Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR –"— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

2 Co se dnes dozvíte Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Co je to plán péče o farmu ? K čemu je dobrý ? Jak se dělá ? Jak vypadá ? Pro koho je ?

3 Co je to plán péče o farmu ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Moderní přístup k hospodaření na farmě ve shodě s ochranou zemědělské krajiny Bere v potaz všechny složky prostředí a jejich vzájemné vztahy Nastiňuje možnosti rozvoje farmy Podklad pro plánování managamentů a krajinných změn Podklad pro čerpání dotací (PPK, PRV, OPŽP aj.)‏

4 Co je to plán péče o farmu ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zájmy zemědělce Zájmy ochranáře Šetrné hospodaření

5 Proč plán péče o farmu ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

6 K čemu je plán péče o farmu (farmplán) dobrý ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Umožní lepší plánování hospodaření v závislosti na plánech do budoucna Při hospodaření v CHKO či NP pomůže vyhovět požadavkům orgánů ochrany přírody Zemědělec získá lepší přehled o farmě – co zde žije a co zde roste – možnost dotací na biodiverzitu v budoucnosti Farma se stabilními krajinnými prvky je odolnější vůči erozi

7 K čemu je plán péče o farmu (farmplán) dobrý ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Farmy v zajímavé krajině jsou vyhledávaným cílem pro agroturistiku Nabízí možnost spolupracovat na projektech, které propagují Vaši farmu a Vaše ideály (viz například projekt „Ekozemědělci přírodě“)

8 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1. Seznámení s farmářem, plány do budoucna : Soukromník x zemědělský podnik Má zemědělec následovníka, plány do budoucnosti ? Jaká je produkce, čemu by se rád věnoval Možnosti odbytu : odbytové organizace, sdružení farmářů, vstup do EZ aj. Přemýšlí o agroturistice, má místní výrobky ?

9 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Vědomí vlivu na ŽP? Překážky? Motivace ? Znalosti, informace?

10 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ukázka ze vstupních rozhovorů se zemědělcem : oslovení zemědělce, zjištění zájmu kontext: minulost, současnost a budoucnost hospodaření vztah k pozemkům „Vážíte si některých pozemků více než jiných?“ vnímání (ne)výhod biodiverzity, ekologických struktur... „Považujete stromy na pastvinách za vhodné nebo nevhodné pro Vaše hospodaření?“

11 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí dotace, finance „Žádal jste někdy o jakékoli dotace na hospodaření šetrné k přírodě?“ „Pokud ne, proč?“ úřady, instituce „Řešil jste někdy něco s orgánem ochrany životního prostředí?“ informace, poradenství „Máte na koho se obrátit pro radu či pomoc s řešením Vašich problémů?

12 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 2. Farma jakou součást krajiny : Poloha farmy (nížina, LFA), extenzivní x intenzivní oblast ? Je farma v CHKO, NP, jsou součástí farmy maloplošná chráněná území Je součástí farmy ÚSES ? Pokud ano, co farmě přináší a jak ji omezuje ? Jaké jsou na farmě pozemky z hlediska AEO či PPK ? Má zemědělec zájem o nové krajinné prvky (meze, rybníček, liniová zeleň aj.) ?

13 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 3. Seznámení s farmou : Botanický průzkum Zoologický průzkum Zemědělské sledování (ohrožení půd erozí)‏ Chybějící přístup na pozemky (plánování návrhů pro pozemkové úpravy)‏ Krajinné prvky (rozmístění, počet, velikost, stav)‏

14 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

15 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

16 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

17 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

18 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 4. Doporučení – opatření, nové možnosti činností Vše neustále konzultováno s farmářem ! Výstupy z mapování, sladění s případnými požadavky orgánů ochrany přírody Grafické a textové zpracování Možnosti : ideální, proveditelné

19 Příklad v terénu - problém Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

20 Konkrétní problém - řešení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí půda živiny chemikálie

21 Konkrétní problém - řešení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

22 Konkrétní problém - řešení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

23 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 4. Doporučení – opatření, nové možnosti činností a) péče o jednotlivé pozemky (zvláště TTP) – biotopová úroveň ekologická hodnota pozemku (cenný x neutrální x problémový)‏ stanovení priorit opatření (zachování stavu x náprava problémů)‏ návrh opatření

24 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 4. Doporučení – opatření, nové možnosti činností b) optimalizace struktury území – krajinná úroveň rozptýlená zeleň jiné krajinné prvky cestní síť

25 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

26 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 5. Finanční zdroje na doporučené činnosti (PRV, PPK, OPŽP aj.) : Možnosti budoucího projektu Plánování rozvoje farmy (intenzita x extenzita, vstup do EZ aj.)‏ Přehledně zpracovaný seznam využitelných dotací s informacemi (kdo poskytuje, kolik, kdy, za jakých podmínek aj.)‏

27 Jak se farmplán dělá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 5. Finanční zdroje na doporučené činnosti (PRV, PPK, OPŽP aj.) : Možnosti budoucího projektu Plánování rozvoje farmy (intenzita x extenzita, vstup do EZ aj.)‏ Přehledně zpracovaný seznam využitelných dotací s informacemi (kdo poskytuje, kolik, kdy, za jakých podmínek aj.)‏

28 Z čeho vycházíme ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Znalosti farmáře, krajinářská data, historické snímky :

29 Z čeho vycházíme ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Znalosti farmáře, krajinářská data, historické snímky :

30 Jak farmplán vypadá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí pozemek biodiverzita, přírodní podmínky problémy, rizika

31 Jak farmplán vypadá ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí možnost dotace navržené zásady hospodaření

32 Pro koho je farmplán určen ? Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Potencionálně pro každého zemědělce Do budoucna by farmplánem mohly být podloženy některé dotace Podrobné informace o farmě mohou být „reklamním artiklem“

33 Děkuji za pozornost Ing. Milan Kouřil Daphne ČR – Institut aplikované ekologie milan.kouril@daphne.cz 774 650 518 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR –"

Podobné prezentace


Reklamy Google