Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální akční plán Olomouckého kraje 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 14. 5. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální akční plán Olomouckého kraje 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 14. 5. 2015."— Transkript prezentace:

1 Regionální akční plán Olomouckého kraje 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 14. 5. 2015

2 Regionální akční plán Regionální akční plán je základním dokumentem pro činnost RSK –Zhotoveným na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a –Národních finančních zdrojů Cílem je naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

3 Součinnost metodiky RAP s národními dokumenty Operační programy –Evropská komise schválila finální podobu 5 operačních programů Národní dokument k územní dimenzi –Hledá prostor pro územní koordinaci v OP Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů –Popisuje tvorbu a využití integrovaných nástrojů Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) –Platforma, na které je RAP postaven

4 Tvorba RAP SRR OK Podkladové materiály –Sběr významných projektových námětů od členů RSK OK Investiční náměty: nad 50 mil. Kč Neinvestiční náměty: nad 5 mil. Kč Významné projekty se zapojením více organizací Stěžejní projekty pro danou oblast –Projektové náměty KÚOK a přís. organizací kraje –Zásobník projektových námětů OK Obce, MAS, mikroregiony, právnické osoby –V případě nedostatečných podkladů – expertní odhad

5 RAP SRR OK Textová část RAP SRR OK –Textová část stručně popisuje obsah aktivity RAP –Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje Olomouckého kraje (textová část).docxRegionální akční plán Strategie regionálního rozvoje Olomouckého kraje (textová část).docx Vazba aktivit RAP –Územní dimenze vychází z DoP a NDÚD –Zahrnuty pouze Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program –KAP a MAP a integrované nástroje za CLLD a ITI budou začleněny do RAP –Příloha č. 1 - RAP SRR OK.xlsxPříloha č. 1 - RAP SRR OK.xlsx

6 Neinvestiční projektové náměty v RAP SRR OK Přehled dodaných projektových námětů –Rozčleněny dle specifických cílů OP –Příklady vhodných projektů –RAP nemá dostatek neinvestičních projektových námětů –OP - Pracovní skupiny.xlsxOP - Pracovní skupiny.xlsx

7 Sběr projektových námětů Sběr projektových námětů pro roky 2015 a 2016: –Termín 30. 6. 2015 –Oddělení regionálního rozvoje nabízí možnost konzultací všem členům pracovních skupin –Kontaktní osoba p.smicka@kr-olomocky.czp.smicka@kr-olomocky.cz Forma sběru projektových námětů NositelNázev akcePopis akce Rok předlože ní do výzvy Celkové náklady (v tis. Kč) Zdroj financování Název výstupového indikátoru Hodnota výstupové ho indikátoru UPOL Podpora celoživotního vzdělávání a kriérního růstu pracovníků vzdělávacích institucí Zahraniční stáže a pobyty. Moderní pedagogické a didaktické postupy. 2016500 000 OPVVV 2.3_IP1 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce 4

8 Harmonogram práce na RAP SRR OK 30. 4. 2015 – odevzdána na MMR druhá verze RAP 1. 6. 2015 – 3. zasedání RSK OK (schválení RAP SSR OK) Srpen 2015 – 4. zasedání RSK OK Září 2015 – 3. zasedání NSK

9 DĚKUJI ZA POZORNOST oddělení regionálního rozvoje


Stáhnout ppt "Regionální akční plán Olomouckého kraje 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání 14. 5. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google