Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STEJNOSMĚRNÉ STROJE prof.Ing. Karel POKORNÝ, CSc. Zhotovila: Jana Zimmerová 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STEJNOSMĚRNÉ STROJE prof.Ing. Karel POKORNÝ, CSc. Zhotovila: Jana Zimmerová 2006."— Transkript prezentace:

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE prof.Ing. Karel POKORNÝ, CSc. Zhotovila: Jana Zimmerová 2006

2 Konstrukční uspořádání 1 – kostra statoru 2 – magnetické póly  p – pólová rozteč 3 – budící vinutí 4 – rotor (kotva) 5 – drážky rotoru 6 – komutátor 7 – kartáče – sudý počet (stejně jako počet pólů) 8 – neutrální osa – geom. osa hlavních mag. pólů

3 Indukované napětí v kotvě Při otáčení rotoru se v 1 vodiči rotoru indukuje napětí: Střední hodnota B stř : nebo při známém mag. toku Φ lze psát: V rotoru je sériově zapojeno celkem vodičů. Rychlost rotoru v: Celkové indukované napětí v kotvě: U i lze změřit na kartáčích dynama pouze při chodu naprázdno.

4 Vztahy mezi indukovaným a svorkovým napětím 1) Dynama2) Motory

5 Reakce kotvy je způsobena účinky mag. toku  K vytvořeného proudem kotvy I K na mag. tok  stroje vytvořený proudem budícího vinutí I b. Obr.1: nezatížený stroj I K = 0 Obr.2: I b = 0   = 0  I K  0 Obr.3: I b  0  I K  0 celkový mag.tok:  cel =  +  K obr.1 obr.2 obr.3 Nepříznivé účinky reakce kotvy: 1) změna polohy neutrální osy o zátěžný úhel δ 2) zmenšení mag. toku   zmenšení U i a U SV Odstranění negativného vlivu reakce kotvy: Kompenzační vinutí se zapojuje do série s vinutím kotvy, protéká vždy proud opačného směru než kotvou pod pólem.

6 Komutace změna směru proudu v cívce (cívkách) rotoru nad kartáčem (kartáči). Kartáče musí být v neutrálních osách, aby nedocházelo ke komutaci, když je na cívkách napětí. Doba komutace 1- „odporová“ komutace (ideální průběh) 2- skutečný průběh komutace (vlivem L komutující cívky – reaktanční napětí u r ) Pomocné (komutační) póly se zapojují do série s kotvou - v oblasti kartáčů ruší pole od reakce kotvy - v komutujících cívkách indukují komutační napětí, které snižuje reaktanční napětí.

7 Dynamo s cizím buzením Vnější (zatěžovací) ch-ka: výhoda: „tvrdá“ zatěž. ch-ka nevýhoda: velké proudy Ch-ka naprázdno: U 0 = f (I b ) při n = konst I b = 0  U 0 = U r U r.. remanentní (zbytkové) napětí Při malém I b je malá B a velká permitivita  přímkový průběh Při nasycení mag. obvodu dynama  „koleno ch-ky“

8 Derivační dynamo - 2) Vnější (zatěžovací) ch-ka: U sv = f(I zát ) při n = konst I zát = I K – I b U sv ↓ → I b ↓ I ZKR  I N 1 ) Ch-ka naprázdno: R bc = R bv + R br A: U 01 = I b1 (R bv + R br1 ) B: U 02 = I b2 (R bv + R br2 ) C: labilní stav R bv + R brmax ~ tgγ

9 Dynamo kompaundní Při jmenovitém zatížení bude napětí dynama stejné jako při chodu naprázdno Kompaundované dynamo  ch-ka I. Zatěžovací ch-ky: II: překompaundovaný stav – napětí dynama stoupá se zatížením zvýšením počtu závitů sériového bud. vinutí III: podkompaundovaný stav – zvýšením počtu závitů D1,2 IV: protikompaundní dynamo – napětí dynama se zatěžováním prudce klesá. Dynamo se užívá pro obloukové svařování.

10 Moment stejnosměrného motoru ….. pro 1 vodič kotvy Vinutí kotvy má celkem N 1 vodičů rozdělených do paralelních větví  Síla působící na vodiče v mag. poli: F = B.I.l.sinα (za předpokladu: α = 90°) Ve vztahu pro F je proud I = I K S užitím Φ = c 3.I b a c 5 = c 2. c 3 platí

11 Stejnosměrné motory Základní vztahy:U i = c 1. Φ.n(1) U SV = U i + R K.I K + ΔU KAR (2) M = c 2.Φ.I K (3) Φ  c 3.I b (4) U SY  U i + R K.I K  c 1.Φ.n + R K.I K Otáčky stejnosměrného motoru: kde: c 4 = c 1.c 3 Moment stejnosměrného motoru: M = c 2.Φ.I K  c 5.I b.I K kde: c 5 = c 2.c 3 Způsoby řízení otáček stejnosměrných motorů: ze vztahu (5)a) napětím b) odporem v obvodu kotvy c) změnou Φ (odbuzováním)

12 Sériový motor budící vinutí (S 1,S 2 ) I b = I K = I Spouštění motoru: a) zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí b) R sp tak, aby motorem protékal při rozběhu motoru maximálně jmenovitý proud Všechny provozní ch-ky se měří při U SV = konst. 2) Otáčková ch-ka n = f(I) - hyperbola 1) Momentová ch-ka M = f(I) M = c 2.Φ.I K Φ  c 3.I b M = c 5.I 2  I ~ I b = I K = I 3) Mechanická (zatěžovací) ch-ka n = f(M) N 2.M = K – polytrofa 3 oblasti mech. ch-ky: A…rozběhová oblast  velký zátěžový moment B…pracovní oblast  „měkká ch-ka“ C…oblast chodu naprázdno  motor musí být před spouštěním vždy zatížen TYPICKÝ TRAKČNÍ MOTOR

13 Derivační motor Spouštění motoru: - stejné možnosti jako u sériového motoru. 1) Mechanická (zatěžovací) ch-ka n = f(M) při I b = konst. „Tvrdá“ zatěžovací ch-ka přímka... 2) Otáčková ch-ka n = f(I b ) při U SV = konst. hyperbolický průběh ………


Stáhnout ppt "STEJNOSMĚRNÉ STROJE prof.Ing. Karel POKORNÝ, CSc. Zhotovila: Jana Zimmerová 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google