetkem), vychází z římského práva, řádná držba. První strana Code Civil z roku 1804 Autor: Imprimerie nationale

6 Vlastnické právo Vlastnická triáda: právo věc držet = faktická moc,
právo věc užívat a používat = realizace užitné hodnoty, přírůstků a plodů, právo s věcí disponovat = úplatně či bez úplatně zcizovat (nakládat). Další práva vlastníka: věc opustit (nepoužívat), věc prodat, darovat, převést, odkázat, zničit (výjimka, například kulturní památka).

7 Nabytí vlastnických práv:
Vlastnické právo Nabytí vlastnických práv: originární nabytí, například zhotovení nové věci, derivátní nabytí, například dědění, koupě. Dále rozlišujeme: nabytí majetku převodem, například koupě, nabytí majetku přechodem, například dědictví, nabytí majetku vydržením, přivlastněním, nálezem, přírůstkem, ze zákona, rozhodnutím správního orgánu apod.

8 Vlastnické právo Nález věci: Relikviář svatého Maura
Autor: neznámý, Zdroj: NPÚ

9 Vlastnické právo Nález věci:
nalezená věc nesmí být považována za opuštěnou, tzn. nesmí býti přivlastněna. nálezce věc vrací původnímu vlastníkovi. Nálezce má právo na 10 % nálezné. pokud nálezce nezná vlastníka oznamuje nález obci. Pokud se nikdo do jednoho roku nepřihlásí je obec poctivým vlastníkem (specifika u skryté věci = například poklady).

10 Omezení vlastnického práva:
Vlastnické právo Omezení vlastnického práva: vlastnické právo lze omezit se souhlasem vlastníka, nebo na základě zákona ve veřejném zájmu. Například: použití věci bez souhlasu (například živelná pohroma), vyvlastnění, zástavní práva, věcné břemena, nezbytná cesta, sousedská práva.

11 Vlastnické právo Sousedské vztahy:
„Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv“ § 127 Občanský zákoník Sousedské právo upravuje: imise, například: prach, kouř, pachy, stín, otřesy, hluk, vnikání zvířat apod. spadlé plody, odstranění kořenů nebo větví, úpravu staveb, zřizování staveb, právo vstupu na pozemek, rozhrady = ploty, zdi, meze apod.

12 Příklady posuzování sousedských vztahů dle nového Občanského zákoníku:
Vlastnické právo Příklady posuzování sousedských vztahů dle nového Občanského zákoníku: Ovoce daleko od stromu Jablka, která rostou na přesahujících větvích patří majiteli stromu. Jakmile jablko spadne na sousedův pozemek, patří sousedovi, aniž by ho musel majiteli vrátit nebo ho vyzvat, aby si ho vyzvedl. Nově je upravena možnost odstranění převisů. Pokud byl soused upozorněn a tyto převisy neodstranil, může je majitel pozemku sám odstranit a ponechat si je.

13 Příklady posuzování sousedských vztahů dle nového Občanského zákoníku:
Vlastnické právo Příklady posuzování sousedských vztahů dle nového Občanského zákoníku: Zvíře u souseda Pokud domácí nebo užitková zvířata navštíví sousední pozemek, může si majitel pro zatoulané zvíře dojít. Pokud zvíře způsobí na sousedově pozemku (a to bez ohledu na zavinění majitele) škodu, musí ji chovatel uhradit. Uhrazení škody bude řešeno uvedením poškozené věci do původního stavu, pokud peněžitou náhradu nenavrhne poškozený nebo není uvedení do předešlého stavu možné.

14 Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi!
Vlastnické právo Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi! Znáte „případ“ nálezu Relikviáře svatého Maura? Kde by jste tuto druhou nejcennější památku v České republice nalezli? Znáte další příklady nálezu pokladu (v ČR nebo ve světě). Jste schopni vysvětlit poctivou a nepoctivou držbu? Uveďte další příklady „nového“ posuzování sousedských práv. Můžete využít diskuzi, nebo vyhledávání potřebných informací na internetu.

15 Použitá literatura: RYSKA Radovan, PUŠKINOVÁ Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., s. ISBN Použité zdroje: Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06_EKO_311_Dri"

Podobné prezentace


Reklamy Google