Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Metody elektrického měření Sada číslo: ICT-72B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-72B-10 Téma vzdělávacího materiálu: Měření VA charakteristiky Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM popisuje měření voltampérové charakteristiky; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, kalkulačka Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: Ověření ve výuce:

2 Měření VA charakteristiky
Spotřebič VA charakteristika je základní charakteristika každého elektrického zařízení Obvykle se kreslí jako závislost napětí na proudu U=fce(I) Rozlišujme: -charakteristika zdroje -charakteristika spotřebiče Rozlišujeme zdroje: -tvrdé -měkké Podle tvaru křivky rozlišujeme charakteristiku lineární a nelineární

3 Měření VA charakteristiky
Každou charakteristiku lze popsat rovnicí Přímková (lineární)charakteristika Obecný tvar pro V případě VA charakteristiky: Exponenciální charakteristika Křivkou je parabola Křivkou je hyperbola Logaritmická charakteristika

4 Měření VA charakteristiky
VA charakteristika je množina všech možných pracovních bodů (každý bod mimo charakteristiku je nemožný). Vlastnosti žárovky Výrobce uvádí jmenovité parametry: Jmenovité napětí UN Jmenovitý výkon PN Odebíraný proud při jmenovitém napětí IN Zapojení voltmetru vůči ampérmetru zvolíme podle hodnoty odporu žárovky: Rž - odpor teplé žárovky napájené jmenovitým napětím UN.

5 Měření VA charakteristiky
Odpor studené žárovky R20 je 10 až 15 krát menší než odpor Rž. Zjistíme ho měřením ohmmetrem nebo ohmovou metodou při malém napětí. Platí: kde a je teplotní součinitel odporu = tabulková veličina. Konečnou teplotu žárovky lze odhadnout z „teploty chromatičnosti“ žárovky. U běžných žárovek je 2700°K, u žárovek halogenových 3200°K. Postup měření Žárovku zapojíme podle vhodného schématu Po vhodných krocích zvětšujeme napětí Zároveň značíme proud žárovkou do tabulky Vyneseme VA charakteristiku Vypočteme RS a RD a vyneseme jejich grafy

6 Měření VA charakteristiky
Tabulka naměřených a vypočtených hodnot ………….. RS = stejnosměrný odpor žárovky RD = diferenciální odpor žárovky n = pořadové číslo měření U[V] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 I[A] RS[Ω] RD[Ω]

7 Měření VA charakteristiky
Grafy Vzorec pro teplotní změnu odporu (Základy elektrotechniky 1. ročník) ukazuje na lineární průběh odporu, výsledek měření však je nelineární. Tento vzorec totiž platí pro malé změny teplot asi do 100°C, kdy je α opravdu konstantní. Při změně teploty větší ( u žárovky až 3000°C) se uplatní vzorec: Je to mocninová řada součinitele α,β,γ lze určit měřením při určité teplotě.

8 Měření VA charakteristiky
Graf – Rs=fce(U), tj. závislost stejnosměrného odporu žárovky na napájecím napětí, zjistíme z voltampérové charakteristiky žárovky výpočtem odporu z Ohmova zákona pro Un: Počáteční odpor neprochází nulou,odpor při U=0V, protože i studená žárovka nemá nulový odpor. Stejnosměrný odpor a diferenciální odpor při nulovém napětí je stejný.

9 Měření VA charakteristiky
Graf – Rd=fce(U), tj. závislost diferenciálního odporu žárovky na napájecím napětí, zjistíme z voltampérové charakteristiky žárovky výpočtem odporu z ohmova zákona pro ∆U: kde ∆U, ∆I je diferenciál napětí, proud. Početní řešení je složité. Grafické řešení je velice elegantní a můžeme použít dvojí řešení: 1. Tečna k dílčí části VA charakteristiky, výsledek ale není přesný 2. Řešení pomocí normály

10 Měření VA charakteristiky
Graf – RD=fce(U), Grafické řešení pomocí normály 1.Normála nM v bodě M, v nejzašším místě charakteristiky 2.Kolmice kM k normále bodem 0, tj. VA charakteristika lineárního odporu v bodu M

11 Měření VA charakteristiky
Grafické řešení pomocí normály Graf – RD=fce(U), 1. Určíme tento lineární odpor R=RDmax=U/I 2. Vytvoříme pomocnou osu y pro RD a rozdělíme ji rovnoměrně ve vhodném měřítku podle velikost RDmax 3. Velikost RDmax přeneseme na osu I, získáme bod R, jim vedeme rovnoběžku s normálou nM. V průsečíku s osou x je bod P- pól.Jim povedeme rovnoběžky s ostatními normálami pro další body VA charakteristiky 4. Pro libovolný bod VA charakteristiky, např. A, zjistíme diferenciální odpor tak, že sestrojíme tímto bodem normálu nA 5. Pólem P vedeme rovnoběžku s normálou nA, z osy I přeneseme úsek na osu RD získáme hodnotu RDA. Graf – Rs=fce(U), Normály vedeme 0 a bodem VA charakteristiky, ve kterém určujeme RS RS a RD v bodě 0 zjistíme pomocí normály, vedené tímto bodem.

12 Měření VA charakteristiky Úkoly
Změřte odpor studené žárovky. Vypočítejte odpor teplé žárovky a rozhodněte, které zapojení použijete. Z naměřených hodnot napětí a proudů vyneste VA charakteristiku žárovky. Pomocí VA charakteristiky vypočítejte stejnosměrný odpor žárovky a vyneste její graf. Pomocí VA charakteristiky vypočítejte diferenciální odpor žárovky a vyneste její graf. Odpor studené žárovky podle grafu srovnej s naměřenou hodnotou. Vysvětli tvar VA charakteristiky.

13 Doporučená literatura Elektrotechnická měření. 1. vyd
Doporučená literatura Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN Zdroje Obrázky: archív autora


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google