Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Řízení rizik Operativní řízení rizik Zpracoval: prof. Ing. František BOŽEK, CSc. Univerzita obrany v Brně Kontakt: tel.: 973 443 170,e-mail: frantisek.bozek@unob.cz

2 Úvod Ani pečlivé a obsáhlé posouzení rizik nemůže vést k identifikaci všech rizik a přesně stanovit pravděpodobnosti a následky dopadu nežádoucí události. Kromě toho je třeba respektovat, že riziko je závislé na čase. Proto je nutné realizovat operativní management rizika, jež může objevit jiné zdroje nebezpečí, které nebyly dosud identifikovány.

3 Monitoring rizik v organizaci a regionu Jádrem operativního managementu rizika je monitoring a vyhodnocení rizik, jak je patrné z obr. 1. Aktualizovaný registr rizik v jeho jednotlivých fázích Zdroj: Project Management Institute..Chapter 80: Monitoring and Controlling Risks. [on line]. [2013-12-02]. URL:.

4 Monitoring rizik v organizaci a regionu Hodnotí se: a)okolní prostředí ekonomického subjektu; b) všeobecné, přírodní a historické podmínky firmy a regionu, jež mohou signalizovat vznik rizikových událostí. Monitorovat je třeba příznaky (spouštěče, aktivátory) rizik. Proto je nutná identifikace souboru významných příznaků, které v období před vznikem nežádoucí události zvyšují pravděpodobnost její iniciace. I když v některých případech nebude reálné nežádoucí událost odvrátit, bude možné se lépe připravit na její zvládnutí.

5 Monitoring rizik v organizaci a regionu Ne pro všechna rizika lze okamžitě realizovat operativní management, a to z důvodů: a)časové náročnosti; b)materiálově-technické náročnosti; c)finanční náročnosti; d)vysokých nároků na lidské zdroje; e)strategických záměrů firmy (regionu) aj. Prioritu je třeba věnovat rizikům s nejvyšší zbytkovou hodnotou. Dalšími kritérii musí být náročnost zdrojů pro realizaci monitoringu a efektivnost jeho zavedení.

6 Integrovaný management rizik z pozice firmy (regionu) zahrnuje posouzení a ovládání (regulaci) rizika na množině všech potenciálních nežádoucích událostí; množina všech nežádoucích událostí není pojímána výhradně z jednoho aspektu, ale zahrnuje další nepříznivé jevy, které působí negativně na provoz firmy či život regionu formou poruch v ekonomické, environmentální, sociální a hospodářsko-politické sféře; management rizik posouzený jen z pohledu jednoho aspektu představuje první krok zavádění integrovaného managementu rizika

7 Integrovaný management rizik Mazerovova představa integrovaného managementu rizik Zdroj: Mazerov, K. RP Takes Integrated Risk Management Approach to Shale Gas Development. [on line]. [2013-12-15]. URL:.

8 Integrovaný management rizik Vize integrovaného managementu rizika z pohledu organizace Kamakura Zdroj: Kamakura Corporation. 2013. Kamakura Risk Manager. [on line]. [2013-12-02]. URL:.

9 Integrovaný management rizik Má-li být integrovaný management rizika prakticky využitelný a efektivní, je třeba: a)stanovit odpovědný tým pro oblast rizik v rámci jednotlivých druhů aktivit organizace či regionu, zapojit adekvátním způsobem do procesu všechny stakeholders a zabezpečit regulární vyhodnocování efektivnosti jednotlivých fází subprojektů a finálně celého komplexu managementu rizika; b)z pozice top-managementu projednávat s týmem aktuální stav v procesu managementu rizik, plánovaná opatření, připomínky aj.;

10 Integrovaný management rizik c)pravidelně hodnotit adekvátnost posouzení kritických rizik, vyhodnocovat efektivnost zavedených opatření a dosahovanou úroveň bezpečnosti; d)s výsledky hodnocení seznamovat zaměstnance organizace (občany regionu), popř. i jiné stakeholders v rozsahu, který odpovídá kompetenci zastávané pracovní pozice; e)plánovat zdroje pro potřeby zajištění požadované úrovně bezpečnosti prostředí, pro školení pracovníků firmy, nebo zaměstnanců státní a veřejné správy a zavádět pro ně vhodný výcvikový program;

11 Integrovaný management rizik f)zajistit vést a aktualizovat dokumentaci administrativních podrobností a podstatných zjištění; g)realizovat pravidelnou kontrolu v oblasti jednotlivých fází managementu rizik. COSO Integrated Enterprise Risk Management Zdroj: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO). 2011. Risk Management: Integrated ERM and Cyber Security..[on line]. [2013-11-26]. URL:.

12 Závěr Operativní management rizik se zabývá procesem systematického a průběžného monitoringu, analýzy a ovládání rizik. Umožňuje včasně a adekvátně reagovat na časový vývoj rizik, resp. identifikovat nově se objevující rizika. Nejvyšší formou je implementace integrovaného managementu rizik postihujícího co nejširší spektrum druhů rizik. Jde o systematický proces, který musí být prováděn průběžně a na co nejširší úrovni, zvláště při změnách v organizaci (regionu), jež ovlivňují existenci a úroveň nebezpečí a mají vliv na celkovou bezpečnost.

13 Studenti se seznámí s problematikou operativního a integrovaného managementu rizik a předloží závěrečné seminární práce. Součástí cvičení bude obhajoba závěrečných seminárních prací vypracovaných skupinou 3-5 studentů na jimi zvolené a dříve odsouhlasené téma. V průběhu cvičení studenti rovněž zpracují zadaný test sestávající ze tří teoretických otázek a tří příkladů z problematiky probrané za celý semestr. Požadavky na cvičení


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google