Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_13 Magický čtyřúhelník Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace:Magický čtyřúhelník, HDP, inflace, nezaměstnanost, platební bilance Metodický obsah:Opakování makroekonomických agregátů, Výklad nového učiva

2 OSNOVA 1.Magický čtyřúhelník – vysvětlení pojmu 2.Hrubý domácí produkt 3.Inflace 4.Saldo běžného účtu 5.Nezaměstnanost 6.Magický čtyřúhelník – grafické vyjádření 7.Otázky a úkoly 8.Zdroje

3 MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK umožňuje souhrnné hodnocení národního hospodářství pomocí čtyř základních makroekonomických agregátů: –hrubý domácí produkt (HDP) –míra inflace –platební bilance –míra nezaměstnanosti

4 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (OPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ) HDP = peněžní vyjádření souhrnu statků a služeb, které byly vyprodukovány na území určitého státu domácími i zahraničními ekonomickými subjekty, zpravidla za období jednoho roku základní ukazatel životní úrovně a ekonomického rozvoje dané země v magickém čtyřúhelníku sledujeme tempo růstu HDP (počítané pomocí reálného HDP) tempo růstu HDP ČR bylo v roce 2012 –1,1 % (HDP meziročně poklesl)

5 INFLACE (OPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ) inflace = všeobecný růst cenové hladiny cenová hladina = průměrná úroveň cen zboží a služeb míra inflace = vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct měsíců roku proti průměrné cenové hladině dvanácti měsíců předchozího roku průměrná meziroční míra inflace České republiky v roce 2012 byla 3,3 %

6 PLATEBNÍ BILANCE (OPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ) platební bilance = peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (zpravidla 1 rok) → sleduje příjmy a výdaje státu ve vztahu k zahraničí magický čtyřúhelník zajímá zejména vývoz a dovoz zboží a služeb, tj. vyrovnanost běžného účtu do magického čtyřúhelníku zachycujeme saldo běžného účtu jako % z HDP bilance zboží a služeb ve 3. čtvrtletí 2012 činila 5,2 % HDP

7 NEZAMĚSTNANOST (OPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ) trh práce = místo, kde se setkává nabídka práce s poptávkou po práci → je-li na trhu práce nabídka > poptávka, vzniká nezaměstnanost míra nezaměstnanosti = vyjadřuje procentní podíl nezaměstnaných na celkovém ekonomicky aktivním obyvatelstvu země průměrná míra nezaměstnanosti byla v roce 2012 v České republice 7%

8 MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK  všechny makroekonomické ukazatele jsou vzájemně provázány: HDP = peněžní vyjádření vyprodukovaných statků a služeb → zajímá nás znehodnocení peněz inflací hodnota peněz a jejich znehodnocení souvisí i se zahraničním obchodem (příliv a odliv kapitálu) → ZO souvisí s velikostí HDP (vyrobené statky můžeme vyvážet) velikost HDP ovlivňuje nezaměstnanost (roste-li HDP roste zaměstnanost)

9 MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK – GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ

10 všechny čtyři ukazatele nanášíme do jednoho grafu vznikne čtyřúhelník, u kterého sledujeme velikost plochy → čím větší plocha, tím úspěšnější je národní hospodářství státu není možné, aby všechny ukazatele byly současně pozitivní → stát se pomocí hospodářské politiky musí snažit o jejich co nejlepší vývoj

11 OTÁZKY A ÚKOLY S pomocí internetu najděte grafické vyjádření magického čtyřúhelníku vámi vybrané země a porovnejte je s ČR. Zamyslete se nad tím, proč není možné, aby se všechny čtyři makroekonomické agregáty současně vyvíjely pozitivně.

12 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [2] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978-80-87301-01-2. [3] KURZY.CZ. 14.02.2013 ČR - HDP ve 4Q12 propadl o 1,7%, nejslabší růst exportu od r. 2009 [online]. [cit. 28. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ [4] ČSÚ. Míra inflace [online]. [cit. 28. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace [5] ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Vývoj platební bilance [online]. [cit. 28. 2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/platebni_bilance_q/komentar.html [6] ČSÚ. Zaměstnanost, nezaměstnanost [online]. [cit. 28. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

13 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google