Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207 bacuvcik@fmk.utb.cz www.bacuvcik.com

2 Tematické okruhy 1. Management. Úvod do problematiky 2. Vývoj manažerského myšlení 3. Teritoriální školy managementu 4. Osobnost manažera 5. Manažerské funkce, role a kritické faktory úspěchu 6. Plánování 7. Organizování 8. Rozhodování 9. Řízení spolupracovníků 10. Kontrola 11. Sociální zodpovědnost podniku 12. Aktuální trendy v managementu

3 Podmínky k ukončení kurzu - Je potřeba nasbírat 12 bodů - Všechny níže uvedené možnosti jsou volitelné=nepovinné Odborné: a) Test: max. 12 bodů (24 otázek, 60 % správně) b) Odborná esej (cca 10 stran): max. 12 bodů c) Seminární prezentace: 4 body d) Umělecké dílo na manažerské téma: 3 body e) Docházka: 2 povolené absence, za každou další: - 3 body Neodborné (max. 12 bodů): a) Účast v průzkumu b) Analýza reklam c) Možná ještě něco dalšího... (aktivity po 3 bodech)

4 Hodnotící stupnice: A: 24 bodů B: 21 – 23 bodů C: 18 – 20 bodů D: 15 – 17 bodů E: 12 – 14 bodů FX: 0 – 11 bodů

5 Test - 12 bodů (24 otázek) – je třeba 14 správných odpovědí ZÁKLADNÍ LITERATURA - Vodáček, Leo, Vodáčková, Oľga: Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013, ISBN: 978-80-7261-232-1 DOPORUČENÁ LITERATURA - Porvazník, Ján. Celostní management. Bratislava: Iris, 2010 - Donnelly, James H.jr., Gibson, James L., Ivancevich, John M. Management (Fundamentals of management - překl. Václav Dolanský, Josef Koubek) - Vyd. 2. Praha: Grada, 2004. - Drucker, P. F. Drucker na každý den: 366 zamyšlení, jak dělat správné věci. Praha : Management Press, 2006

6 Témata odborných esejí  Co může znamenat trend zkracování funkčního období generálních ředitelů pro stabilitu podniků?  Corporate governance - dochází v současných podnicích ke střetu zájmu vlastníků a manažerů?  Dokáží soutěže typu „Podnikatel/Manažer roku“ najít kvalitu? (aneb Kde jsou nyní „Podnikatelé/Manažeři roku“ minulých let?)  Existuje česká škola managementu?  Hrozí české ekonomice odchod výrobců „na východ“?  Interim manager - manažer budoucnosti? (svět a ČR)  Jak byly české firmy úspěšné při zavádění prvků amerického (USA) managementu?  Jak byly české firmy úspěšné při zavádění prvků japonského managementu?  Jaké proměny řízení firem přinesla (nebo ještě přinese) hospodářská recese?  Jaký je rozdíl mezi krizovým a strategickým manažerem? Uplatňují se tyto dva koncepty v českých firmách?  Japonský personální management - konec mýtu?  Je namístě srovnávat Tomáše Baťu a Františka Čubu jakožto velké podnikatele zlínského regionu?  Je outsourcing trendem budoucnosti, nebo jsou současné trendy již opačné?  Je pro podnik výhodnější vychovat si manažera z absolventa, nebo jej koupit už hotového?  Je současný systém odměňování ve veřejné sféře ("tabulkové" platy vs. platy manažerů) optimální?  Kam kráčí svět - k informační, znalostní nebo emoční společnosti?  Liší se řízení podniku od řízení neziskové organizace?  Liší se řízení podniku od řízení státu, ministerstva, kraje či obce?  Má osobní temperament vliv na práci manažera? Jak se s ním dá při řízení lidí pracovat?  Mají čeští manažeři charisma jako lídři světových firem?

