Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální akční plán Jihočeského kraje Ing. Jaromír Slíva, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální akční plán Jihočeského kraje Ing. Jaromír Slíva, MBA."— Transkript prezentace:

1 Regionální akční plán Jihočeského kraje Ing. Jaromír Slíva, MBA

2 FONDY EU 2014-2020 pro ČR 23,83 mld. EUR = cca 660 mld. Kč 20 operačních programů plošné výzvy nástroje územní dimenze

3

4 Regionální akční plán Jihočeského kraje Územní dimenze koncentrace (zacílení) prostředků operačních programů podle potřeb regionu Realizována dvěma způsoby : integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD) cílenými výzvami – specifické výzvy zacílené územně, tematicky, územně i tematicky ITI – Integrované územní nástroje Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko - chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká aglomerace IPRÚ - Integrované plány rozvoje území funkční území tzv. regionálních pólů rozvoje (České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec, Mladá Boleslav, Zlín) CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj realizován prostřednictvím Místních akčních skupin

5 Regionální akční plán Jihočeského kraje Specifické/cílené výzvy – Regionální akční plán Podkladem pro zacílení specifických výzev budou Regionální akční plány (RAP) zpracované pro území každého kraje RAP = priority územních partnerů (kraj, města a obce, podnikatelé, organizace v sociální a hospodářské oblasti, v oblasti ŽP, vědeckovýzkumné instituce atd.) Zpracování RAP JK v gesci Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje Prvotní návrh RAP JK zpracován na podzim 2014 na základě dotazníkového šetření mezi výše uvedenými partnery Potřeba získat více odpovědí pro komplexnější přehled o absorpční kapacitě a hlavních problémech obcí v Jihočeském kraji (odpověď zaslalo 11 % obcí).

6 Regionální akční plán Jihočeského kraje Regionální akční plán Příprava od 10/2014 dle metodiky MMR Termín pilotní verze RAP: 5. 12. 2014 MMR v současné době porovnává všechny RAPy -> jednotnost a informace pro řídící orgány Termín finální podoby RAP: po schválení OP Evropskou komisí

7 Regionální akční plán Jihočeského kraje Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje RSK ustaveny v každém kraji Doporučuje ŘO na základě RAP územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu Usnesení předává ŘO prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci Zástupci: –kraje –měst a obcí (SMO) –venkova (MAS, SPOV, SMS) –nestátních neziskových organizací –Jihočeské hospodářské komory –akademického sektoru, –Agentury pro sociální začleňování –krajské pobočky Úřadu práce –Strategie inteligentní specializace Ustavující zasedání RSK JK 12. 12. 2014

8 Regionální akční plán Jihočeského kraje Národní stálá konference Na základě podkladů od RSK a od nositelů integrovaných nástrojů zpracovává doporučení pro nastavení harmonogramu specifických výzev a výzev pro integrované projekty, včetně jejich územního, případně věcného zacílení. Tato doporučení jsou prostřednictvím MMR projednávána s ŘO. Zástupci: –MMR –Regionálních stálých konferencí –Nositelů ITI a IPRÚ –Krajských sítí MAS –AK ČR, SMO, SMS, Národní sítě MAS –Agentury pro sociální začleňování –ŘO OP, pokud o členství požádají Ustavující zasedání NSK 23. 1. 2015

9 Národní stálá konference Řídící orgány OP Cílené výzvy Projekty Regionální akční plán Regionální stálá konference Regionální akční plán Jihočeského kraje

10 Kontakt Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje Výkonem Sekretariátu pověřen Odbor evropských záležitostí KÚ JK Zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce V jeho gesci příprava Regionálního akčního plánu JK Mgr. Antonín Kaplan, kaplan@kraj-jihocesky.cz, 386 720 330 Mgr. Vanda Pánková, pankova@kraj-jihocesky.cz, 386 720 162 Ing. Jan Návara, navara@kraj-jihocesky.cz, 386 720 385

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Regionální akční plán Jihočeského kraje Ing. Jaromír Slíva, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google