Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekapitulace obsahu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E LS, 2016, K126 EKO Přednášky/cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekapitulace obsahu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E LS, 2016, K126 EKO Přednášky/cvičení."— Transkript prezentace:

1 Rekapitulace obsahu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E LS, 2016, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. 1

2 Obsah 1.Plán cvičení 2.Dynamické procesy v řízení 3.Příklady modelů 4.Obecné cíle sestavení modelu 5.Technicko-ekonomické procesy 6.Rizikový proces 7.Systémy na podporu řízení 8.Procesy a jejich vlastnosti 9.Tvorba modelu 10.Globální oddíly 11.Závěr 1.Plán cvičení 2.Dynamické procesy v řízení 3.Příklady modelů 4.Obecné cíle sestavení modelu 5.Technicko-ekonomické procesy 6.Rizikový proces 7.Systémy na podporu řízení 8.Procesy a jejich vlastnosti 9.Tvorba modelu 10.Globální oddíly 11.Závěr 2

3 Rekapitulace 3

4 4 Proč aplikovat modelování? ověřování funkčnosti celků nemožnost realizovat maketu nemožnost realizovat pokus finanční náročnost pokusu časová náročnost pokusu … Příklady modelů - model populačního růstu- lety do vesmíru - investování na burze - chemické reakce - válečné bitvy- dopravní systémy (doprava) - letecká doprava- dopravní infrastruktura - doručování zboží (pošta, e-shopy) Dynamické procesy v řízení Definice procesů v řízení

5 5 Obecné přínosy modelování pro manažerskou praxi  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  … Obecné cíle sestavení modelu 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 2. Podpora regulačních a řídících mechanismů 3. Tvorba strategií rozvoje projektů 4. Pomocí modelu získávat znalosti o chování úlohy 5. Identifikace klíčových míst modelu 6. Regulační a parametrizační propočty

6 Technicko-ekonomická škola Členění technicko-ekonomických procesů Značení T-E procesů Modelování procesu Řízení jednoduchého procesu Aplikace rizik do procesu Kolaborace při tvorbě procesního modelu 4Projects 6 Technicko-ekonomické procesy

7 Definice RM Definice rizika Terminologie (riziko, nebezpečí, neurčitost, …) Fáze řízení rizik (identifikace, zhodnocení, zvládnutí, monitoring) Druhy rizik, příklady Rizikový proces Definice DSS, vlastnosti DSS Aktivita systémů Typy podpůrných systémů (MIS, DSS, EDP – Electronic Data Processing ) Základní procesy v DSS Základní fáze DSS Členění podle řídící substance (communication, data, document, knowledge, model) Fáze rozhodování (intelligence, design, choice) Tvorba modelu DSS, Circle of Model Life Systémy na podporu řízení 7

8 Definice reportingu pro DSS Cíle reportingu Součástí ERP (Enterprise Resource Planning) 1D, 2D, 3D backuping Vícerozměrné ukládání dat OLAP (Online Analytical Processing) Reporting DSS 8 Stages of Change Management Unfreeze, Move, Refreeze Sensitivity Analysis for Change Management (cíle, definice) Tvorba scénářů (cíle, definice, výhody, nevýhody) Change Management

9 Definice procesu Druhy procesů Charakter procesů Příklady procesů Ukazatele výkonnosti procesů Klíčové ukazatele výkonnosti procesů Definice KPI + vlastnosti Definice KGI + vlastnosti Definice cílů Příklady KPI, KGI Procesy a jejich vlastnosti 9

10 Model of Circle Life Steps in model creation Klasifikace matematických modelů (empirické, dynamické, statické, determ…., kvalitativní…) Vlastnosti dynamického modelu Dělení interakcí prvků, interpretace interakcí Ovládnutí dynamického modelu (interakční matice, počáteční podmínky, řídicí matice, řídicí zásahy, standardy, diference, odhady trendů, konstrukce diferencí) Kvalitativní, kvantitativní výsledky Tvorba strategií Tvorba schématu modelu, vývojový diagram Tvorba modelu 1/2 10

11 Druhy řízení modelu Interakce mezi prvky modelu Vlastnosti modelu: Simplicity, Consistency Druhy řídicích zásahů Trendy vývoje (druhy, definice období) Standardy, diference (definice, tvorba) Druhy modelů dle různých kritérií (viz dále) Tvorba modelu 2/2 11

12 12 Modely lineární – Nelineární (maximalizace zisků, minimalizace nákladů výrobních procesů) (řešení soustavy lineárních, nelineárních rovnic) Deterministické – Stochastické (elektrické modely, elektrodynamické, termodynamické modely) (známé stavy bez náhodných proměnných) Statické – Dynamické Druhy modelů 1/2 Oscilace zařízení (nelin.) Lineární model Stoch./Determ. model

13 Černá skříňka - neznámý obsah, zaměřeno na vstupy/výstupy - neznalost vnitřní struktury Bílá skříňka - známý obsah, známá funkčnost Šedá skříňka - částečně známý obsah (nedosahuje parametrů Bílé skříňky) Druhy modelů 2/2 13

14 …a globálně? 14

15 1.Teorie procesů, modelování pro řízení 2.Kolaborační SW 3.Tvorba procesu, řízení 4.Aplikace rizik do procesů 5.Rizikový proces 6.Měření výkonnosti procesu 7.Tvorba dynamického modelu 8.Klasifikace modelů 9.Ovládnutí dynamického modelu 10.Řízení modelu 11.Analýza modelu Globální absolvované oddíly 15

16 …ExcelTipy.xlsm 16

17 …zkouškové příklady 17

18 1.Poznání o možnostech modelování TE úloh. 2.I s jednoduchým modelem je možné provádět zajímavé analýzy. 3.Metodický základ tvorby modelu. 4.Poznatky o možnostech řízení. 5.Řízení na základě vyhodnocení dat (reporty). 6.Schopnost abstrakce. 7.Schopnost zjednodušení při zachování požadovaného rozlišovacího detailu. 8.Převod problému do elektronické podoby. 9.Advanced dovednosti kancelářských nástrojích. Co si odnést? 18

19 Literatura 19 Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175. Griffiths, E., What is a model?, 2009. Kersten, G., Decision Support Systems for Sustainable Development, A Resource Book of Mehods and Applications, Kluwer Academic Edition, 2002. Tanase G. Dobre, Jose G. Sanchez Marcano, Why Modelling http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527306072_c01.pdf http://dssresources.com http://dssresources.com/faq/index.php?action=artikel&id=114 http://engineeringgirl.com/ … mathematical-modeling/ http://www.wikihow.com/Make-a-Mathematical-Model Simon’s phase model and levels of articulation, 1960 Kersten, G.E. and D. Cray (1996), Perspectives on Representation and Analysis of Negotiation: Towards Cognitive Support Systems. Group Decision and Negotiation, 5, 433-467. Kos, Z., Dočkal, M., Rozhodovací procesy v ŽP, Systémy pro podporu rozhodování (DSS), 2009 Tichý, M. Ovládání rizika, C. H. Beck, 2006

20 ZávěrZávěr Rekapitulace doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. 20


Stáhnout ppt "Rekapitulace obsahu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E LS, 2016, K126 EKO Přednášky/cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google