Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700."— Transkript prezentace:

1 Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700 Kč? Úroková sazba je 2 % p.a. (úroky se připisují na konci roku), poplatek za vedení účtu činí 200 Kč/rok a daň z příjmů z připsaných úroků činí 15 %. Na jak vysokou zálohu státní podpory vznikne nárok za rok spoření? Jaká bude celková naspořená částka na konci 6. roku za výše uvedených předpokladů? (pro zjednodušení předpokládejme, že se státní podpora bude připisovat vždy na konci daného roku)

2 Splácení úvěru. Umořovatel.

3 UMOŘOVÁNÍ DLUHU Jakým způsobem lze úvěr splácet:  jednorázově,  postupně: - pravidelnými splátkami: - degresivní splátky, - progresivní splátky, - anuitní splátky (pravidelně se opakující splátky ve stejné výši) - nepravidelnými splátkami.

4 UMOŘOVÁNÍ DLUHU zbývající dluh

5 UMOŘOVÁNÍ DLUHU Úmor – ta část splátky, jež postupně snižuje původní dluh; Úrok – ta část splátky, která pokrývá nárůst hodnoty neumořených částí dluhu = odměna za poskytnutí úvěru / cena úvěru – vypočtená jako % z dlužné částky;

6 UMOŘOVÁNÍ DLUHU zbývající dluh

7 UMOŘOVÁNÍ DLUHU zbývající dluh

8 Degresivní splátka čas splátka úmor úrok

9 Anuitní splátka čas splátka úmor úrok

10 Progresivní splátka čas úmor úrok splátka

11 Anuitní splátka U výše úvěru i úroková sazba n doba splatnosti (počet splátek) A anuitní splátka k počet již realizovaných splátek

12 Umořovatel Umořovatel vyjadřuje jakou částku je nutné pravidelně splácet po dobu n období (vždy na konci období) při neměnné úrokové sazbě i, vypůjčíme-li si dnes 1 Kč.

13 Umořovací plán - slouží k výpočtu a přehledu jednotlivých plateb, - k odlišení výše úmoru a úroku (pro účetní jednotky - pro správné zaúčtování), - ke zjištění stavu dosud nesplaceného dluhu. Obsahuje: - výši splátky, - výši úroku z úvěru v každé splátce, - výši úmoru v každé splátce, - zůstatek nesplaceného úvěru vždy na konci období.

14 Příklady 34) Úvěr 40 000 Kč má být umořen ročními anuitními splátkami za šest let při neměnné úrokové sazbě 5 % p.a. Určete výši anuitní splátky a sestavte umořovací plán. Jaké jsou úrokové náklady úvěru? 35) Jaká je výše roční anuitní splátky hypotečního úvěru poskytnutého ve výši 1 000 000 Kč s dobou splatnosti 20 let a fixní úrokovou mírou 6% p.a.? Jaké jsou úrokové náklady úvěru? 36) Jaká je výše měsíční anuitní splátky hypotečního úvěru poskytnutého ve výši 1 000 000 Kč s dobou splatnosti 20 let a fixní úrokovou mírou 6% p.a. ? (Předpokládáme měsíční úrokovací období.) Jaké jsou úrokové náklady úvěru?

15 Příklady 37) Vytvořte umořovací plán pro úvěr ve výši 500.000 Kč s dobou splatnosti deset let, který bude splácen pravidelnými ročními konstantními splátkami při úrokové sazbě 6% p.a. 38) Sestavte umořovací plán půjčky 50 000,- Kč, která má být umořena pěti polhůtnými čtvrtletními anuitními splátkami při nominální roční úrokové míře 12% a čtvrtletním úrokování.

16 39) Kolik zaplatíme bance celkem na úrocích při splácení desetiletého úvěru ve výši 500.000 Kč konstantními pravidelnými splátkami na konci každého měsíce? Úroková sazba je 0,5% p.m., úrokovací období měsíční.

17 Příklady 40) V jaké výši je možné získat úvěr se splatností dvacet let při fixní úrokové sazbě 12% p.a. a měsíčním úrokovacím období, jsme-li schopní pravidelně měsíčně splácet 6.000 Kč? Určete úrok a úmor ve 12. a 153. splátce. 41) V jaké výši je možné získat úvěr se splatností třicet let při fixní úrokové sazbě 12% p.a. a měsíčním úrokovacím období, jsme-li schopní pravidelně měsíčně splácet 6.000 Kč? 42) V jaké výši je možné získat úvěr se splatností dvacet let při fixní úrokové sazbě 12% p.a. a měsíčním úrokovacím období, jsme-li schopní pravidelně měsíčně splácet 10.000 Kč?

