Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 10. 8. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 10. 8. 2015."— Transkript prezentace:

1 Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 10. 8. 2015

2 Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL Program: 1.Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV 2.Rozpočet, harmonogram a plochy 3.Poptávkové řízení – administrátor soutěže o návrh 4.Studie proveditelnosti

3 Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV: 1.Pokračovat v optimalizaci rozpočtu a využití ploch + předložit harmonogram výdajů (viz bod Rozpočet a harmonogram) 2.Organizace semináře pro zastupitele - pokračuje 3.Informovat o pokračující přípravě poptávkového řízení na administraci soutěže o návrh (viz bod Poptávkové řízení) 4.Pokračovat v kalkulaci provozních nákladů – pokračuje (viz bod Rozpočet)

4 Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL Rozpočet a harmonogram výdajů: Redukce ploch CULP na cca 80 000m 3 (bez podzemního podlaží) při ceně 9 200 za 1m 3 předpokládá investiční výdaj ve výši cca 740 mil. Kč + DPH = cca 890 mil. Kč. Výdaj za podzemní podlaží je odhadován na cca 180 mil. Kč (vč. DPH) Ostatní výdaje související se stavbou hrazených z úvěru odhadnuty ve výši cca 335 mil. Kč (vč. DPH). Došlo k rozdělení výdajů z hlediska času a zdrojů financování. Zpracovávají se provozní náklady opouštěných objektů + odhad nákladů nové budovy.

5 Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

6 Využití ploch V současné době ověřována kapacita prostor vzhledem k požadavkům lékařů. Možnost oddělení lůžkové části v rámci komplexu CULP z důvodu jiných požadavků na konstrukci (rozměry modulů, konstrukční výšky, atd…). Jednání s Mgr. Korytářem a zaměstnanci MML ohledně možností využití IPRÚ na výstavbu parkovacího domu (možná ANO – součást projektové fishe IPRÚ) a křižovatek (NE) – výdaje na křižovatky a rekonstrukci Kristiánovy ulice (cca 26 mil. Kč, vč. DPH) zahrnuty zpět do úvěrového financování Demolice – jednání (Mgr. Korytář, Ing. Hrbková, Mgr. Říčánková - NPÚ) demolice v památkové zóně – SML i NPÚ ve shodě zastávají názor nemovitosti v Kristiánově ulici nebourat, neohrožují-li realizaci projektu a po rekonstrukci je využít např. pro sociální bydlení (odkup města a možnost dotace). Především budovy M, Z a č.p. 4 vykazují historicky ceněné rysy. U budovy autodílny doporučen stavebně-historický průzkum, ze kterého lze vyjít. Otázka potřeby demolic pro projekt. Náklady na sanaci budov je nutné oddělit od investice CULP.

7 Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL Poptávkové řízení – administrátor soutěže o návrh: Finalizace textu výzvy a návrhu příkazní smlouvy. Zapracování připomínek a návrhů pracovníků KÚLK a MML – po dokončení textů finální kontrola a odsouhlasení. Soutěží se cena – odděleně SoN (70% váha) a JŘBU (30%). Předpokládaná lhůta pro nabídky – 3 – 4 týdny. ŘV rozhodne zda soutěžit hned po dokončení dokumentace nebo po odsouhlasení projektu zastupitelstvy (9-10/2015).

8 Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL Studie proveditelnosti : Zpracována většina textové části, bude doplněna o kalkulace. Finální verze k připomínkám členů ŘV před jednáním na začátku září. Osnova SP: – Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti – Popis projektu a jeho aktivit - etap – Management projektu a projektový tým – Technické a technologické řešení projektu – výběr lokality – Způsob finančního zajištění projektu – Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu – Prostorové parametry projektu, finanční a ekonomická analýza, cah flow – Analýza rizik, citlivostní analýza a udržitelnosti projektu – Závěry, souhrnné hodnocení projektu

9 Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL Děkuji za pozornost 10. 8. 2015 Lukáš Černý – manažer modernizace KNL


Stáhnout ppt "Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 10. 8. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google