Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2810.3S Stupeň a typ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2810.3S Stupeň a typ."— Transkript prezentace:

1 Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2810.3S Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastEkonomická Vzdělávací oborEkonomika Vzdělávací okruhMajetek podniku- oběžný Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupinaŽák, 16 - 19 let Anotace Oběžný majetek slouží především k tomu, aby bylo z čeho vyrábět Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Oběžný majetek, vymezení oběžného majetku, pořízení, ocenění, zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek Datum20.12. 2012 Účetnictví – oběžný majetek

2 Obchodní majetek Jsou to všechny prostředky, které podnik používá při své činnosti

3 Členění obchodního majetku Dlouhodobý majetek Krátkodobý (Oběžný) majetek Dlouhodobý majetek Krátkodobý (Oběžný) majetek

4 Oběžný majetek -charakteristika Je to majetek, který má krátkou dobu použití (zpravidla do jednoho roku). Neustále mění svou podobu - obíhá. Je to majetek, který má krátkou dobu použití (zpravidla do jednoho roku). Neustále mění svou podobu - obíhá.

5 Koloběh oběžného majetku Koloběh oběžného majetku spočívá v tom, že za peníze nakoupíme materiál, ten vydáme do výroby, kde vzniká nejprve nedokončená výroba, potom hotové výrobky. Výrobky prodáme, vzniknou nám pohledávky a nakonec dostaneme opět peníze. Peníze na konci koloběhu by měly být větší než peníze vynaložené na počátku na zajištění výroby. Koloběh oběžného majetku spočívá v tom, že za peníze nakoupíme materiál, ten vydáme do výroby, kde vzniká nejprve nedokončená výroba, potom hotové výrobky. Výrobky prodáme, vzniknou nám pohledávky a nakonec dostaneme opět peníze. Peníze na konci koloběhu by měly být větší než peníze vynaložené na počátku na zajištění výroby.

6 Oběžná majetek – jeho formy Oběžný majetek Věcná forma Finanční forma

7 Věcnou formu tvoří Zásoby Nedokončená výroba (rozpracovaná na skladě) Polotovary (takové, které lze prodat) Hotové výrobky (takové, co vyrábím sám) Zboží (to, co koupím za účelem dalšího prodeje) Zvířata ve výkrmu (KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA, HEJNA KRŮT, KACHEN, VČELSTVA, RYBY..) Zásoby Nedokončená výroba (rozpracovaná na skladě) Polotovary (takové, které lze prodat) Hotové výrobky (takové, co vyrábím sám) Zboží (to, co koupím za účelem dalšího prodeje) Zvířata ve výkrmu (KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA, HEJNA KRŮT, KACHEN, VČELSTVA, RYBY..)

8 Zásoby jsou: materiál - suroviny (= základní materiál, jsou to hmoty, které při výrobě přecházejí zcela nebo z části do výrobku a tvoří jeho podstatu, např. látka, vlna na svetr, mouka) pomocné látky (= hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, např. nitě při výrobě oděvů, knoflíčky, sůl) provozovací látky (= hmoty, které jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku např. paliva, maziva, čistící prostředky, kancelářské potřeby) náhradní díly (= předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu, např. blatníky u automobilu, náhradní jehla do šicího stroje) obaly (= slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků, např. láhve, přepravky, sáčky, krabice) drobný hmotný majetek (= movité věci s dobou použitelnosti větší než 1 rok, pořizovací cena je nižší než 40 000,- Kč) movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší, bez ohledu na pořizovací cenu

9 Finanční formu tvoří Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé cenné papíry (směnka, šek) Pohledávky ( vystavené faktury nebo pohledávky vůči zaměstnancům) Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé cenné papíry (směnka, šek) Pohledávky ( vystavené faktury nebo pohledávky vůči zaměstnancům)

10 Krátkodobý finanční majetek peníze v pokladně (= všechny příjmy v hotovosti musí být v podniku přijaty do pokladny. Z pokladny jsou naopak vypláceny všechny výdaje v hotovosti. Stav peněz v pokladně je tedy také součástí majetku podniku) ceniny (= např. známky, kolky, telefonní karty, stravenky, karty na pohonné hmoty) peníze na bankovních účtech (= většina příjmů od obyvatel a podniků, např. za dodané výrobky a poskytnuté služby, jsou placeny na účet u banky. Podnik naopak z tohoto účtu hradí své závazky) majetkové cenné papíry (= např. nakoupené akcie, které podnik pořizuje za účelem jejich dalšího prodeje do jednoho roku od jejich pořízení) vlastní akcie (= zcela výjimečně podnik může v souladu s právními normami odkoupit zpět své vlastní akcie) dlužné cenné papíry (např. zakoupené vkladové listy) vlastní dluhopisy (= nakoupené vlastní dluhopisy)

11 Pohledávky Je to nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka.  pohledávky za zaměstnanci a společníky (vznikají např. výplatou zálohy na pracovní cestu, poskytnutím půjčky apod.)  finanční a jiné pohledávky (např. pohledávka na náhradu škody)  pohledávky za odběrateli (vznikají odesláním faktury a zanikají úhradou faktury)

12 Způsob pořízení oběžného majetku  Nákupem ( dodavatelsky)  Vlastní činností  Darováním  Převodem z osobního vlastnictví  aj.

13 Způsob ocenění oběžného majetku Cena oběžného majetku se mění v závislosti na kolísání cen na trhu. Rozlišujeme 3 způsoby oceňování : Průměrnou cenou - cenu vypočítáme jako průměr aritmetických cen v době pořízení FIFO (First in first out) - Dodávka první na skladě také jako první ze skladu odchází. LIFO (Last in first out) - Dodávka, která přichází do skladu jako poslední, odchází jako první. Tato metoda není v ČR povolena. Cena oběžného majetku se mění v závislosti na kolísání cen na trhu. Rozlišujeme 3 způsoby oceňování : Průměrnou cenou - cenu vypočítáme jako průměr aritmetických cen v době pořízení FIFO (First in first out) - Dodávka první na skladě také jako první ze skladu odchází. LIFO (Last in first out) - Dodávka, která přichází do skladu jako poslední, odchází jako první. Tato metoda není v ČR povolena.

14 Otázky k opakování ! 1.Popiš koloběh oběžného majetku 2. Charakterizuj věcnou formu oběžného majetku 3. Charakterizuj finanční formu oběžného majetku 4.Vysvětli, jak vzniká a zaniká pohledávka 5. Jakým způsobem se oceňuje OM

15 Použité zdroje Louša, F. Zákon o účetnictví v praxi. 5. vyd. Praha : Grada, 2011. 144 s. ISBN:978-80-247-3848-2. RUBÁKOVÁ, V.; ŠLEZÁROVÁ, D. Praktické účetnictví pro střední školy I. Kralice na Hané : Computer Media, 2010. ISBN 9788074020186 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011 pro střední školy a veřejnost – I.díl. Znojmo : Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl, 2011, 155 s. ISBN 978-80-87237-35-9 Graf : Vlastní zdroj www.ekonomikon.cz/ekonomika

16 Seznam odkazů na použité obrázky Snímek 9 - [cit. 2012-12-20]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=79&pos=3 Snímek 14 - [cit. 2012-12-20]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip www:http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79 Snímek 14 - [cit. 2012-12-20]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na www http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=432


Stáhnout ppt "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2810.3S Stupeň a typ."

Podobné prezentace


Reklamy Google