Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TP N° 29/12/CZ EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  .

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TP N° 29/12/CZ EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  ."— Transkript prezentace:

1 TP N° 29/12/CZ EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu NEDÁVNÉ UDÁLOSTI V ODVĚTVÍCH PRŮMYSLOVÉHO A MEDICINÁLNÍHO PLYNU 1 SAC 129

2 2 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI »Všechny technické publikace EIGA nebo pod jménem EIGA včetně Sbírek praktických postupů, Bezpečnostních postupů a všechny další technické informace v těchto publikacích obsažené, byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a které se zakládají na odborných informacích a zkušenostech aktuálně dostupných u členů asociace EIGA a dalších k datu jejich vydání. »I když asociace EIGA doporučuje svým členům používat své publikace nebo se na ně odkazovat, je používání publikací asociace EIGA nebo odkaz na tyto publikace členy asociace nebo třetími stranami čistě dobrovolné a nezávazné. Proto asociace EIGA a členové asociace EIGA neposkytují žádnou záruku za výsledky a nepřebírají žádný závazek či odpovědnost v souvislosti s referencemi a s použitím informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA. »Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad čímkoliv, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění výkonu, chybnou interpretací informací, správné nebo nesprávné používání jakýchkoliv informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA ze strany osob nebo organizačních jednotek (včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně neuzná v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost. Publikace asociace EIGA jsou pravidelně přezkoumávány a uživatelé jsou upozorňování, aby si opatřili poslední vydání.

3 3 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Nedávné události v odvětví průmyslového plynu Úvod »Na každé schůzce Rady pro bezpečnostní informace EIGA (Safety Advisory Council – SAC) si členové vyměňují informace o plynárenství týkající se událostí (nehody způsobující zranění, škody na majetku nebo životním prostředí a skoronehody (= „nehody“, kterým se podařilo zabránit nebo k nim nedošlo jen náhodou)). SAC o těchto událostech diskutuje a analyzuje je. Utajení »Nehody/události oznámené nebo diskutované v SAC zůstávají tajné. »Nicméně toto neplatí pro přehledy událostí (shrnutí a fotografie), které byly vždy určeny k tomu, aby byly všem členům EIGA dostupné. SAC nyní rozhodla, že tyto rekapitulace a fotografie bude sdílet spolu s Národními asociacemi a členskými společnostmi EIGA prostřednictvím formy tohoto Souboru školení. »Nezapomeňte, že tyto přehledy nejsou určeny k jiné distribuci než pro členy Národních asociací a členských společností EIGA. Cíl této zprávy »Cílem této zprávy je informovat členy EIGA o nedávných událostech v odvětví průmyslového plynu a vyvolat diskuse a nové nápady pro zlepšení bezpečnosti tohoto průmyslu. Další informace »Pokud se zajímáte o nějakou konkrétní událost, kontaktujte člena EIGA nebo SAC zastupujícího vaši asociaci nebo společnost. Požadavky na další informace od členů EIGA (např. celé zprávy nebo další podrobné údaje) se musí předat členovi nebo ohlašující osobě členské společnosti EIGA, která incident nahlásila. »Ohlašující společnost se rozhoduje, zda může uvolnit více informací. NEROZŠIŘUJTE TUTO ZPRÁVU MIMO SVOU ORGANIZACI!

4 Nedostatek kyslíku řidiče cisterny na Kyslíkárně – první pomoc Popis události »Řidič dodavatele zkolaboval, když si vyzvedával dokumenty týkající se další dodávky na stanovišti „řidičů“ sousedícím s prostorem plnění cisterny. »Bylo zjištěno, že dusík z odfukového potrubí v úrovni země pronikal skrz štěrkovou půdu a prasklinou v betonové podlaze vzhůru, což mělo za následek vznik atmosféry s nedostatkem kyslíku (cca 14 %) a přidušení řidiče. »Řidič byl zachráněn. 128.02.04

5 5 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Řidič vstoupil do budovy těmito dveřmi 128.02.04 Tento ventil nebyl zcela uzavřený Stanoviště řidičů. Zde se vždy ukládaly doklady pro logistiku

6 6 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Drenážní trubka, kde zůstal kapalný dusík (LIN) v odfukovém systému, jakmile se uzavřel hlavní ventil. Toto je normální množství sněhu při teplotě mezi 0 až +10 °C “Hromada sněhu” asi 10 krát větší než na dvou níže uvedených fotografiích 128.02.04

7 7 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. 18% O 2 trhliny 40 x 20 cm „otvor” pro kabelovou lávku pro vstup elektrických kabelů do budovy 128.02.04 Popis způsobu, jak LIN/GAN vnikl do stanoviště řidičů

