Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristiky stejnosměrných dynam Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristiky stejnosměrných dynam Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Charakteristiky stejnosměrných dynam Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika naprázdno Charakteristika naprázdno je závislost indukovaného napětí U i na budícím proudu I b. Při chodu naprázdno se toto napětí objeví na svorkách dynama. Nazýváme jej napětí naprázdno U 0. Indukované napětí kopíruje magnetizační křivku feromagnetického materiálu, použitého na zhotovení mg. obvodu. Tato křivka vychází z nuly pouze při prvé magnetizaci. Pak v materiálu zbude remanentní magnetismus, jehož vlivem se i při I b =0 indukuje napětí U ir.

3 Dynamo s cizím buzením ZapojeníZatěžovací charakteristika

4 Při zatěžování je charakteristika tohoto dynama poměrně tvrdá. Úbytky napětí vznikají na kartáčích ΔU K, dále vlivem reakce kotvy ΔU r a na odporu samotného vinutí kotvy I.R Použití kompenzačního vinutí a komutačních pólů charakteristiku linearizuje. Proud nakrátko I k je značně velký. Regulace napětí se provádí rezistorem v obvodu budícího vinutí R r.

5 Derivační dynamo Zapojení Zatěžovací charakteristika

6 Budící vinutí derivačního dynama je napájeno vlastním svorkovým napětím. Vlivem remanentního magnetismu dojde k samonabuzení. U derivačního dynama je proud kotvy I a = I + I b. Při zvyšování zatížení nad hodnotu jmenovitého proudu se začne svorkové napětí snižovat, což má vliv na budící proud, který bude rovněž nižší. Tím se sníží indukované napětí, což dále vede ke snížení budícího proudu a charakteristika se začne vracet. U derivačního dynama je proud nakrátko nižší než proud jmenovitý. Jeho uplatnění je vhodné jako svařovací dynamo. Regulovat napětí lze odporem v obvodu buzení.

7 Sériové dynamo ZapojeníZatěžovací charakteristika

8 U sériového dynama protéká zatěžovací proud i budícím vinutím I = I a =I b. Jeho vodiče proto musí mít větší průřez. Zatěžovací charakteristika při nižších proudech kopíruje charakteristiku naprázdno. Při zvyšování zatížení se současně zvyšuje napětí. Při vyšších proudech, kdy dojde k nasycení magnetického obvodu a napětí se dále nezvyšuje, úbytky napětí začnou velikost svorkového napětí snižovat. Regulovat napětí lze obtížně a to jen směrem dolů, kdy je zapojen paralelně k budícímu vinutí rezistor, kterým teče část budícího proudu.

9 Kompaundní dynamo ZapojeníZatěžovací charakteristika

10 Zatěžovací charakteristiku kompaundního dynama lze získat spojením charakteristiky sériové části (1) a paralelní části (5) budícího vinutí. Působí-li magnetické toky obou částí souhlasně, dostaneme kompaundní charakteristiku (3). Působí-li magnetické toky obou částí budícího vinutí proti sobě, dostaneme protikompaundní charakteristiku. Vhodnou volbou počtu závitů obou částí je toto dynamo zdrojem konstantního napětí i při proměnném zatížení (5).

11 K zopakování: Kterou křivku kopíruje charakteristika naprázdno stejnosměrného stroje? Jaké napětí je vždy bez zatížení na svorkách seriového, derivačního a kompaundního dynama? Jaké napětí je na svorkách sériového dynama při chodu naprázdno? Proč se při zatěžování dynama snižuje svorkové napětí?


Stáhnout ppt "Charakteristiky stejnosměrných dynam Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google