Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti AUTOMOBILOVÁ MECHATRONIKA 5.cvičení SMAD Ing. Gunnar Künzel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti AUTOMOBILOVÁ MECHATRONIKA 5.cvičení SMAD Ing. Gunnar Künzel."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti AUTOMOBILOVÁ MECHATRONIKA 5.cvičení SMAD Ing. Gunnar Künzel

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Elektrické systémy vozidla - měření Cíl cvičení: Provést následující laboratorní cvičení: Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech; Měření na automobilovém dynamu.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osnova cvičení Úlohy k řešení: Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (cíl, schéma, postup a vyhodnocení); Měření na automobilovém dynamu (cíl, schéma, postup a vyhodnocení);.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) Účinné větrání vnitřního prostoru vozidla a přívod teplého nebo studeného vzduchu zajišťuje elektromotorek, spojený s ventilátorem. Podobný motorek zabezpečuje pohyb stěračů čelních skel automobilů. Pro tyto účely se používá stejnosměrný motorek.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) Cíl měření: –Změřit regulační charakteristiku stejnosměrného motorku; –Změřit zatěžovací charakteristiku téhož motorku. Postup při měření stejnosměrného motorku s cizím buzením je založen na obr. 1.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) Schéma zapojení: Obr. 1 Měření charakteristik stejnosměrného motorku.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) Tabulkové a grafické zobrazení regulační charakteristiky

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) n = f (I b ) při U a = konst.;

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) n = f (M) při U a = konst. – zatěžovací charakteristika.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) Provádíme následující měření charakteristik a)n = f (U a ) při I b = konst. – regulační charakteristika; b)n = f (I b ) při U a = konst.; c)n = f (M) při U a = konst. – zatěžovací charakteristika. legenda: n – otáčky motoru; U a – napětí kotvy; I b – budící proud; M – moment motoru; U – napájecí napětí; U b – budící napětí.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) a)Měření regulační charakteristiky: Nastavíme velikost budícího proudu odporem R d na hodnotu asi 0,2 A, odporem R s zvyšujeme velikost napětí na kotvě U a až na jmenovitou hodnotu a zároveň odečítáme velikost otáček motoru. Měření provádíme pro více hodnot budícího proudu I b (velikost otáček nesmí převýšit 120 % jmenovitých otáček. Naměřenou závislost zpracujeme do tabulky a vyhodnotíme graficky.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) b)Měření závislosti n = f (I b ) při U a = konst. Měříme ve stejném zapojení. Velikost budícího proudu nastavíme na jmenovitou hodnotu 0,25 A, odporem R d a velikost napětí kotvy nastavíme na jmenovitou hodnotu 15 V. Potom zmenšujeme velikost budícího proudu a zároveň odečítáme otáčky motorku. I b snižujeme až na hodnotu, která odpovídá 120 % jmenovitých otáček, měříme pro několik hodnot U a = konst. Naměřené hodnoty zpracujeme do tabulky a graficky znázorníme.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na elektrických motorech používaných v motorových vozidlech (laboratorní cvičení č. 1) c)Měření zatěžovací charakteristiky Měříme dle předchozího zapojení – nejprve nastavíme veličiny U a a I b na jmenovité hodnoty (udržujeme je konstantní) a zároveň odečítáme velikost otáček motoru. Motorek zatěžujeme dynamometrem, odečítáme hodnoty otáček a zatěžovacího momentu, naměřené hodnoty otáček a zatěžovacího momentu zaznamenáme do tabulky a vyneseme grafickou závislost n = f (M).

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Na dynamu měříme charakteristiky napětí dynama při různém buzení, otáčkách nebo zatížení. Mezi důležité charakteristiky patří charakteristika naprázdno při konstantních otáčkách, otáčková charakteristika naprázdno a zatěžovací charakteristika při konstantních otáčkách.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Cíl měření: a)Seznámit se s metodikou měření charakteristik dynama; b)Určit vlastnosti dynama měřením daných charakteristik.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Postup měření: Napěťová charakteristika naprázdno u derivačního dynama; Schéma zapojení

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Jde o závislost napětí dynama na budicím proudu při konstantních otáčkách. Dynamo je zapojeno dle obr. 2, odporem R měníme budicí proud dynama. Při každé hodnotě budicího proudu odečítáme velikost napětí dynama, měříme obě části charakteristiky (1, 2) při zvyšování i snižování budicího proudu.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Napěťová charakteristika naprázdno:

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Při nulovém budicím proudu určíme velikost zbytkového napětí U r. Charakteristika naprázdno je pak křivka 3 zakreslená mezi křivkami 1 a 2. Podobně určíme tuto charakteristiku i při jiných otáčkách.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Napěťová charakteristika naprázdno při různých otáčkových stupních:

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Otáčková charakteristika naprázdno: Jde o závislost svorkového napětí nezatíženého dynama na otáčkách při konstantním odporu v budícím obvodu. Je potřebná pro konstrukci regulátoru napětí dynama, který pracuje v širokém intervalu otáček. Charakteristiku měříme dle předchozího zapojení. Při měření měníme v požadovaném rozsahu otáčky pomocí regulátoru. Odpor v obvodu buzení zůstává konstantní, odečítáme napětí dynama. Hodnoty zaznamenáváme do tabulky a graficky zpracujeme.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2)

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Zatěžovací charakteristika dynama, schéma zapojení: Tato charakteristika ukazuje vliv zatížení dynama na jeho napětí. Schéma zapojení je upraveno dle obr. 3. Motor Mo otáčí dynamo konstantními otáčkami, odpor R b v obvodu buzení zůstává konstantním odporem R z nastavujeme různý zatěžovací proud. Vždy měříme též otáčky dynama. Naměřené hodnoty zpracujeme do tabyulky a graficky znázorníme.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2) Zatěžovací charakteristika dynama při různých otáčkách, schéma zapojení:

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Měření na automobilovém dynamu (laboratorní cvičení. č. 2)

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Závěr V pátém cvičení studenti proměří charakteristiky stejnosměrného motoru s cizím buzením (n = f (U a ) při I b = konst. – regulační charakteristika; n = f (I b ) při U a = konst.; n = f (M) při U a = konst. – zatěžovací charakteristika). Další skupina studentů proměří charakteristiky automobilového dynama (napěťová charakteristika naprázdno, otáčková charakteristika naprázdno a zatěžovací charakteristika derivačního dynama pro různé otáčkové stupně.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Použitá literatura GSCHEIDLE, R. a kol. Příručka pro automechanika, SOBOTÁLES, Praha, 2001, 629 s, ISBN: 80-85920-76-X. SCHMID, D. a kol. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku, SOBOTÁLES, Praha, 2005, 420 s, ISBN: 80-86706-10-9. TRIANIK, V. – CHUPÁČ, M. ELEKTROTECHNIKA, VŠDS, Žilina, 1992, 65 s, ISBN: 80-7100-082-5. PAVLIS, S. Elektrotechnika motorových vozidel, IVV MZe ČR, Praha, 1996, 103 s, ISBN: 80-7105-115-2. MATOUŠEK, J. a kol. Elektrická zařízení vozidel, PC-DIR spo. s r. o., Brno, 1994, 159 s, ISBN: 80-214-0539-2.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti AUTOMOBILOVÁ MECHATRONIKA 5.cvičení SMAD Ing. Gunnar Künzel."

Podobné prezentace


Reklamy Google