Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristiky stejnosměrných dynam

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristiky stejnosměrných dynam"— Transkript prezentace:

1 Charakteristiky stejnosměrných dynam
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika naprázdno
Charakteristika naprázdno je závislost indukovaného napětí Ui na budícím proudu Ib . Při chodu naprázdno se toto napětí objeví na svorkách dynama. Nazýváme jej napětí naprázdno U0. Indukované napětí kopíruje magnetizační křivku feromagnetického materiálu, použitého na zhotovení mg. obvodu. Tato křivka vychází z nuly pouze při prvé magnetizaci. Pak v materiálu zbude remanentní magnetismus, jehož vlivem se i při Ib=0 indukuje napětí Uir .

3 Dynamo s cizím buzením Zapojení Zatěžovací charakteristika

4 Při zatěžování je charakteristika tohoto dynama poměrně tvrdá
Při zatěžování je charakteristika tohoto dynama poměrně tvrdá. Úbytky napětí vznikají na kartáčích ΔUK, dále vlivem reakce kotvy ΔUr a na odporu samotného vinutí kotvy I.R Použití kompenzačního vinutí a komutačních pólů charakteristiku linearizuje. Proud nakrátko Ik je značně velký. Regulace napětí se provádí rezistorem v obvodu budícího vinutí Rr .

5 Derivační dynamo Zapojení Zatěžovací charakteristika

6 Budící vinutí derivačního dynama je napájeno vlastním svorkovým napětím. Vlivem remanentního magnetismu dojde k samonabuzení. U derivačního dynama je proud kotvy Ia = I + Ib . Při zvyšování zatížení nad hodnotu jmenovitého proudu se začne svorkové napětí snižovat, což má vliv na budící proud, který bude rovněž nižší. Tím se sníží indukované napětí, což dále vede ke snížení budícího proudu a charakteristika se začne vracet. U derivačního dynama je proud nakrátko nižší než proud jmenovitý. Jeho uplatnění je vhodné jako svařovací dynamo. Regulovat napětí lze odporem v obvodu buzení.

7 Sériové dynamo Zapojení Zatěžovací charakteristika

8 U sériového dynama protéká zatěžovací proud i budícím vinutím I = Ia =Ib . Jeho vodiče proto musí mít větší průřez. Zatěžovací charakteristika při nižších proudech kopíruje charakteristiku naprázdno. Při zvyšování zatížení se současně zvyšuje napětí. Při vyšších proudech, kdy dojde k nasycení magnetického obvodu a napětí se dále nezvyšuje, úbytky napětí začnou velikost svorkového napětí snižovat. Regulovat napětí lze obtížně a to jen směrem dolů, kdy je zapojen paralelně k budícímu vinutí rezistor, kterým teče část budícího proudu.

9 Zatěžovací charakteristika
Kompaundní dynamo Zapojení Zatěžovací charakteristika

10 Zatěžovací charakteristiku kompaundního dynama lze získat spojením charakteristiky sériové části (1) a paralelní části (5) budícího vinutí. Působí-li magnetické toky obou částí souhlasně, dostaneme kompaundní charakteristiku (3). Působí-li magnetické toky obou částí budícího vinutí proti sobě, dostaneme protikompaundní charakteristiku. Vhodnou volbou počtu závitů obou částí je toto dynamo zdrojem konstantního napětí i při proměnném zatížení (5).

11 K zopakování: Kterou křivku kopíruje charakteristika naprázdno stejnosměrného stroje? Jaké napětí je vždy bez zatížení na svorkách seriového, derivačního a kompaundního dynama? Jaké napětí je na svorkách sériového dynama při chodu naprázdno? Proč se při zatěžování dynama snižuje svorkové napětí?


Stáhnout ppt "Charakteristiky stejnosměrných dynam"

Podobné prezentace


Reklamy Google