Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Geografická data pro veřejnou správu - data resortu zeměměřictví a katastru Plzeň 18. 5. 2016 Petr Dvořáček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Geografická data pro veřejnou správu - data resortu zeměměřictví a katastru Plzeň 18. 5. 2016 Petr Dvořáček."— Transkript prezentace:

1 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Geografická data pro veřejnou správu - data resortu zeměměřictví a katastru Plzeň 18. 5. 2016 Petr Dvořáček

2 www.cuzk.cz2 Geografická data pro veřejnou správu – data resortu zeměměřictví a katastru Blok ČÚZK (9:30 – 11:30) Úvod – představení resortu ČÚZK, organizační strukturaPetr Dvořáček Letecké měřické snímkování, Ortofoto ČR, letecké laserové snímkování, nový výškopis ČR Petr Dvořáček Základní báze geografických dat (ZABAGED®)Jana Pressová Služby ISKN, RÚIANPetr Souček Státní mapové díloPetr Dvořáček Poskytování dat a služeb, Geoportál ČÚZK, podmínky užití dat ČÚZKPetr Dvořáček Jana Volná Přestávka (11:30 – 12:00) Blok Plzeňského kraje (12:00 – 13:00)

3 www.cuzk.cz3 Organizační schéma resortu zeměměřictví a katastru Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady (14) Zeměměřické a katastrální inspektoráty (7) Zeměměřický úřad Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. Základní legislativa: Zákon č. 359/1992 Sb. – Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech Zákon č. 200/1994 Sb. – Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Vyhláška č. 31/1995 Sb. – Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. Nařízení vlády č. 430/2006 – Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání Katastrální pracoviště (94– ke dni 1.1.2016) Jako veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) byl zřízen 1. ledna 2007 zřizovací listinou ČÚZK č.j. 2700/2006-22 ze dne 13. června 2006.

4 www.cuzk.cz4 Poskytování dat a služeb - správa geodetických základů ČR, - zeměměřické činnosti na státních hranicích, - správa ZABAGED ®, - vedení ortofotografického zobrazení ČR, - vedení výškopisu ČR, - tvorba státních mapových děl, - standardizace geografického názvosloví, - vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Věcná působnost Zeměměřického úřadu

5 www.cuzk.cz5 Informační systém zeměměřictví IS Geoportál IS CZEPOS IS bodových polí IS ortofoto IS UAZK IS SMD IS výškopisu IS ZABAGED® IS Geonames Prohlížečka archiválií WWW rozhraní Geoportálu Data Služby Objednávky Hlášení chyb Tištěné mapy

6 www.cuzk.cz6 Organizační schéma Zeměměřického úřadu Ředitel Personální oddělení Interní auditor Zeměměřická sekce Kancelář úřadu Odbor kartografie a polygrafie Obchodní oddělení Odbor geodetických základů Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví Odbor ZABAGED Zeměměřický odbor Pardubice Odbor hospodářské správy Ekonomický odbor Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Sekretariát Názvoslovné komise ČÚZK 397 zaměstnanců

7 www.cuzk.cz7 Dislokace pracovišť ZÚ Liberec Plzeň Sedlčany České Budějovice Pardubice Brno Opava Praha Sídlo ZÚ Pracoviště kartografie a polygrafie Pracoviště fotogrammetrie Oddělení sběru dat ZABAGED Prodejna map

8 www.cuzk.czZeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, Praha 8 Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 9 182 11 Praha 8 Tel: 284 041 111 Fax: 284 041 416 e-mail: zu.praha@cuzk.cz ID datové schránky: 6yvadsazu.praha@cuzk.cz


Stáhnout ppt "ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Geografická data pro veřejnou správu - data resortu zeměměřictví a katastru Plzeň 18. 5. 2016 Petr Dvořáček."

Podobné prezentace


Reklamy Google