8 Únik chemikálie – znečištění pracoviště – škody na zařízení Popis události »Došlo k úniku karcinogenního prášku oxidu chrómu Cr(VI)O 3 kvůli poškození bodovou korozí vnitřní nádoby směšovače. »Znečištění celé místnosti a veškerého zařízení. »Díky profesionální reakci operátora nebyl nikdo vystaven vlivu. »Událost vyžadovala profesionální dekontaminaci zařízení a čištění odpadních vod. 128.02.02

9 9 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Vnitřní prostor vyhříváný párou Došlo k úniku způsobenému korozí: Pára vnikla do vnitřního prostoru reaktoru – došlo k přetlakování 128.02.02 Únik chemikálie – znečištění pracoviště – škody na zařízení

10 10 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Prasklá hadice – unikání CrO 3 128.02.02 Únik chemikálie – znečištění pracoviště – škody na zařízení

11 11 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. 128.02.02 Únik chemikálie – znečištění pracoviště – škody na zařízení

12 Výroba suchého ledu – intoxikace – první pomoc Popis události »Ve výrobně suchého ledu byl operátor intoxikován CO 2 při manuálním přemísťování pelet CO 2 ze zásobníku na 640 kg do malých krabic. »Nadýchal se vzduchu obohaceného CO 2 (až do 12,3 % CO 2 ). Znovu nabyl vědomí po 20 minutách. »Hlavními příčinami byly nedostatečná (nevhodná) konstrukce pracoviště a chybějící vyhodnocení celkového rizika. »Okamžitě byly nainstalovány ventilace budovy, lokální odtahový systém a detektory plynu, bylo provedeno vyhodnocení rizika a bylo přepracováno pracoviště, a upraveny pracovní úkoly. 129.02.01

13 13 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Kontejner na 640 kg CO 2 pelet Operátor přemisťuje pelety CO 2 z kontejneru do krabice a nadýchá se vzduchu obohaceného o CO 2 Plnicí zařízení Špatné ergonomické podmínky 129.02.01 Výroba suchého ledu – intoxikace – první pomoc

14 Plnění láhve zákazníka – porucha plnící koncovky – poškození zařízení Popis události »Během plnění argonové láhve zákazníka se uvolnila plnicí závitová koncovka. »Koncovka se uvolní při tlaku cca 160 bar během procesu plnění argonu na tlak 200 bar do 50-ti litrových láhví zákazníka. »Plnicí hadice byla zachycena bezpečnostním lankem. Koncovka se závitem a rychlospojkou se uvolnila z hadice a byla vystřelena. Plnič dokázal zastavit plnicí cyklus a bezpečně zavřít lahvový ventil. »Aktuální průměr závitu lahvového ventilu byl 22,6 mm, což je o 1,7 mm méně než běžný průměr 24,3 mm. S ventilem pravděpodobně manipuloval uživatel. »Tloušťka stěny závitu ventilu byla také asymetrická, což vedlo pravděpodobně k manuálnímu poškození závitu při připojování. 129.07.01

15 15 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Díl, který byl vystřelen Druhá koncovka, která byla zasažen uvolněnou koncovkou Prasklý plastový díl Zlomená násuvná trubice 129.07.01 Plnění láhve zákazníka – porucha plnící koncovky – poškození zařízení

16 16 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Normální průměr závitu : 24,32 mm Reálný průměr závitu :  = 1,73 mm ! + asymetrická tloušťka stěny max.4,62 mm min. 3,96 mm 129.07.01 Plnění láhve zákazníka – porucha plnící koncovky – poškození zařízení

17 17 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Láhev těsně po přezkoušení Jiný lahvový ventil v paletě s “vlastnoručně vyrobeným” interním závitem 129.07.01 Plnění láhve zákazníka – porucha plnící koncovky – poškození zařízení

18 Membránové zařízení na dusík – požár – poškozená budova a zařízení Popis události »Požár zničil membránové zařízení na výrobu dusíku na stanovišti zákazníka. »Během víkendu bylo stanoviště bez obsluhy. Náhodní svědci zavolali místní hasiče a vedoucího údržby zákazníka. »Když hasiči zareagovali, zjistili, že požár vznikl kvůli elektrickému transformátoru, a rozhodli se zachránit záložní záložní odpařovací stanici se zásobníkem dusíku a nechat shořet membránové zařízení. 129.07.02

19 19 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Pohled na zničené membránové zařízení. Pozn.: dobře udržované membránové zařízení se může jevit jako elektrický transformátor nebo dieselagregátový zdroj napájení. 129.07.02 Membránové zařízení na dusík – požár – poškozená budova a zařízení

20 20 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Zbytek hliníkového tepelného výměníku Separátor oleje Primární a sekundární vzduchová filtrace Elektrická rozvodná skříň kompresoru (hlavní zdroj napájení) Část kompresoru se vstupním šnekovým ventilem Membránové zařízení na dusík – požár – poškozená budova a zařízení 129.07.02

