Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor regionální politiky 9. 12. 2015 RSK Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor regionální politiky 9. 12. 2015 RSK Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor regionální politiky 9. 12. 2015 RSK Jihomoravského kraje

2 Aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi -Finanční alokace, indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení územní dimenze -Schváleno vládou dne 14. 9. 2015 (UV 742/2015) Metodický pokyn pro využití IN -Videokonference s EK 6. a 30. 10. – upřesnění implementace ITI v ČR ve vztahu k hodnocení projektů (způsob naplnění článku 7 nařízení EFRR) -Úpravy MP jen ve vztahu k ITI -Podepsáno ministryní 6. 11. 2015 Aktuální činnost MMR – ORP

3 Akční plán realizace SRR ČR 2015-2016 -Zakomponování RAP do kap. 4 -Míra naplňování aktivit SRR prostřednictvím aktivit RAP -Vládou projednán a schválen 12. 10. 2015 (UV 806/2015) Metodika vyhodnocení SRR -Dopracování indikátorové soustavy SRR -Setkání se zástupci krajů 1. polovině ledna 2016 Aktuální činnost MMR – ORP

4 Komora regionální Shrnutí fungování RSK – vznik pracovní skupiny zástupců RSK Zlepšit komunikaci RSK – ŘO včetně využití RAP, a to i pro NDT KAP/MAP – čerpání z IROP – řeší vedení MŠMT a MMR ŘO – formulace požadavků na RSK Doporučení pro ŘO účastnit se v případě potřeby zasedání RSK MMR – vytvoření webu shrnujícího informace o územní dimenzi 3. Zasedání NSK

5 Komora ITI a IPRÚ Apel na zapojení do evropských aktivit Příprava navazujícího projektu MEDUIN II Předložení int. strategií leden/únor 2016 Komora CLLD Standardizace MAS – proces vydávání osvědčení Požadavek na hodnocení MAP v co nejkratší lhůtě Strategie postupně vkládány do systému MS 2014+ 3. Zasedání NSK

6 Aktualizace RAP Národní dotační tituly Prioritizace projektů -Přenos informací o prioritních projektech (záměry, stav přípravy apod.) Činnost pracovních skupin -PS Vzdělávání – KAP/MAP -PS Cestovní ruch – aktuálně řešené téma (schůzka 15. 10.) Plánované činnosti RSK v roce 2016

7 Podpora cestovního ruchu – zatím 70 mil. Kč Navigační a info systémy pro sluchově/zrakově postižené, vybudování/rekonstrukce odpočívadel, center služeb, hygienických zařízení, zpřístupnění atraktivit Podpora bydlení – 485 mil. Kč Regenerace sídlišť, podporované byty, olověné rozvody, bytové domy bez bariér Podpora regionů – 375 mil. Kč Spolupráce obcí, obnova sakrálních staveb v obci a místních komunikací, obnova majetku obcí a krajů po živelních pohromách, odstranění vybydlených budov Podpora územního plánování obcí – 20 mil. Kč Většina titulů vyhlášena k 1. 11. 2015, ukončení 15. 1. 2016 Národní dotační tituly MMR

8 -Vyhlášeno cca 104 výzevVyhlášeno cca 104 výzev -OP Doprava: 5 výzev -OP Zaměstnanost: 36 výzev -OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: 16 výzev -OP Životní prostředí: 15 výzev -PS Česko-Polsko: 3 výzev -IROP: 14 výzev -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: 8 výzev -OP Technická pomoc: 3 výzvy -Dohoda o partnerství: 1 výzva -Harmonogramy 2016 – OP D, IROP, OP Z, OP PIK, OP ŽP, PRVOP DIROPOP ZOP PIKOP ŽPPRV -Střednědobý harmonogram OP ŽP do 2018 Výzvy

9 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost -Značná část programu již vyhlášena (Spolupráce-klastry, Nemovitosti, Inovace, Aplikace, Školící střediska atd.) -Odložení příjmu plných žádostí k 1. 12. 2015 -Doménou www.oppik.cz = neoficiální web OPwww.oppik.cz OP Doprava -Prosinec 2015 - výzvy na SC 1.1 (železniční doprava), 2.1 (silnice TEN-T) a 3.1 (silnice mimo TEN-T) Program rozvoje venkova -1. kolo výzev: příjem žádostí od 29. 9., ukončení 12. 10. 2015 -2. kolo výzev: v termínu 2. 5. – 15. 5. Výzvy

10 OP Věda, výzkum, vzdělávání -Místní akční plány rozvoje vzdělávání (příjem ŽoP 26. 10., ukončení 12/2016) -Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (příjem ŽoP 28. 8., ukončení při vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 12. 2016) OP Životní prostředí -Výzva č. 19: snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů - souběžná výzva z Národního programu Životního prostředí, možnost krytí ze 100 %; ukončení příjmu žádostí: 15. 4. 2016 Výzvy

11 Integrovaný regionální operační program Vybrané úseky silnic II. a III. třídy Deinstitucionalizace sociálních služeb Sociální podnikání (+ zvlášť pro SVL) Územní/regulační plány, územní studie Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie (seminář 3. 11.) Provozní a animační výdaje MAS Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (otevřeno dne 14. 12. 2015) Výzvy pro předkládání integrovaných strategií CLLD – prodloužena do 31. 3. 2016 ITI a IPRÚ – vyhlášeno 26.11.2015 ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2016 Výzvy

12 OP Zaměstnanost Zvýšená zaměstnatelnost cílových skupin na trhu práce Budování kapacit a profesionalizace NNO 4. vlna KPSVL – vybrané obce budou zveřejněny 20. 12. 2015 OP Technická pomoc 12. 10. - výzva pro sekretariáty regionálních stálých konferencí, ITI a Regionální rady Výzvy

13 Diskuze, náměty, komentáře.. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR tel.: 234 154 471 email: františek.kubes@mmr.cz http://www.mmr.czfrantišek.kubes@mmr.cz http://www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální informace z programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor regionální politiky 9. 12. 2015 RSK Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google