Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/2013Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc. Ing. P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/2013Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc. Ing. P."— Transkript prezentace:

1 9/2013Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení

2 9/2013Přednáška č. 12 Program přednášky úvod do seminářů (požadavky, termíny, …) flashback POPR program cvičení (obsah, cíle, …) teoretický základ praktická aplikace rekapitulace podkladů pro cvičení Excel Tipy otázky ke zkoušce závěr, dotazy, rekapitulace Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení

3 9/2013Přednáška č. 13 Nikdo vám nic nedá Skutečné vzdělání je jen samovzdělávání. Každé vyučování je jenom popud, motivace k samostatnému studiu. Doc. MUDr. J. Varga, CSc., Patofyziologický atlas, 1991.Pause

4 9/2013Přednáška č. 14 Hodnocení… 2009,2010 připravenost byla naprosto v pořádku. Hezké, barevné, poutavé prezentace mě zaujaly, ovšem jejich obsah byl k učení na zkoušku nedostačující a to i přesto, že jsem na přednášky chodila. ocenila bych více konkrétních pojmů a jejich vysvětlení. upřednostnil bych zkrácení úvodních částí přednášek a věnoval se rychleji opakování látky minulé a probrání nové. systém ani pojetí přednášek se mi nelíbil... řekne mi někdo co má co společného test ze zeměpisných znalostí s modelem stárnutí objektu?... předmět sám o sobě asi není těžký ale mě to teda skoro nic neříkalo... prostě španělská vesnice Jak to tedy doopravdy je?

5 9/2013Přednáška č. 15 Hodnocení… 2011, 2012 Přednášky byly dobře připravené a srozumitelné. I oblast "motivace" se mi líbila. Jen nemám rád příliš animací v powerpointových prezentacích. Působí rušivě. Tuhle zkoušku jsem si doslova užil:-) Škoda že se na cvičeních konzultovalo od těch co toho mají dokončeno nejmíň. To není zrovna odměna pro ty co to mají už hotové. Toto cvičení jako bohužel jedno z mála podporovalo samostatnou tvůrčí činnost. Byl zadán cíl a způsob jakým ho studenti měli dosáhnout byl pouze nastíněn. To je jedna z věcí, které se mi na tomto cvičení líbily. Přednáška obsahovala samé animace a grafické efekty, ale obsahově naprosto nepoužitelná. Ocenila bych více odborného vysvětlení a méně omáčky okolo. Nějaká ta "omáčka" sice je důležitá, ale v případě pana docenta Dlaska bylo více omáčky než znalostí a když už byly nějaké znalosti uvedeny, pak nebyly ovšem vysvětleny :( Prosím příště více konkrétních příkladů z reality a ne příklad vztahu mezi filmovými hrdiny, nejsme malé děti. Celkově pro měl byl předmět POPR přínosem. Naučila jsem se mnoho cenných znalostí (někdy to bylo náročné) v excelu, které již pravidelně používám. Na přednáškách mi byl rozhled rozšířen i o další znalosti, které se určitě budou v budoucnu hodit, jako např. internetová knihovna světa, přístupná pro studenty;) Děkuji. Přednášky připravené dobře, předání znalostí se mi ale nezdá dostatečné. Jak to tedy doopravdy je?

6 9/2013Přednáška č. 16 …požadavky? Používání anglických ekvivalentů? Ano/Ne Více teoretických pasáží? Ano/Ne Rekapitulovat na začátku? Ano/Ne Více praktických pasáží? Ano/Ne Prosazovat studentské prezentace (5min.)? Ano/Ne Excelovské Tipy/Triky? Ano/Ne Více algoritmizování? Ano/Ne Jak to tedy doopravdy je?

7 9/2013Přednáška č. 17 Důležité odkazy Katedrový server/stránky http://eko.fsv.cvut.cz/ http://people.fsv.cvut.cz/~k126/ Osobní stránky http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/ http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/index.html Odevzdávání úloh http://ocw.cvut.cz/moodle/ Návody/postupy/krycí list http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/data97.xls http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/ExcelTipy.xlsm Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení

8 9/2013Přednáška č. 18 Nikdo vám nic nedá Pedagogové mohou předkládat sebepoutavěji nejnovější poznatky, ale pouze na studentovi závisí, jak je přijme. Účinnost pedagogického procesu závisí více na jemnosti sluchu studenta než na síle hlasivek pedagoga. Doc. MUDr. J. Varga, CSc., Patofyziologický atlas, 1991.Pause

9 Go ahead to models…

10 9/2013Přednáška č. 110 Proč ANO? ověřování funkčnosti celků nemožnost realizovat maketu nemožnost realizovat pokus finanční náročnost pokusu časová náročnost pokusu …

11 9/2013 Přednáška č. 1 11 Modelování řetězové reakce http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88 Modelování urychlovačů částic http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D Modelování přírodních jevů http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater Modelování technických jevů http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C3%BD_motor Aplikační příklady modelů: - model populačního růstu - investování na burze - chemické reakce - lety do vesmíru - válečné bitvy Příklady modelů 2/???