21 Plnění láhve – požár – poškozené zařízení Popis události »10 minut po dokončení plnění palety s láhvemi a po zastavení čerpadla si pracovník odpovědný za plnění všiml jisker vycházejících z rychlospojky na jedné láhvi v paletě. »Tlak byl cca 215 bar. »Požár přetrval, dokud se tlak z láhve zcela neuvolnil. »Došlo k přehřátí pěti láhví v blízkosti vznícené láhve bez následků. »Bylo poškozeno pouze zařízení. 129.11.01

22 22 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. 129.11.01 Bylo zjištěno, že vnitřní stěna plnicí přípojky byla čistá a nedošlo tedy k zahoření ani na plnicí části (2) a ani na potrubní přípojce (3). Rychlospojka Plamen unikal z meziplochy mezi plnicí přípojkou a plnicím adaptérem (1). Plnění láhve – požár – poškozené zařízení

23 Přeprava LIN – odtažení – poškozené zařízení Popis události »Po dokončení plnění silniční cisterny kapalným dusíkem (LIN) řidič nastartoval vozidlo, aniž by provedl odpojení plnicí hadice, a zanechal otevřené výklopné zadní dveře. »Když si uvědomil, co provedl, odpojil hadici a odjel, aniž by událost oznámil. »Řidič (dopravce) neměl OOPP. »Došlo k odtažení hadic, ventilů, čerpadla, elektrických kabelů a k ohnutí vývodu cisterny. 129.11.02

24 Přeprava láhví – prasknutí pneumatiky – poškozené zařízení a únik produktu Popis události »Během přepravy láhví praskla pravá přední pneumatika nákladního vozidla při rychlosti 70 km/h. »Řidič nemohl ovládat vozidlo, a vozidlo sjelo ze silnice. »Nikdo nebyl zraněn. »Tahač a návěs byly zcela zničeny. Náklad (láhve a palety) byly zničeny částečně. »Dvě láhve s acetylénem byly netěsné. »Příčina prasknutí pneumatiky není známá. 129.13.01

25 Manipulace s acetylenovou láhví – padající láhev – úraz s následnou pracovní neschopností Popis události »Acetylenová láhev upadla a zasáhla operátora zezadu do levé nohy (lýtka). »Příčina: nesprávné umístění láhve na nerovném povrchu »(mezery mezi betonovými podlahovými deskami). 129.13.02

26 26 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Klíčová poučení z událostí »Zaměstnanci a vedoucí pracovníci musí být pravidelně proškolováni a informování o nebezpečích týkajících se nedostatku kyslíku vyplývajícího z úniku produktu. »Zaměstnanci musí být podporováni při oznamování všech událostí nebo závad, aby je mohli napravit. »Zaměstnanci a vedoucí pracovníci si musí uvědomovat rizika intoxikace oxidem uhličitým a potřebu vyhodnocení rizik při návrhu pracoviště a stanovení činností. »Požadavky na řádné vyhodnocení, školení a audit subdodavatelů provádějících hlavní činnosti. »Diskutovat o událostech na pracovních schůzkách. »Musí být nainstalovány a udržovány účinné systémy proti odtažení. »Proškolovat plniče láhví na identifikaci a význam anomálií na ventilech láhví. »Činnosti a oblasti, kde se manipuluje s láhvemi, by měly podléhat vyhodnocení rizika. »Zaměstnanci musí být proškoleni na rizika související s volně stojícími láhvemi.

27 27 © EIGA 2012 – Pro reprodukci této publikace je nutné povolení EIGA. Hlavní dokumenty týkající se ohlašovaných nehod: »Kampaň proti zadušení »PR 01, Prezentace o nedostatečném množství kyslíku »Doc. 44, Nebezpečí inertních plynů a nedostatečného množství kyslíku »Doc. 40, Systémy pracovních povolení »Bezpečnostní informační bulletin NL 77, Kampaň proti zadušení »Bezpečnostní leták SL 01, Leták o nebezpečí zadušení »Bezpečnostní informace 24, Fyziologická rizika oxidu uhličitého – „Nejedná se pouze o dusivý plyn!“ »Doc. 150, Zásady dobré praxe pro suchý led »Doc. 63, Prevence nehod odtažení »Bezpečnostní informace 15, Bezpečnostní zásady pro vysokotlaké kyslíkové systémy »Bezpečnostní informace 16, Požár kyslíkových redukčních ventilů v průmyslovém provozu

28 Pracujte bezpečně! EIGA - Evropská asociace průmyslových plynů AISBL Avenue des Arts 3-5 | B-1210 Brussels Phone: +32 2 217 7098 | Fax: +32 2 219 8514 E-mail: info@eiga.eu | Website: www.eiga.eu


Stáhnout ppt "TP N° 29/12/CZ EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  ."

Podobné prezentace


Reklamy Google