Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekrece a účinky NO Eliška Létalová 2.LF UK 2.ročník - 9.kruh Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že V nabídce Vložit Vyberte příkaz Obrázek Najděte.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekrece a účinky NO Eliška Létalová 2.LF UK 2.ročník - 9.kruh Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že V nabídce Vložit Vyberte příkaz Obrázek Najděte."— Transkript prezentace:

1 Sekrece a účinky NO Eliška Létalová 2.LF UK 2.ročník - 9.kruh Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že V nabídce Vložit Vyberte příkaz Obrázek Najděte soubor s logem své společnosti. Klepněte na tlačítko OK. Velikost loga změníte tak, že Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty. Pomocí těchto úchytů lze změnit velikost objektu. Pokud před použitím úchytů podržíte stisknutou klávesu SHIFT, budou zachovány poměry objektu.

2 Něco málo chemie NO NO je v těle jako radikál poměrně málo rozpustný ve vodě v přítomnosti kyslíku podléhá autooxidaci

3 Autooxidace v přítomnosti kyslíku nastává autooxidace za vzniku NO 2 : 2 NO + O 2 --> 2 NO 2 je rychlá (několik sec, je-li NO i O 2 hodně), nebo pomalá (je-li NO málo - 500 sec) v přítomnosti superoxidu vzniká peroxynitrit - OONO, je velmi reaktivní a cytotoxický NO je velmi rychle inaktivován oxidací s železem oxyhemoglobinu za vzniku NO 3 - (nitrosoHb --> metHb --> Hb reduktáza --> oxyHb)

4 NO syntéza v savčích buňkách je NO tvořen oxidací terminálního dusíku L-argininu molekulárním kyslíkem; za vzniku L-citrulinu L-arg + O 2 --> NO + L-cit

5 NO syntázy NOS celou komplexní reakci katalyzuje jediný enzym NO syntáza, která má 3 isoformy = VŠECHNY: obsahují v aktivním centru hem jsou aktivní jako homodimery jsou stereospecifické (D-arginin není substrátem)- jako kofaktory vyžadují: NADPH, 6(R)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterin, FAD, FMN a kalmodulin

6 NO syntázy NOS

7 Účinky na cílovou tkáň v nižších koncentracích převládá regulační působení aktivací guanylátcyklázy při velkých množstvích oxidace za tvorby cytotoxických produktů (ONOO - ) - zabíjení i jinak obtížně zlikvidovatelných mikroorganismů (např. Mycobacterium tuberculosis)

8 Guanylátcykláza -> cGMP zvyšuje v cílové buňce koncentraci cyklického guanosin-3',5'-monofosfátu, který: přímo řídí některé iontové kanály moduluje fosfodiesterázy cAMP (enzymy, které inaktivují cAMP) snižuje intracelulární koncentraci Ca 2+, hlavně cestou aktivace cGMP-dependentní proteinkinázy v hladkém svalu přímo inhibuje kontraktilní aparát

9 Účinky NO přes cGMP

10 fyziologie NO Neurotransmitter –učení, paměť, spánek, bolest, deprese –retrográdní messenger –dlouhodobá potenciace Zabíjí viry, baktérie, parazity, tumory (iNOS) Vazodilatace závislá na endotelu (průtoková) "Tonická" hladina, modulace kontraktility (srdeční, kosterní sval) Zprostředkuje zvýšení natriurézy/diurézy při zvýšení arteriálního tlaku –namáhání endotelu ren. arteriol zvýš. tlakem -> syntéza NO, difúze k tubulům -> pokles reabsorbce Na

11 …a to je vše...


Stáhnout ppt "Sekrece a účinky NO Eliška Létalová 2.LF UK 2.ročník - 9.kruh Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že V nabídce Vložit Vyberte příkaz Obrázek Najděte."

Podobné prezentace


Reklamy Google