Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přidělování kapacity, aktivace, problematika IS KADR Praha 25-26. 11. 2013 Ing. Miloš Futera Ph.D. Setkání s dopravci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přidělování kapacity, aktivace, problematika IS KADR Praha 25-26. 11. 2013 Ing. Miloš Futera Ph.D. Setkání s dopravci."— Transkript prezentace:

1 Přidělování kapacity, aktivace, problematika IS KADR Praha 25-26. 11. 2013 Ing. Miloš Futera Ph.D. Setkání s dopravci

2 2 Přenos informací - životní cyklus vlaku KADR stručný popis Přidělování kapacity Aktivace Kadr další vývoj OBSAH

3 3 Připravenost vlaku 3 KANGO Rozbor vlaku Připravenost vlaku Přenos informací - životní cyklus vlak ISOŘ EDDGTN KAPO IS Dopravce KADR JŘ Aktivace trasy Datový JŘ Žádost o aktivaci Žádost o trasu Připravenost vlaku Jízda vlaku Důvody narušení Jízda vlaku Důvody narušení COMPOST Složení vlakuRozbor vlaku APORT Rozbor vlaku Aktivace trasy – směnový plán Datový JŘ Aktivace trasy Datový JŘ Fakturace odsouhlasení výkonu Datový JŘ Aktivace trasy Rozbor vlaku

4 4 Umožňuje spolupráci dopravce a provozovatele dráhy SŽDC v oblasti kapacity dráhy, přidělování tras, a operativního řízení Každý zadává to, za co odpovídá (výjimka, PD může zadávat požadavky za dopravce) KADR je v Prohlášení o dráze požadován jako jediný nástroj pro podávání žádosti o kapacitu v režimu ad hoc. Každý dopravce vidí jen své požadavky 10.12.2006 zahájen celosíťový provoz Počet uživatelů: Dopravci: 1478 SŽDC (IM): 188 KADR – stručný popis 1

5 5 webová aplikace: malí dopravci – veškeré činnosti – podání žádostí, aktivace, statistiky. SŽDC: podklady pro účtování poplatků za přidělení kapacity dráhy, statistiky, údržba číselníků... Desktopové prostředí – přidělování kapacity dráhy SŽDC Systém pro datovou komunikaci se systémy dopravců - zprávy TAF: DISC/EMAN (CDC), EVAL (Unipetrol, AWT, BFL), APS(ČD), DISOD (ČD) Se systémy SŽDC - vlastní způsob komunikace, na bázi zpráv TAF/TAP  přijímá data – Kango kmen, Kango vlak, Revoz, DOMIN,...  předává data - ISOŘ, ComposT, KAPO  Se systémy třetích stran:  PCS – Path coordination system (systém pro objednávání mezinárodních tras) v oblasti ad hoc mezinárodních vlaků  CIS (IDOS) - předávání ad hoc tras veřejné osobní dopravy KADR – stručný popis 2

6 6 1.4.2013 organizační změna SŽDC Kapacita dráhy přidělována: O16 – odbor jízdního řádu O11 – odbor operativního řízení provozu - OSS CDP Praha, CDP Přerov Proces přidělování kapacity definován v Prohlášení o dráze Přidělování kapacity - 1

7 7 Proces přidělování kapacity dráhy ad hoc definován ve směrnici SŽDC č. 70 - Nové ustanovení ohledně technologie ve stanici 2.22 Technologií ve stanici se rozumí soubor činností se soupravou vlaku, které plánuje provést dopravce v konkrétním dopravním bodě. Jde např. o odstavení drážních vozidel (s uvedením plánované doby odstavení), pokračování přepravy jiným vlakem (s uvedením směru a termínu další jízdy, popř. čísla vlaku) nebo přestavení drážních vozidel na vlečku nebo manipulační kolej. 4.3 Základními údaji v žádosti jsou požadavky na trasu, její časovou polohu, dny jízdy, místa požadovaných zastavení i s důvody a délkou pobytu, složení vlaku a jeho změny v průběhu jízdy. Základním údajem je také vždy uvedení technologie v cílovém dopravním bodě a technologie v nácestném dopravním bodě (viz odstavec 2.22), pokud v něm dopravce požaduje pobyt nebo úkon, který znamená požadavek dopravce na jakékoliv obsazení staničních kolejí před příjezdem nebo po odjezdu vlaku, nebo v případě, že dopravce požaduje během pobytu další součinnost provozovatele dráhy. 4.4 Žádosti o mezistátní trasu vlaku musí být vzájemně harmonizovány spolupracujícími dopravci. Uvedení spolupracujícího dopravce v žádosti je v tomto případě základním údajem. 4.5 Pokud žádost neobsahuje základní údaje o požadované trase nebo obsahuje věcné chyby, popř. obsahuje odporující si údaje, může být dopravci vrácena k doplnění nebo zamítnuta. Přidělování kapacity - 2

