Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

On-line vyhlašování směnového plánu Setkání dopravců SŽDC Praha Ing. Petr Řádek SŽDC O12-SEPA 25. – 26.10.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "On-line vyhlašování směnového plánu Setkání dopravců SŽDC Praha Ing. Petr Řádek SŽDC O12-SEPA 25. – 26.10.2013."— Transkript prezentace:

1 On-line vyhlašování směnového plánu Setkání dopravců SŽDC Praha Ing. Petr Řádek SŽDC O12-SEPA 25. – 26.10.2013

2 2 Osnova Základní informace On-line dopravy (OD) Legislativa Základní princip Ověřovací provoz Podmínky provozu Povinnosti zaměstnanců SŽDC Povinnosti dopravců Nedostatky při pořizování dat dopravci 25. – 26.10.2013 On-line doprava

3 3 Základní informace OD On-line doprava - se rozumí zasílaný směnový plán dispečerem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) v on-line režimu do provozních aplikací EDD a TPV (GTN, SGVD). Cílem OD: upustit od dávkového zasílání směnového plánu ve stanovených časových periodách (nyní po dvou hodinách), zrychlit odbavování požadavků dopravců na vlak: o nové požadavky - pro nové vlaky, o změnové požadavky – vlak již je vyhlášen zvýšit operativu drážního provozu. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

4 4 Legislativa k OD Legislativa ve vztahu k OD: Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 11/2013 Ověřovací provoz on-line vyhlašování směnového plánu Účinnost dokumentu 01. 12. 2013 Dokument uložen na Portálu provozování dráhy PND7 - Prováděcí nařízení ke Směrnici pro řízení provozu na tratích provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizace – dočasně zneplatněn pro ověřovací provoz 25. – 26.10.2013 On-line doprava

5 5 Základní princip OD (1/2) Základní princip OD: Příjem požadavků dopravce do ISOŘ – není nutná úprava aplikací dopravce. Kontrola přijatých požadavků provozním dispečerem. Odsouhlasení směnového plánu v ISOŘ ŘVD provozním dispečerem (075-5) Odsouhlasení informace 075-8 „Uzavření a vyhlášení směnového plánu“: o První etapa – rozesílání směnového plánu v textovém formátu. o Druhá etapa - nebude rozesílán do EDD směnový plán v textovém formátu. Připomínám, že odsouhlasením informace 075-8 dojde k splnění jedné z podmínek pro souhlas s jízdou vlaku. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

6 6 Základní princip OD (2/2) Rozdíl mezi současným stavem a OD: Pouze ve způsobu distribuce směnového plánu od provozního dispečera (z ISOŘ) výpravčím do aplikací pro podporu a řízení provozu (TPV, v budoucnu GTN, SGVD, GRADO). Největší změna je pro výpravčí – přechod z textového periodicky zasílaného směnového plánu na on-line zobrazování plánu v TPV. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

7 7 Ověřovací provoz OD (1/2) Ověřovací provoz: Oblast – Velký Osek (mimo) – Chlumec n/C. – Praskačka (včetně). Rozdělení do dvou etap. Předpokládané zahájení ověřovacího provozu v 1/2014. Ukončení první etapy minimálně po 7 pracovních dnech. Zahájení druhé etapy po kladném vyhodnocení první etapy. Ukončení druhé etapy minimálně po 1 měsíci Rozšíření ověřovacího provozu na tratě s aplikací GTN a SGVD. Rutinní zahájení OD předpokládáme v druhé polovině roku 2014. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

8 8 Ověřovací provoz OD (2/2) Ověřovací provoz: První etapa: o rozdělení PD 3 na dva obvody, o provozní dispečer odbavuje požadavky dopravců neprodleně, o zachováno zasílání textového směnového plánu do PA EDD. Druhá etapa: o odstraněno zasílání textového směnového plánu do PA EDD, o zobrazení OD v listu GVD aplikace TPV. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

9 9 Podmínky provozu Podmínky provozu: Vybavení dopraven – minimálně PA EDD, TPV. Příjem OD v dopravně je povolen pouze TPV. Rozdělení PD3 CDP Praha na dva obvody: o ověřovaná trať – úsek, o ostatní tratě v obvodu PD3. Seznámení dotčených zaměstnanců SŽDC (provozní dispečer, výpravčí, kontroloři). 25. – 26.10.2013 On-line doprava

10 10 Povinnosti zaměstnanců SŽDC (1/4) Povinnosti provozního dispečera při: Novém požadavku (nový vlak): o Průběžně kontroluje příjem požadavků od dopravců. o Po kontrole správnosti údajů je průběžně odbavuje. Změnovém požadavku na vlak smí dispečer odsouhlasit až po kontrole: o polohy daného vlaku, o mimořádnosti na vlaku, o úkonů vlaku ve stanici nebo na trati, o změny trasy vlaku (zkrácení trasy, změna trasy), o přečíslování vlaku. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

