Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prohlášení o dráze Jiří Černý 9. setkání s dopravci, Praha, 26.11.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prohlášení o dráze Jiří Černý 9. setkání s dopravci, Praha, 26.11.2014."— Transkript prezentace:

1 Prohlášení o dráze Jiří Černý 9. setkání s dopravci, Praha, 26.11.2014

2 Prohlášení o dráze 2011/2012 –Podána žaloba proti rozhodnutí drážního správního orgánu a žádost o přezkumné řízení –Přezkumné řízení bylo zamítnuto –Usnesení soudu o nepříslušnosti –Podáno odvolání 2 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

3 Prohlášení o dráze 2014 –11.3.2014 podala společnost AWT u Okresního soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí MD ČR ve věci napadení Prohlášení o dráze 2014 –13.3.2014 soud vydal předběžné patření a pozastavil právní moc rozhodnutí MD ČR –SŽDC se odvolala –29.9.2014 rozhodl Krajský soud v Ostravě o zrušení předběžného opatření 3 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

4 Prohlášení o dráze 2015 –Sp. Zn. MP-OKO0005/14 – Podání AWT, KŽC, IDS Cargo, ČD, MBM Rail a ČDC – napadeno 32 položek Prohlášení o dráze 2015 –Rozhodnutí DÚ ze dne 29.4.2014 –Odvolání SŽDC – postup při koordinaci žádostí, systém odměňování výkonu, ceny za užití dráhy jízdou vlaku, ceny za traťový přístup k zařízení služeb, schvalování subsystému ERTMS, –Odvolání MBM Rail, ČDC a AWT –9.7.2014 rozhodnutí MD: potvrzeno rozhodnutí DÚ ve věci: vyloučení odpovědnosti SŽDC (kapitola 3.4) Informování o výlukách a pokrytí vícenákladů (kapitola 3.5.2) Sankce za závady na vozidlech (Příloha „D“, část C, bod 4) Schvalování subsystémů ERTMS 4 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

5 Prohlášení o dráze 2015 –9.7.2014 rozhodnutí MD: vráceno k novému projednání rozhodnutí DÚ ve věci: Koordinace žádostí (kapitola 4.4.1) Sankce za nevyužitou kapacitu (kapitola 4.6) Sankce za nedodržení stanovené rychlosti a za pomalé jízdy (Příloha „D“, část C, bod 3 a 6) Ceny za užití dráhy jízdou vlaku a traťový přístup k zařízení služeb –10.11.2014 – Rozhodnutí DÚ –SŽDC se již nebude odvolávat 5 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

6 Novinky v Prohlášení o dráze 2016 –Zapracování rozhodnutí drážních správních úřadů v předchozích správních řízeních –Kapacita dopravní cesty => kapacita dráhy –Nezkonzumovaná kapacita => nevyužitá kapacita –Zaveden institut žadatele-nedopravce –Implementace zařízení služeb –Implementace Radiobloku (SŽDC D4) –Nová kapitola o rozvoji ETCS (3.7.3) –Nová příloha – seznam zaústěných drah-vleček –Nová mapa – kódy tratí pro kombinovanou dopravu –Přejmenována mapa M10 – Základní radiové spojení 6 Prohlášení o dráze Novinky v Prohlášení o dráze 2016

7 –Doplněn text týkající se popisu trasy - vlakové trasa vyjadřuje logické spojení výchozího a cílového bodu (příp. styku vzájemně zaústěných drah) a uvedení nácestných dopravních bodů potřebných pro jednoznačné určení trasy přičemž platí, že tato trasa nesmí obsahovat vícenásobně pojížděné úseky či dopravní body vyjma případů speciálně odsouhlasených provozovatelem dráhy. –Zrušena aukce kapacity –Doplněna kapitola o odstavování vozů (5.3.7) - Pokud dopravce nesplní svou povinnost drážní vozidla včas odvést, může SŽDC po dopravci požadovat náhradu vzniklé škody z důvodu včasného neuvolnění koleje. –Doplněny kódy produktů pro přidělení kapacity dráhy (kapitola 6.3.1) 7 Prohlášení o dráze Novinky v Prohlášení o dráze 2016

8 Děkuji za pozornost 8

9 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prohlášení o dráze


Stáhnout ppt "Prohlášení o dráze Jiří Černý 9. setkání s dopravci, Praha, 26.11.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google