Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Roman Latocha, Ph.D.. 1. Dosáhnout maximální produktivity  zajistit uspokojivý a nepřetržitý provoz stroje po dobu jeho životnosti – nebo i déle,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Roman Latocha, Ph.D.. 1. Dosáhnout maximální produktivity  zajistit uspokojivý a nepřetržitý provoz stroje po dobu jeho životnosti – nebo i déle,"— Transkript prezentace:

1 Ing. Roman Latocha, Ph.D.

2 1. Dosáhnout maximální produktivity  zajistit uspokojivý a nepřetržitý provoz stroje po dobu jeho životnosti – nebo i déle,  dosáhnout vyšší využitelnosti stroje s minimálními odstávkami na údržbu a opravy,  neustále zlepšovat proces výroby

3 2. Optimalizovat výkonnost stroje  hospodárně běžící stroje stojí méně a produkují výrobky s vyšší kvalitou 3. Zajistit bezpečnost provozu 4. Plánování nákladů na provoz

4 „Jsem tu proto, abych vyráběl výrobky. To však mohu dělat kvalitně jen tehdy, když se budu o svůj stroj řádně starat.“ TPM = TOTÁLNÍ PÉČE O „MAŠINY“

5

6

7

8  Základní prvek štíhlého podniku, který se zaměřuje na dosahování vysoké produktivity výrobních zařízení.  Obyčejně se začíná zlepšením pořádku na pracovišti, čištěním strojů, kontrola stavu zařízení.  Obsluha se učí porozumět svému zařízení, včas identifikovat abnormality.  Operátoři se učí chovat k zařízení jako k vlastnímu.  TPM je charakterizováno nekompromisním přístupem k absolutním cílům.  Nulové neplánované prostoje, nulové ztráty rychlosti, nulové úrazy.

9 1. Ekonomicky zapojit do systému všechny složky - systém musí být ekonomicky výhodný – neaplikovat složité systémy údržby 9 2. Definovat rizika a ohrožení provozu vhodnými metodami 3. Měřením získávat hodnoty – vyhodnocovat je v reálném čase 4. Naměřené hodnoty uplatnit pro plánování řízení údržby 5. Znát zbytkovou životnost strojních zařízení

10 prevence je základní a nezbytnou podmínkou pro dosažení kvalitní údržby, nastavení systému tak, že operátoři vykonávají určitou část údržbářských aktivit (každodenní čištění, mazání stroje, kontrola), znalosti operátorů umožňuji identifikaci poruch (vibrace, hluk, teplota atd.) okamžitá reakce - operátor a pracovník údržby okamžitě reagují na identifikované abnormality.

11 Určení kritických, klíčových objektů výrobního procesu (klíčové agregáty) Nákladovost a délka provedených údržbářských zásahů včetně způsobu vyhodnocení Informace o provedených údržbářských zásazích všeho druhu a stupňů a jejich řešení Riziková analýza – pravděpodobnost a důsledky možné havárie Zdroje údržby – počty a kvalifikace lidí, materiál, nástroje, pomocná zařízení, dodavatelé apod. Disponibilita a kvalita zdrojů údržby

12

13

14 snížení nákladů na údržbu, snížení neplánovaných prostojů, zvýšení kvality výrobku způsobené špatným stavem stroje, snížení ztrát rychlosti = zvýšení průtoku, produktivity zvýšení BOZP

15 NeplánovanéPlánované

16 Strojní inspekce Prohlídky Diagnostika Vibrační diagnostika Tribodiagnostika Diagnostika provozních parametrů Ultrazvuková diagnostika Elektrodiagnostika SubjektivníObjektivní

17 Konstrukce strojů Komunikace Organizace Technologie údržby Sklad a nákup Poučení ze zkušeností

18

19 Zjištění počátečního stavu - provede se rozsáhlé měření stroje v době, kdy je v pořádku a stanoví se tzv. základní, referenční hodnoty pro následné porovnávání. Monitorování - na stroji jsou definována místa, ve kterých jsou v pravidelných intervalech získávána data. Tuto činnost může provádět zaškolený pracovník bez znalostí diagnostiky. Detekce - data získaná monitorováním jsou jednoduchým kvantitativním způsobem vyhodnocena. Pro každou měřenou veličinu jsou stanoveny poplachové meze. Když hodnota překročí naprogramovanou poplachovou mez, je to upozornění, že stroj je poškozen. Analýza (vlastní diagnostika) - po detekování problému se provádí podrobné měření a analýza (vyhodnocení trendu, FFT analýza, analýza fází apod.). Tak je určeno místo a příčina poškození. Doporučení - poté, co byla zjištěna základní příčina problému, je možné doporučit a provést ekonomicky přijatelné nápravné akce.

20 Diagnostika provozních parametrů (ČSN ISO 17359) Monitorování provozních parametrů strojů Tribodiagnostika: Analýza olejů a otěrových látek Termodiagnostika: Měření teplot Termovizní měření Vibrační diagnostika (ČSN ISO 13373-1, -2) Monitorování vibrací – mechanické kmitání a diagnostika Ultrazvuková diagnostika Elektrodiagnostika

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Ing. Roman Latocha, Ph.D.. 1. Dosáhnout maximální produktivity  zajistit uspokojivý a nepřetržitý provoz stroje po dobu jeho životnosti – nebo i déle,"

Podobné prezentace


Reklamy Google