7 Témata odborných esejí  Mají expertní metody své místo při sestavování týmů, nebo je jejich úspěch zcela závislý na intuici manažera?  Mají moderní metody a formy vzdělávání manažerů moc zvýšit kvalitu řízení podniků?  Mají neformální organizační struktury větší vliv na fungování podniku než formální?  Může fungovat firma jako "velká rodina"?  Ovlivní zvyšování věku odchodu do penze a fenomén „mladých seniorů“ řízení českých a světových firem?  Pohyb pracovních sil po Evropské unii - příležitost nebo ohrožení pro českou ekonomiku?  Pozitivní diskriminace - zajištění rovných příležitostí nebo diskriminace naruby?  Přiblížil se způsob řízení českých firem za čtvrt století od sametové revoluce způsobu řízení světových firem?  Přinesla certifikace dle norem ISO českým podnikům samá pozitiva, nebo též negativa?  Proč bychom si měli brát Billa Gatese za vzor úspěšného manažera?  Proč bychom si měli brát Steve Jobse za vzor úspěšného manažera?  Tomáš a Jan Antonín Baťovi - zdroj poučení pro současné české manažery?  Trvale udržitelný rozvoj - téma managementu českých firem?  Vlastník podniku manažerem - trend, který patří minulosti nebo budoucnosti?  Vůdcovství, koučování, vedení, řízení, přikazování, manipulování, ovlivňování, směrování - jaká je podoba ideálního manažera?  Vzdělávání manažerů v programech MBA a na českých univerzitách - co je lepší pro praxi?  Zřízení podnikové nadace - ideální způsob, jak se stát „dobrým podnikovým občanem“?

8 Zapisování přes Google Docs (www.bacuvcik.com)www.bacuvcik.com Forma seminární práce: Argumentativní esej. Rozsah cca 10 stran (včetně úvodu a závěru při standardní úpravě). Základní fakta, názory a pohledy na danou otázku, významné místo by měl mít vlastní pohled, ovšem podepřený zdroji Formální náležitosti - viz šablony na školní práce Termín odevzdání: 28. 3. 2016 (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: max. 12 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: práce musí splňovat formální náležitosti, musí být obsahově správná, vycházet z relevantních zdrojů a z vlastního pohledu odpovídat na otázku ze zadání Odborná esej

9 Prezentace ve výuce Dokáží zaměstnanci českých firem bezezbytku akceptovat zahraniční manažery? Dress code - jak se mění v českých a světových firmách? Efektivní řízení porad – jaké jsou nejnovější trendy, metody a techniky? Hodnocení a sebehodnocení pracovníků – jaké jsou trendy v českých a světových firmách? Jak se daří do českých podniků implantovat zahraniční firemní kulturu? Máme se v manažerském myšlení co naučit od manažerů čínských, korejských, japonských firem? Mobbing - ohrožení českých a světových firem? Motivace pracovníků – jaké jsou trendy a přístupy v českých a světových firmách? Odbory – mění se v současnosti jejich tradiční role a postavení? Podnikatelské clustery a sítě – jaké jsou trendy jejich vývoje v Česku a ve světě? Podnikové vzdělávání pracovníků – jaké jsou nejnovější trendy, metody a techniky? Práce doma a práce na částečný úvazek – trend budoucnosti ve světě a v Česku? Přejí české (evropské, světové) firmy ženám - manažerkám? Sledování využívání pracovní doby zaměstnanců – jaké jsou trendy a přístupy? Společenská zodpovědnost podniku – jaké jsou trendy a proměny v českých a světových firmách? Teambuilding – jaké jsou nejnovější trendy, metody a techniky? Uspořádání výrobních, skladovacích, logistických ap. pracovišť – jaké jsou trendy? Uspořádávání kancelářských prostor - jaké jsou trendy (open space atd.)? Vize, poslání, filozofie, manažerská kultura, etika – jaké jsou trendy a způsoby jejich formulace? Výběrová řízení na pracovníky – jak se proměňuje jejich podoba v českých a světových firmách? Vytváření organizačních struktur - jaké jsou trendy v českých a světových firmách? Zaslouží si topmanažeři vysoké platy (a jaká výše je společensky únosná)? Zlepšovací návrhy - jak v českých (asijských, amerických) firmách funguje podpora jejich podávání?

