Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní základna humanitární pomoci Logo vaší společnosti vložíte na snímek následujícím způsobem: V nabídce Vložit vyberte příkaz Obrázek. Najděte soubor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní základna humanitární pomoci Logo vaší společnosti vložíte na snímek následujícím způsobem: V nabídce Vložit vyberte příkaz Obrázek. Najděte soubor."— Transkript prezentace:

1 Národní základna humanitární pomoci Logo vaší společnosti vložíte na snímek následujícím způsobem: V nabídce Vložit vyberte příkaz Obrázek. Najděte soubor s logem své společnosti. Klepněte na tlačítko OK. Velikost loga změníte následujícím způsobem: Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty. Pomocí těchto úchytů lze změnit velikost objektu. Pokud před použitím úchytů podržíte stisknutou klávesu SHIFT, budou zachovány poměry objektu.

2 Struktura prezentace Cíl projektuCíl projektu Gestor projektuGestor projektu Lokalizace projektuLokalizace projektu Harmonogram, etapy projektuHarmonogram, etapy projektu Financování projektuFinancování projektu

3 Cíl projektu Národní základna humanitární pomoci

4  Projekt má za cíl zdokonalit systém logistiky v případě mimořádných událostí (vedoucí k efektivnějšímu a rychlejšímu přijímání a vysílání humanitární pomoci) a vytvořit tak potřebnou infrastrukturu, která bude garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti.  Projekt zahrnuje vybudování Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu.  Předkladatelem projektu je MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR).

5 Národní základna humanitární pomoci II. V rámci projektu bude vytvořena Národní základna humanitární pomoci, která HZS ČR umožní: efektivně přijímat technickou a věcnou pomoc poskytnutou České republice, institucím, firmám, občanům a jiným příjemcům, organizovat její urychlené převzetí, roztřídění a případné uskladnění, zabezpečit efektivní shromáždění, expedici a dopravu věcné a materiální pomoci do zahraničí, zejména expedici do kteréhokoliv státu Evropské unie či jinam do světa, kde bude věcné pomoci zapotřebí.

6 Národní základna humanitární pomoci III. Dopad projektu:  Základna umožní zdokonalení veřejných služeb poskytovaných v oblasti odstraňování následků krizových událostí, a to zkrácením doby reakce, zvýšením efektivnosti a zlepšenou koordinací příjmu, zrychlením manipulace a distribuce humanitární pomoci.

7 Gestor projektu Národní základna humanitární pomoci

8 Národní základna humanitární pomoci IV. Gestorem a předkladatelem projektu je MV-GŘ HZS ČR. Základnu bude vlastnit a provozovat HZS. Základna bude zapojena do ostatních lokálních kapacit HZS, v krizových stavech napojena na kapacity SSHR, Ministerstva zdravotnictví ČR, atp. a bude připravena k plnému zapojení do logistických kapacit pro poskytování humanitární pomoci v rámci společného koordinovaného postupu v rámci Evropské unie.

9 Lokalizace projektu Národní základna humanitární pomoci

10 Národní základna humanitární pomoci V. K vytvoření základny bude využito stávajícího objektu v areálu HZS v obci Zbiroh, kde budou provedeny nezbytné stavební úpravy a zároveň bude pořízeno odpovídající vybavení a technika pro manipulaci a skladování věcné pomoci. Byla zvažována přeměna jiných objektů a výstavba nového objektu a po zvážení všech možností byl zvolen objekt v existujícím skladovém areálu HZS v obci Zbiroh.

11 Národní základna humanitární pomoci VI.

12 Harmonogram, etapy projektu Národní základna humanitární pomoci

13 Národní základna humanitární pomoci VII. Etapy projektu: 1.PŘÍPRAVNÁ FÁZE Požadavky kladené na lokalit Požadavky kladené na základnu 2.REALIZAČNÍ FÁZE Rekonstrukce nemovitosti – úprava vnitřních a vnějších ploch Přístupové dopravní trasy Dopravní a manipulační technika a drobný majetek Časový horizont = 2009 - 2010

14 Národní základna humanitární pomoci VIII.

15 Financování projektu Národní základna humanitární pomoci

16 Národní základna humanitární pomoci IX. Integrovaného operačního programu (IOP) Projekt bude spolufinancován z Integrovaného operačního programu (IOP) prostřednictvím oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

17 Národní základna humanitární pomoci X. Celkový rozpočet projektu je cca 85 mil. Kč ve struktuře: max. 85 % z prostředků Evropského regionálního rozvojového fondu ERDF (cca 72 mil. Kč), min. 15 % národního spolufinancování (cca 13 mil. Kč).

18 Informace, dotazy?? MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vladimira.kracikova@grh.izscr.cz


Stáhnout ppt "Národní základna humanitární pomoci Logo vaší společnosti vložíte na snímek následujícím způsobem: V nabídce Vložit vyberte příkaz Obrázek. Najděte soubor."

Podobné prezentace


Reklamy Google