Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada hlavních sester Palác Charitas, Praha 12.5.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada hlavních sester Palác Charitas, Praha 12.5.2009."— Transkript prezentace:

1 Porada hlavních sester Palác Charitas, Praha 12.5.2009

2 Program porady hlavních sester 12.5.2009 Palác Charitas Praha 2, Karlovo nám 5 10,00 – 10,30 Přivítání, informace o činnosti oddělění VZV 2 Bc. Nina Müllerová vedoucí oddělení nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací MZ 10,30 – 10,45 Představení balíčku ICN pro rok 2009 Registry a celoživotní vzdělávání NLZP v zemích EU PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu NCO NZO Brno 10,45 – 11,00 Diskuze 11,00 – 11,45 Přestávka 11,45 – 12,00 Začlenění zdravotnických asistentů do ošetřovatelského týmu Bc. Alexandra Horáčková vrchní sestra chirurgické kliniky FNHK 12,00 - 12,15 Implementace zdravotnických asistentů do praxe Bc. Martin Šamaj manažer ošetřovatelské péče FN Olomouc 12,15 – 12,45 Projekt sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče, informace o současném stavu řešitel projektu: MUDr. Miloš Suchý a kol.

3 Pozvánka na Sestra Fest

4 Bc. Nina Müllerová Zpráva o činnosti oddělení VZV 2

5 Z minulé porady  Nepodařilo se svolat jednání hlavních sester pražských ZZ k cirkulaci všeobecných sester mezi nemocnicemi – úkol trvá  Kontrola průběhu specializačního vzdělávání neproběhla  neobdrželi jsme žádné konkrétní připomínky  byly řešeny jiné priority – stabilizační opatření sester

6 Nové kontakty a změny v agendě VZV2 Bc. Andrea Kesziová Akreditační komise – tajemnice + Specializační vzdělávací programy Telefon: 224 972 551 andrea.kesziova@mzcr.cz Bc. Petra Borovičková Akreditované kvalifikační kurzy Telefon: 224 972 553 petra.borovickova@mzcr.cz

7 Změny v legislativě  novela zákona č. 96/2004 Sb.  ukončení vzdělávání diplomované všeobecné sestry na VOŠ, zdravotnický asistent změna názvu praktická sestra)  prošlo legislativní radou vlády, předáno do PS ČR  novela vyhlášky č. 424/2004 Sb., o činnostech ZP  zohlednění kompetencí VS – DS, ZA - praktická sestra – 15.5.2009 předloženo do PV  novela nařízení vlády č. 463/2004 Sb., obory specializačního vzdělávání  redukce oborů, změny některých názvů, převodní tabulka – 15.5.2009 předloženo do PV  vyhláška č. 321/2008 Sb., o kreditním systému  zohlednění počtu kreditů za registrační období - 15.5.2009 předloženo do PV

8 Změny v legislativě  vyhláška o výběrovém řízení na rezidenční místa  prošlo legislativní radou vlády  ve Sbírce zákonů do 14 dnů  novela vyhlášky č. 394/2004 Sb., „atestační zkoušky“,  prošlo legislativní radou vlády  ve Sbírce zákonů do 14 dnů  katalog prací (posun tříd, VS 8 - 12)  od 1.7.2009  novela vyhlášky č. 39/2004 o minimálních požadavcích na vzdělávací programy  zatím staženo z PV a čeká na přijetí změny zákona o nelékařích

9 Připravované návrhy dalších předpisů  Adaptační proces - metodický pokyn MZ  15.5.2009 předloženo do PV  Výpočet personálu – metodický pokyn MZ  Úkol trvá  Sazebník výkonů – sestra nositelka výkonu  ČAS předložila návrh 50 výkonů, do 10.5.2009 zpracovali zástupci odborných sekcí 21 nových výkonů, 3 - navržena změna a 1 - doporučená úprava textu, pracovní skupina projedná 18. a 25. června

10 Dotační program MZ Rezidenční místa 2009 118 žádostí o RM celkem 674 - počet požadovaných RM celkem (cca 1/3 vypsaných míst) Do 30.6.2009 MZ vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace vybraným uchazečům Výběrové řízení na schválené RM (vypisujeZZ) Z dotace bude postupně čerpáno 60 020 000 Kč.

11 Ošetřovatelství pozvánka na odborné akce Kontakt: Společnost instrumentářek, Jitka Löblová, jitka.loblova@seznam.cz

12 Mezinárodní seminář „ZASTAVME HLADOVĚNÍ BĚHEM NEMOCI A VZNIK NEMOCÍ ZE ŠPATNÉ VÝŽIVY“ 11. – 12.6.2009 hotel AQUAPALACE Záštita MZ, spoluorganizace ČAS Title of the conference: „Stop disease-related malnutrition and diseases due to malnutrition!“ Czech title: „Stop podvýživě nemocných a nemocem ze špatné výživy!“ Pražská výzva pro boj s malnutricí 2007 Ošetřovatelství pozvánka na odborné akce

13 Počet účastníků je limitován, vzhledem k účasti reprezentantů evropských zemí, státní správy a mezinárodních odborných společností. Pozvánky bude MZ distribuovat v nejbližších dnech. Pokud je zájem umístit poster na dané téma, je vítáno. Problematika bude dále řešena prostřednictvím pracovní skupiny MZ, která obsahově konferenci připravila – kontakty  Mgr. Irena Köhlerová, irena.köhlerova@mzcr.czirena.köhlerova@mzcr.cz  Za ČAS – tamara.starnovska@ftn.cz

14 MZ vydalo balíček ICN „sestry v čele inovací“  Podpora zdraví  Prevence chorob  Vzdělávání a profesní rozvoj MZ Zaměstanavatelé (management ZZ) ČAS Spolupráce na nových projektech


Stáhnout ppt "Porada hlavních sester Palác Charitas, Praha 12.5.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google