11 11 Povinnosti zaměstnanců SŽDC (2/4) Opatření pro provozního dispečera: V případě, že změnový požadavek dopravce má takový vliv na organizování a řízení drážní dopravy, že by jeho odsouhlasením došlo k narušení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, nesmí provozní dispečer takový požadavek odsouhlasit. Zamítnutí změnového požadavku sdělí dopravci. Povinnosti provozního dispečera spojené s přímým řízením provozu mají vždy přednost před schvalováním požadavků dopravců. Toto platí i pro změnové požadavky dopravce. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

12 12 Povinnosti zaměstnanců SŽDC (3/4) Povinnosti výpravčího: První etapa - kontrola přijatých textových směnových plánů sTPV. Druhá etapa - průběžně kontroluje stav OD sledováním v TPV. Při sledování OD se zaměřuje: o na vlaky zavedené a jejich trasu, o na mimořádnosti na vlaku, o na přečíslování vlaku, Při ohlášení nebo přijmu samostatného hlášení předvídaného odjezdu vlaku, překontroluje zdali nedošlo-li ke změně: o souhlasu/nesouhlasu s jízdou vlaku, o mimořádnosti na vlaku, o změny na trase vlaku (zkrácení trasy, jízdy jiným směrem), o přečíslování vlaku. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

13 13 Povinnosti zaměstnanců SŽDC (4/4) Opatření pro výpravčího v druhé etapě OD: V případě, že dojde k takové změně na vlaku a tato změna má takový vliv na organizování a řízení drážní dopravy v jeho řízené oblasti, že by došlo k narušení drážní dopravy postupuje výpravčí takto: nesmí povolit jízdu tohoto vlaku, dohodne se o další jízdě vlaku s provozním dispečerem 25. – 26.10.2013 On-line doprava

14 14 Povinnosti dopravců Povinnosti dopravců: Změnový požadavek dopravce s vlivem na organizování a řízení drážní dopravy (např. změna trasy vlaku, úkony ve stanici, PLM) na vlak, který je již ve stavu „Souhlas s jízdou vlaku“ musí dopravce předat nejpozději 30 minut před: o plánovaným odjezdem/průjezdem z dopravního bodu, odkud je požadovaná změna, o předpokládanou jízdou dopravním bodem, odkud je požadovaná změna, v případě náskoku, či zpoždění vlaku. Nedodržení této podmínky může mít vliv na plynulost drážní dopravy a plnění GVD. V takovém případě SŽDC negarantuje dodržení změnového požadavku dopravce. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

15 15 Nedostatky při pořizování dat dopravci (1/3) Zadávání žádostí definují Metodické pokyny pro provoz a užívání ISOŘ KADR Verze 2 Hmotnost vlaku – plánovaná hmotnost vlaku - celková hrubá hmotnost vlaku včetně všech HV na vlaku zaokrouhlená na celé tuny dle pravidel zaokrouhlování ( =0,5 nahoru). Délka vlaku - celková délka vlaku včetně všech HV na vlaku (zaokrouhlena na celé metry nahoru). Rychlost vlaku – stanovená rychlost vlaku. Mimořádná zásilka – zde se zadá souhlasový znak provozovatele dráhy s přepravou mimořádné zásilky. Kategorie vlaku – ODN, ODV, ND 25. – 26.10.2013 On-line doprava

16 16 Nedostatky při pořizování dat dopravci (2/3) Zadávání žádostí definují Metodické pokyny pro provoz a užívání ISOŘ KADR Verze 2 Úkon – povinný vždy, pokud je zadán pobyt – problém úkony na zastávkách. Poznámka k bodu – předávána do ISOŘ jako poznámka k příslušnému bodu pouze doplňující charakter k danému bodu – je předávána do ISOŘ, EDD, GTN… neuvádět zde např. čísla MZ Nebezpečné zboží – dopravce uvede UN čísla převáženého nebezpečného zboží dle RID v požadované trase. Vozidla dle D2/81 – textová poznámka pro uvedení vozidel vezených dle podmínek předpisu Zadávání MZ – samostatná položka Zadávání vojenské přepravy – samostatná položka 25. – 26.10.2013 On-line doprava

17 17 Nedostatky při pořizování dat dopravci (3/3) Zadávání žádostí definují Metodické pokyny pro provoz a užívání ISOŘ KADR Verze 2 Poznámka k vlaku– např. žádost na zrušení VDS, požadovaná čísla vlaků, – netiskne se do DPS, je předávána do ISOŘ pouze pokud zpracovatel tento text zkopíruje do poznámky PD Složení vlaku – textová poznámka pro upřesnění podmínek složení vlaku nikam se nepřenáší Opatření dopravce do DPS – text, který se tiskne do DPS s uvedením kontaktních údajů objednavatele trasy. 25. – 26.10.2013 On-line doprava

18 www.szdc.cz Děkuji za pozornost © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 25. – 26.10.201318 On-line doprava


Stáhnout ppt "On-line vyhlašování směnového plánu Setkání dopravců SŽDC Praha Ing. Petr Řádek SŽDC O12-SEPA 25. – 26.10.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google