Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z činnosti PIS programu PANEL OK ČKAIT Plzeň Ing. Václav Klíma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z činnosti PIS programu PANEL OK ČKAIT Plzeň Ing. Václav Klíma."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z činnosti PIS programu PANEL OK ČKAIT Plzeň Ing. Václav Klíma

2 Cíle programu Jedním z hlavních problémů podstatné části stávajícího bytového fondu je jeho zanedbanost daná podhodnocováním pravidelné údržby. V důsledku odkládání potřebných oprav je řada konstrukčních částí obytných budov ve stavu, který vykazuje vážné závady projevující se snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady a stále častěji i sníženou provozní bezpečností. Stavby pořízené panelovou technologií navíc zpravidla vykazují značný únik tepelné energie, což ve svém důsledku vyvolává relativně vysoké náklady na vytápění. Cílem programu PANEL je proto usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií zahrnující též zlepšení jejich tepelně technických vlastností. Program PANEL se obsahuje tři základní nástroje podpory: 1. státní úroková dotace 2. bankovní záruka za úvěr 3. odborně technická pomoc

3 1. Úroková dotace Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru odpovídající snížení úroku z úvěru o 4 procentní body. Podpora se vztahuje na úvěr nebo jeho část, jehož výše nepřekročí částku 4 800 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu, a to i když je poskytnutý úvěr vyšší. 2. Bankovní záruka za úvěr Zajištění komerčního úvěru ČMZRB, a.s.do výše 70 % jistiny 3. Odborně technická pomoc Je vytvořena síť Poradenských a informačních středisek, která poskytují konzultační činnost k problematice programu, vydávají stanoviska, která jsou k podávaným žádostem nezbytná a prodávají odbornou literaturu, která byla pro opravy jednotlivých konstrukčních soustav vydána.

4 Analýza plnění cílů programu RokÚroková dotaceZáruky početvýše dotace v tis. Kč podporovaný úvěr v tis.Kč početkrytí rizika záruka banky 2001 18 34 904119 707 3 6 678 22 261 2002 40251 933778 25941101 901339 672 2003 145429 1551 377 66396145 276484 255 2004 163363 4181 187 118118180 555601 846 Celkem366 1 079 410 3 462 747258434 4101 448 034 Převzato z výroční zprávy SFRB Cíle programu pro rok 2003 : 1 mld. Kč /rok Cíle programu pro rok 2004 a další: 3 mld. Kč /rok

5 Plán programu pro rok 2006 DEFICIT STÁTNÍ PODPORY V ROCE 2006 2,6 mld. Kč ! (oproti předpokladům z roku 1999) 3. 11. 2005 – Současně s dotačními programy MMR jsou pro příští rok připravovány programy podpory bydlení z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. V roce 2006 bude SFRB realizovat: a) dosavadní programy: dotace obcím na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (v objemu 1 400 mil. Kč) úrokové dotace ke splácení úvěrů na opravy a rekonstrukce panelových bytových domů (v objemu 400 mil. Kč) úvěry mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bytu (v objemu 1 370 mil. Kč) …… …. Jan Wagner ředitel SFRB

6 Původní koncepce návrhu

7 Vady panelových domů :

8 Připomínky MF a protiargumenty z r. 1999 :

9 Zkušenosti z Drážďan- snižování a demolice paneláků Necháme to dojít tak daleko??


Stáhnout ppt "Zkušenosti z činnosti PIS programu PANEL OK ČKAIT Plzeň Ing. Václav Klíma."

Podobné prezentace


Reklamy Google