12 9/2013Přednáška č. 1 12 Obecné přínosy modelování pro manažerskou praxi  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  … Obecné přínosy: Teoretický základ P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 35

13 9/2013Přednáška č. 113 Obecné cíle sestavení modelu 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 2. Podpora regulačních a řídících mechanismů 3. Tvorba strategií rozvoje projektů 4. Pomocí modelu získávat znalosti o chování úlohy 5. Identifikace klíčových míst modelu 6. Regulační a parametrizační propočty Teoretický základ

14 9/2013Přednáška č. 114 Ověřování skutečných jevů

15 9/2013Přednáška č. 115 Nikdo vám nic nedá Žádný obor není možné zvládnout pamětí, ale pouze myšlením. Není třeba vědět všechno, ale všechno podstatné. Doc. MUDr. J. Varga, CSc., Patofyziologický atlas, 1991.Pause

16 9/2013Přednáška č. 116 Cíle praktické aplikace Praktická aplikace 1. Fáze Modelování procesů Definice řídicích zásahů Řízení procesů, aplikace řídicích zásahů Vyhodnocení řízení 2. Fáze Sestavení modelu stárnutí stavebního objektu 3. Fáze Ověřování strategií rozvoje …?

17 9/2013Přednáška č. 117 Technicko-ekonomická škola Množina technicko- ekonomických procesů Jejich vývojová stadia náročnosti Elementární procesy Obsahují prvky procesu, jejich věcný popis, časové a objemové závislosti k nim uplatněné Návazné procesy Vychází z elementárních procesů rozšířených o vazby Plánové procesy Vychází z návazných procesů rozšířených o rozhodovací procesy P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 84

18 9/2013Přednáška č. 118 kde P Procesy – souhrnné označení množiny všech procesů, P – množina elementárních procesů (např. výčet materiálových skupin ve skladu, evidence pracovníků, evidence odpracovaných hodin), N – množina reálných návazných procesů (např. činnosti prováděné v harmonogramu prací s definovanými vzájemnými vazbami), S – množina plánových procesů (např. sled činností prováděných na pracovní lince s prováděním rozhodování o kontrole kvality). Řídicí procesy slouží pro tvorbu řídicích zásahů realizovaných managementem. Zpracovávají se na základě řídicích modelů odvozených z popisů reálné skutečnosti. Píšeme kde L Modely – souhrnné označení množiny všech řídicích modelů, P' – množina řídicích modelů odvozených z elementárních procesů (např. činnosti spojené s evidencí pracovníků ve stylu tužka a papír, předávání výkazů odpracovaných hodin, archivace dokumentů), N' – množina řídicích modelů odvozených z návazných procesů (např. harmonogram prací jako model návazných procesů), S' – množina řídicích modelů odvozených z plánových procesů (např. dynamický harmonogram prací doplněný o rozhodovací procesy přesunu pracovníků, materiálů, strojů). Členění technicko-ekonomických procesů

19 9/2013Přednáška č. 119 Data collection for processes Four objectives for data collection: G. Kersten: DSS for Sustainable Development, Kluwer Academic Edition, 2002 Transfer properties between the different situations.

20 9/2013Přednáška č. 120 Nikdo vám nic nedá People are often unsure about what models are, leading to confusion and mistrust. Emily Griffiths, What is a model?Pause Strahovská inovace…

21 Tvorba modelu a řídicích zásahů (XLS) (sledovat FirstInfoExcel.ppt)

22 Příprava pro cvičení Izolovaný dynamický proces (proces pro řízení)

23 9/2013Přednáška č. 123 Průběh procesu v čase Konstrukční prvek Cyklické (periodické) opakování chování konstrukčního prvku v čase. Prvek není úmyslně specifikován. Cílem je eliminovat cyklické výkyvy. Čas Standard 0 1

24 9/2013Přednáška č. 124 Průběh procesu v čase Konstrukční prvek Definovat požadavky na chování procesu. Definovat strategii. Specifikovat cíle. Vyhodnotit strategii. Čas Standard 0 1

25 Čas 0 S1 S2 S3 Orig. Strategie řízení 9/2013Přednáška č. 125

26 Literatura 9/2013Přednáška č. 126 Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175. Griffiths, E., What is a model?, 2009. Kersten, G., Decision Support Systems for Sustainable Development, A Resource Book of Mehods and Applications, Kluwer Academic Edition, 2002.

27 9/2013Přednáška č. 127 Závěr Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR ZS, 2013 Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "9/2013Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc. Ing. P."

Podobné prezentace


Reklamy Google