Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení."— Transkript prezentace:

1 12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev Analýza modelu

2 12/2011Přednáška č. 52 Obsah přednášky 1.Sestavení modelu. 2.Analytické postupy vyhodnocení modelu. 3.Stabilitní analýza. 4.Zkouškové příklady. 5.Excel tipy. 6.Závěr.

3 11/2011 Schopnost sdělit informaci: -co chci říct? -co chtějí slyšet? -jak se dostat k tomu, co chci říct? -jak se dostat k tomu, co chtějí slyšet? Murphy Nobody will listen to you, till you are not wrong… …sleeping students theory …sleeping auditorium theory Předání informací

4 11/2011 Modeler’s Circles Modelář + Počítač Realita Formalizace Verifikace Formální model Výsledky Kalibrace Vstupy Analýza

5 11/2011 1. Prvky modelu. 2. Interakce mezi prvky. 3. Počáteční podmínky modelu. 4. Externí zásahy. 5. Manažerské řídicí zásahy. Aplikováno na dynamický model s obecnými součástmi:

6 11/2011 1.Citlivostní analýza 2.Příčinková analýza 3.Stabilitní analýza 4.Inovační analýza (potenciál) 5.Potenciály prvků Druhy analýzy modelu

7 11/2011 Stabilitní analýza Analogie mechaniky

8 11/2011 Stabilitní analýza Různé příklady stabilitních problémů

9 11/2011 Kritérium stability může být dáno například maximálním přípustným rozptylem výsledných hodnot. Výrazy zapíšeme jako – střední hodnota standardu pro prvek i spočtená v v čase t, – směrodatná odchylka rizikových standardů, – rizikem ovlivněný (nestabilní) standard v jednom z rizikových výpočtů, – počet rizikových výpočtů. Stabilitní analýza

10 11/2011 Pravidlo určení stability pak vychází z porovnání Pokud je splněno, můžeme hovořit o tom, že byla splněna požadovaná podmínka stability. Stabilitní podmínka

11 11/2011 Symbolicky zapíšeme hledanou stabilitní závislost obecně mezi dvěma prvky (modelu) jako – plošně kvantifikovaná hodnota stability, ??– symbolické označení hledané stabilitní závislosti, X i, X j – spočtené standardy za celé časové období pro prvek i, j, – spočtené diference standardů za celé časové období pro prvek i, j. Stabilitní analýza

12 11/2011 XjXj XiXi 0 Stabilitní graf

13 11/2011 Plošné vyjádření stabilitní závislosti se vypočte podle vztahu – hodnota plošně kvantifikované stability, – rozměry plochy stability pro vodorovný a svislý směr. Stabilitní plocha

14 11/2011 Stabilitní grafy

15 11/2011 Stabilitní grafy

16 11/2011 Stabilitní grafy

17 11/2011 17Závěr Zdroje: Dynamický harmonogram (elektronické rozvrhování technicko-ekonomických procesů v řízení malých a středních podniků) V. Beran a kolektiv, 2002, ACADEMIA Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí V. Beran, P. Dlask, 2005, ACDEMIA Modelování při řízení P. Dlask, 2011, Wolters Kluver

18 12/2011Přednáška č. 518 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Modely a řízení procesů Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google