10 Prezentace ve výuce Zapisování na GoogleDocs (www.bacuvcik.com) Forma: Prezentace na cca 5 minut (6 snímků) Představíte trendy, včetně praktických příkladů, a připravíte téma k diskusi (otázky do pléna a podobně) Požadavky: Je potřeba den před prezentací poslat prezentaci v PowerPointu na bacuvcik@fmk.utb.czbacuvcik@fmk.utb.cz Hodnocení: 4 body

11 Forma seminární práce: Báseň, povídka, kresba, obraz, píseň nebo cokoliv dalšího, co lze považovat za umělecké dílo Způsob reflexe: Dílo by mělo reagovat na nějaký manažerský problém (např. personální řízení), teorii (např. teorie motivace), názory konkrétního manažera (R. Jančura) nebo teoretika (P. Drucker), knihu, studii či cokoliv jiného Prezentace: K dílu je potřeba vytvořit výklad v rozsahu cca 1 A4, kde vysvětlíte, na co a jakým způsobem reagujete. Termín odevzdání: Dílo je potřeba prezentovat na některé z přednášek a poté odevzdat (nejlépe elektronicky) Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: 3 body Hodnotí se: zejména způsob vysvětlení (výklad), ale i způsob provedení (aby to nebyla čmáranice vytvořená za půl minuty:-) Umělecká reflexe manažerského tématu

12 Účast v průzkumu Postoj obyvatel České a Slovenské republiky ve věku 12 - 80 let ke kulturním akcím v církevním prostředí - v dotazníku je 9 věkových kategorií; pro získání 3 bodů je třeba přinést tyto počty dotazníků z jednotlivých kategorií: - 15 let- 3 dotazníky 15 - 19 let- 3 dotazníky 20 - 24 let- 3 dotazníky 25 - 29 let- 3 dotazníky 30 - 39 let- 4 dotazníky 40 - 49 let- 4 dotazníky 50 - 59 let- 4 dotazníky 60 - 69 let- 3 dotazníky + 70 let- 3 dotazníky Celkem: - 30 dotazníků

13 - elektronický dotazník https://akce2017.vyplnto.cz/ - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 28. 3. 2016 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Účast v průzkumu

14 - elektronický dotazník https://nosice2016.vyplnto.cz/ - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 28. 3. 2016 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Druhý průzkum - za 2 body

15 Bodový systém: Odborné aktivity: 1. Test - max. 12 bodů 2. Odborná esej (12), umělecké dílo (3): - seminární úkoly je možné libovolně kombinovat - umělecké dílo pouze jedno - odevzdání OE po termínu = 1 bod 3. Seminární prezentace (4) – je možno si vzít i víc témat 4. Docházka – tady lze pouze ztratit:-) neúčast je možno kompenzovat čímkoliv jiným Neodborné aktivity: 1.Dotazníky - omezeny na 2 „sady“ (max. 60+60 ks) 2.Další analýzy, pokud budou - z neodborných aktivit je možno získat max. 12 bodů

16 Ústní zkouška: -je samozřejmě opět dobrovolná -k ústní zkoušce můžete jít, pokud získáte alespoň 12 bodů -pokud u ústní zkoušky neuspějete, zůstává výsledek „na body“ Hodnotící stupnice: A: 24 bodů B: 21 – 23 bodů C: 18 – 20 bodů D: 15 – 17 bodů E: 12 – 14 bodů FX: 0 – 11 bodů


Stáhnout ppt "MANAGEMENT Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"

Podobné prezentace


Reklamy Google