8 8 Opatření náměstka pro provoz pro dodržování Směrnice č. 70 Na základě výsledků namátkových kontrol a také stížností provozních zaměstnanců bylo zjištěno nedodržování ustanovení Směrnice č. 70 platné od 1. 7. 2013 ve věci základních údajů o trase, zejména technologie v cílovém nebo nácestném bodě. Toto způsobuje zásadní komplikace při řízení provozu. Největší komplikace jsou hlášeny z pohraničních stanic. V souladu se Směrnicí SŽDC č. 70 musí být dopravcem vždy uvedena technologie v pohraniční stanici, pokud se jedná o vlak v dané stanici končící, či pokud zde dopravce požaduje pobyt či úkon, který znamená soubor činností se soupravou vlaku, které plánuje provést dopravce v konkrétním dopravním bodě. Jde např. o odstavení drážních vozidel (s uvedením plánované doby odstavení), pokračování přepravy jiným vlakem (s uvedením směru a termínu další jízdy, popř. čísla vlaku) nebo přestavení drážních vozidel na vlečku nebo manipulační kolej. Za uvedení technologie dle článku 4.3 Směrnice č.70 se považuje text v poznámce k příslušnému bodu, vhodný úkon u příslušného bodu, případně kombinace obojího, pokud dojde k naplnění výše uvedených článků Směrnice č. 70. V případě, že technologie není dopravcem uvedena, žádost musí být dopravci vrácena a vlak nesmí být vyhlášen ve směnovém plánu. Přidělování kapacity - 3

9 9 Aktivace a deaktivace tras definuje směrnice IS 10. Aktivace vlaku - dopravce sdělí IM, že trasa přidělená konkrétnímu vlaku v daný den bude skutečně použita, a to buď v celé délce, nebo části. Deaktivace vlaku - dopravce sděluje IM, že aktivovaný vlak v daný den nepojede a to buď v celé trase nebo části. Aktivace či deaktivace tras lze provádět pouze u tras s přidělenou kapacitou dráhy. Aktivace či deaktivace je prováděna dopravcem či na základě časových úloh. Aktivace trasy je podmínkou pro zapracování informace „Rozbor vlaku“ a „Vlak připraven“ pořízené při žádosti v KADR. Odeslání aktivace z KADR se v ISOŘ projeví zapracováním do formuláře „Odsouhlasení směnového plánu“. Následně lze na tento vlak pořídit informace rozbor vlaku a vlak připraven. KADR - aktivace 1

10 10 Postup spuštění aktivací: Fáze 1 - rutinní provoz zahájen dne 11.11.2013 v 11:30 hodin vyjma dopravců Unipetrol doprava, AWT, ČD Cargo, ČD. Fáze 2 - změna parametrů a definování mimořádností při aktivacích – v KADR vytvořeno – nutno provést úpravy na straně ISOŘ (2014). Fáze 3 - skládání více tras přidělených dopravci (2014). Fáze 4 – příjem aktivací ze systémů dopravců na bázi zpráv TAF/TAP TSI (2014). Na http://provoz.szdc.cz/ v části Přístup na ŽDC / KADR zveřejněny:http://provoz.szdc.cz/ 46496/2013-O12 - Zahájení rutinního provozu aktivací a deaktivací tras v KADR 46499/2013-O12 - Zveřejnění technických specifikací k používání aktivací vlaků v KADR Uvolněním aktivací - bezchybné zadávaní položek dopravcem v rámci žádosti o trasu, (zejména MZ, RID …) KADR - aktivace 2

11 11 ….... KADR - aktivace ukázky rozhraní 1

12 12 KADR - aktivace – ukázky rozhraní 2

13 13 Rozšíření datové komunikace přes CI Modifikace procesů a datových struktur zpráv dialogu žádost o trasu na zvolenou verzi TSI TAF Napojení společných číselníků včetně vyřešení způsobu jejich aktualizace (číselník společností, číselník sítě) Zavedení jednotného pětimístného čísla vlaku pro potřeby komunikace s RNE TIS a GSM-R Proces skládání tras - příjem a zapracování zprávy Update Link Umožnění přidělení více datových jízdních řádů na jednu žádost Doplnění funkčnosti v rámci převzetí vybraných procesů z ISOŘ KADR – další vývoj

14 14 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace IS KADR


Stáhnout ppt "Přidělování kapacity, aktivace, problematika IS KADR Praha 25-26. 11. 2013 Ing. Miloš Futera Ph.D. Setkání s dopravci."

Podobné prezentace


Reklamy Google