18 43) Dluh 10 000 Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními splátkami. Banka účtuje úrokovou sazbu 11 % p.a. Určete a) roční anuitu, b) úrok ve 3. roce, c) úmor ve 3. roce, d) celkovou umořenou částku ke konci 3. roku, e) současnou hodnotu všech anuit. 44) Spotřebitelský úvěr ve výši 40 000 je úročen 13 % p.a. a splácen po dobu 6 let polhůtně ročními konstantními anuitami. Kolik činí celkový úrokový výnos inkasovaný bankou?

19 46) Sestavte umořovací plán půjčky 30.000 Kč, která má být umořena 6 pravidelnými splátkami vždy na konci měsíce, jestliže úmor ve všech splátkách má být stejně vysoký. Úroková sazba byla stanovena na 1,5 % p.m. Jaké jsou celkové úrokové náklady úvěru?

20 47) Podnik využil pro financování investice bankovní úvěr ve výši 600.000 Kč při úrokové sazbě 6 %. Doba splatnosti je 3 roky. Sestavte splátkový kalendář v případě: a) splácení konstantním úmorem b) splácení konstantní anuitou. 48) Úvěr ve výši 280 000,-Kč má být splacen polhůtnými splátkami. 1.úmor má být ve výši 10 000,-Kč a každý následující je o 10 000,-Kč vyšší. Sestavte umořovací plán při polhůtných splátkách jednou ročně a úrokové míře 10 % p.a. při polhůtném úročení.

21 49) Dluh ve výši 100.000 Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními úmory. Banka účtuje úrokovou sazbu 10 % p.a. Určete: a) Splátku ve 4. roce, b) Úrok ve 4. roce, c) Konstantní úmor, d) Celkové úrokové náklady úvěru, e) Současnou hodnotu všech splátek.

22 51) Farmář chce rozšířit plochu své farmy koupí 20 ha zemědělské půdy, kterou majitel nabízí za cenu 50 000 Kč/ha. Dohodli spolu následující podmínky splácení (uvažujte pravidelné roční splátky - vždy na konci roku): Doba splácení ………...… 10 let Roční úroková sazba …… 10 % a) Jak vysoké budou roční splátky? b) Jak vysoké budou roční splátky v případě, že se doba splácení zkrátí na 5 let? c) Jak vysoké budou roční splátky v případě, že doba splácení bude 5 let a úroková sazba 8 % p.a.?

23 52) Kolik bude činit daňová úspora v důsledku odpočtu zaplacených úroků z hypotečního úvěru na bydlení v prvním roce splácení? Hypoteční úvěr byl poskytnut k 1.1. ve výši 1.800.000 Kč s dobou splatnosti 20 let, čtvrtletní frekvencí splácení (anuitní splátky) a úročení při úrokové sazbě 6 % p.a. Sazba daně z příjmů je 15 %. Kolik by činila daňová úspora výše uvedeného úvěru v 15. roce splácení? Jaké jsou celkové úrokové náklady výše uvedeného úvěru?

24 53) Úvěr 40 000 Kč má být umořen ročními splátkami se stejným úmorem za šest let při neměnné úrokové sazbě 5 % p.a. Sestavte umořovací plán. Jaké jsou úrokové náklady úvěru?

25 55) Klient koupil chladničku v ceně 12.000 Kč na splátky a zavázal se splatit dluh čtvrtletními anuitními splátkami během 3 let při úrokové sazbě 18 % p.a. s čtvrtletním úročením. Kdyby chtěl splatit dluh v kratší lhůtě, musel by zaplatit přirážku ve výši čtvrtletního úroku ze zůstatku dluhu ke dni předčasného splacení. Po zaplacení 4 splátek zjistil, že místní pobočka banky nabízí půjčky se splatností 2 roky při úrokové sazbě 12 % p.a. se čtvrtletním úročením. Bylo by pro klienta výhodné vypůjčit si na zbytek dluhu v bance a splatit dluh na začátku druhého roku najednou?

26 56) Dlužník má splatit věřiteli půjčku 200 000 Kč během 8 let 8-mi splátkami vždy na konci roku. Věřitel mu nabízí také možnost vyrovnat závazek jednorázově buď na začátku prvního roku nebo na konci 8-mého roku. Jak vysoké jsou tyto částky, při úrokové sazbě 12 % p.a.?


Stáhnout ppt "Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700."

Podobné prezentace


Reklamy Google