Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE"— Transkript prezentace:

1 ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE
Ing. Roman Latocha, Ph.D.

2 Co je to údržba a k čemu slouží ?
Hlavní cíl: Neopravovat poškozené stroje, ale zabránit jejich poškození (PREDIKCE) Dosáhnout maximální produktivity zajistit uspokojivý a nepřetržitý provoz stroje po dobu jeho životnosti – nebo i déle, dosáhnout vyšší využitelnosti stroje s minimálními odstávkami na údržbu a opravy, neustále zlepšovat proces výroby

3 Co je to údržba a k čemu slouží ?
2. Optimalizovat výkonnost stroje hospodárně běžící stroje stojí méně a produkují výrobky s vyšší kvalitou Zajistit bezpečnost provozu Plánování nákladů na provoz

4 TPM = TOTÁLNÍ PÉČE O „MAŠINY“
PROČ MÁME STANOVIT STRATEGII ÚDRŽBY? ČEHO CHCEME V ÚDRŽBĚ DOSÁHNOUT A JAK ? TPM = TOTÁLNÍ PÉČE O „MAŠINY“ „Jsem tu proto, abych vyráběl výrobky. To však mohu dělat kvalitně jen tehdy, když se budu o svůj stroj řádně starat.“

5 Klasická údržba… operátor žije v domnění, že zodpovídá pouze za provoz a obsluhu zařízení a kontrolu kvality výrobků, operátor nemá dostatečnou motivaci, aby zjišťoval abnormality, pracovníci údržby vidí svoji roli jako opravování občasných poruch - nezajímají je zmetky, snížení rychlosti, množství poruch, jiné ztráty a prostoje vznikající na zařízení. Výsledek: když se něco pokazí, zavoláme údržbáře, ti zjistí chybu a zařízení opraví (většinou musí sehnat náhradní díl, vznikají prostoje – v lepším případě v hodinách, u klíčových ND ve dnech. 5

6 Poruchy strojů PORUCHY ZPŮSOBUJÍ LIDÉ… Málokdy se stroj porouchá sám od sebe – převážná část poruch vzniká lidským přičiněním. Důvodem jsou různé příčiny - zanedbání mazání, přetížení stroje, špatně provedenou údržbou nebo chybou obsluhy NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY PORUCH: Zařízení není čisté ( jsou viditelné úniky maziva nebezpečí zadření) Použití špatného maziva, zamotané poškozené kabely Podcenění drobných závad (povolené řemeny, zahřívání ložiska motoru, nedostatek hydraulické kapaliny apod.) 6

7 Hlavní ztráty ve výrobě
Zahálení - krátké přerušení výroby – běh naprázdno Snížení výkonu ve fází náběhu výrobních procesů a technologických zkoušek Seřízení strojů - výměna nástrojů a forem včetně seřizování a nastavení parametrů Nedostatky v kvalitě, vady a opravy Ztráty rychlosti v průběhu výrobních procesů, nesoulad mezi plánovanou resp. očekávanou rychlosti a rychlosti skutečnou 7

8 Proč zavádět TPM? Základní prvek štíhlého podniku, který se zaměřuje na dosahování vysoké produktivity výrobních zařízení. Obyčejně se začíná zlepšením pořádku na pracovišti, čištěním strojů, kontrola stavu zařízení. Obsluha se učí porozumět svému zařízení, včas identifikovat abnormality. Operátoři se učí chovat k zařízení jako k vlastnímu. TPM je charakterizováno nekompromisním přístupem k absolutním cílům. Nulové neplánované prostoje, nulové ztráty rychlosti, nulové úrazy. 8

9 Nastavení údržby Ekonomicky zapojit do systému všechny složky - systém musí být ekonomicky výhodný – neaplikovat složité systémy údržby Definovat rizika a ohrožení provozu vhodnými metodami Měřením získávat hodnoty – vyhodnocovat je v reálném čase Naměřené hodnoty uplatnit pro plánování řízení údržby Znát zbytkovou životnost strojních zařízení 9

10 Základní principy prevence
prevence je základní a nezbytnou podmínkou pro dosažení kvalitní údržby, nastavení systému tak, že operátoři vykonávají určitou část údržbářských aktivit (každodenní čištění, mazání stroje, kontrola), znalosti operátorů umožňuji identifikaci poruch (vibrace, hluk, teplota atd.) okamžitá reakce - operátor a pracovník údržby okamžitě reagují na identifikované abnormality. 10

11 Základní priority údržby s ohledem na výrobu
Určení kritických, klíčových objektů výrobního procesu (klíčové agregáty) Nákladovost a délka provedených údržbářských zásahů včetně způsobu vyhodnocení Informace o provedených údržbářských zásazích všeho druhu a stupňů a jejich řešení Riziková analýza – pravděpodobnost a důsledky možné havárie Zdroje údržby – počty a kvalifikace lidí, materiál, nástroje, pomocná zařízení, dodavatelé apod. Disponibilita a kvalita zdrojů údržby 11

12 Údržba a její členění z pohledu nákladovosti
12

13 13

14 Jaké cíle chceme dosáhnout důsledným prováděním údržby?
snížení nákladů na údržbu, snížení neplánovaných prostojů, zvýšení kvality výrobku způsobené špatným stavem stroje, snížení ztrát rychlosti = zvýšení průtoku, produktivity zvýšení BOZP 14

15 Neplánované Plánované
15

16 Diagnostika Strojní inspekce Prohlídky Vibrační diagnostika
Tribodiagnostika Diagnostika provozních parametrů Ultrazvuková diagnostika Elektrodiagnostika Strojní inspekce Prohlídky Subjektivní Objektivní 16

17 Konstrukce strojů Technologie údržby Sklad a nákup Komunikace
Organizace Poučení ze zkušeností 17

18 18

19 je to upozornění, že stroj je poškozen.
Zjištění počátečního stavu - provede se rozsáhlé měření stroje v době, kdy je v pořádku a stanoví se tzv. základní, referenční hodnoty pro následné porovnávání. Monitorování - na stroji jsou definována místa, ve kterých jsou v pravidelných intervalech získávána data. Tuto činnost může provádět zaškolený pracovník bez znalostí diagnostiky. Detekce - data získaná monitorováním jsou jednoduchým kvantitativním způsobem vyhodnocena. Pro každou měřenou veličinu jsou stanoveny poplachové meze. Když hodnota překročí naprogramovanou poplachovou mez, je to upozornění, že stroj je poškozen. Analýza (vlastní diagnostika) - po detekování problému se provádí podrobné měření a analýza (vyhodnocení trendu, FFT analýza, analýza fází apod.). Tak je určeno místo a příčina poškození. Doporučení - poté, co byla zjištěna základní příčina problému, je možné doporučit a provést ekonomicky přijatelné nápravné akce. 19

20 Diagnostika provozních parametrů (ČSN ISO 17359)
Monitorování provozních parametrů strojů Tribodiagnostika: Analýza olejů a otěrových látek Termodiagnostika: Měření teplot Termovizní měření Vibrační diagnostika (ČSN ISO , -2) Monitorování vibrací – mechanické kmitání a diagnostika Ultrazvuková diagnostika Elektrodiagnostika 20

21

22

23

24

25 Děkuji Vám za pozornost!
25


Stáhnout ppt "ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE"

Podobné prezentace


Reklamy Google