Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLATEBNÍ BILANCE – 5. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLATEBNÍ BILANCE – 5. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"— Transkript prezentace:

1 PLATEBNÍ BILANCE – 5. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova: Klíčová slova: platební bilance, běžný účet, finanční účet, změna devizových rezerv, obchodní bilance, další příjmy a výdaje, magický čtyřúhelník. Anotace: Anotace: prezentace je určena na získání základních znalostí o jednom z ukazatelů úrovně ekonomiky – platební bilance. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení. Způsob využití: Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu platební bilance. Číslo šablony Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_47

2 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky TABULKA: SLOŽENÍ PLATEBNÍ BILANCE PLATEBNÍ BILANCE 1)BĚŽNÝ ÚČET OBCHODNÍ BILANCE DALŠÍ PŘÍJMY A VÝDAJE 2) FINANČNÍ ÚČET 3) ZMĚNA DEVIZOVÝCH REZERV

3 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky Platební bilance = Platební bilance = porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí. Platební bilance se skládá z: Běžný účet Finanční účet Změna devizových rezerv Běžný účet se skládá z: Obchodní bilance Další příjmy a výdaje

4 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky Obchodní bilance Zachycuje vývoz a dovoz výrobků. vývoz – dovoz výrobků = saldo (rozdíl) obchodní bilance Saldo obchodní bilance je kladné: Vývoz výrobků je ↑ než dovoz, naše výrobky jsou konkurenceschopné. Saldo obchodní bilance je záporné: Vývoz výrobků je ↓ než dovoz, naše výrobky nejsou konkurenceschopné.

5 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky Další příjmy a výdaje Zachycuje příjmy a výdaje státu vůči zahraničí za služby (cestovní ruch, doprava atd.). Finanční účet Sleduje především příliv a odliv zahraničního kapitálu (zahraniční firmy).

6 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky Změna devizových rezerv a)Pokud součet zůstatků běžného účtu + finančního účtu je kladný, zvyšují se devizové rezervy, ale v platební bilanci se to projeví negativně, to je se znaménkem minus (stejně jako v rozvaze se aktiva musí rovnat pasivům). b)Pokud součet zůstatků běžného účtu + finančního účtu je záporný, snižují se devizové rezervy, ale v platební bilanci se to projeví pozitivně, to je se znaménkem plus (stejně jako v rozvaze se aktiva musí rovnat pasivům).

7 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK Sleduje vztah mezi 4 ukazateli úrovně ekonomiky: nezaměstnaností, HDP, inflací, saldem běžného účtu platební bilance. Pokud naneseme údaje ukazatelů úrovně ekonomiky do grafu, vzniká magický čtyřúhelník. Čím větší je jeho plocha, tím příznivější je vývoj ekonomiky daného státu. Platí, že čím příznivější je hodnota ukazatele, tím je nanesena dále od středu. Uvádí se, že není možno dosáhnout pozitivního vývoje všech 4 ukazatelů. Proto se tento čtyřúhelník nazývá magický.

8 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky 5PŘÍRŮSTEK HDP V % 0 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI -5 SALDO BĚŽNÉHO ÚČTU 05 10 15-505 15 10 5 MÍRA INFLACE 0

9 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ 1.Příjmy a výdaje státu vůči zahraničí za služby zachycuje……. a)obchodní bilanceb) finanční účet c) další příjmy a výdaje 2. Vývoz a dovoz výrobků zachycuje……. a)obchodní bilanceb) finanční účet c) další příjmy a výdaje 3.Příliv a odliv zahraničního kapitálu sleduje……. a)obchodní bilanceb) finanční účet c) další příjmy a výdaje 4.Jaká tvrzení jsou pravdivá o magickém čtyřúhelníku? a)Čím příznivější je hodnota ukazatele, tím je nanesena dále od středu. b)Čím menší je jeho plocha, tím příznivější je vývoj ekonomiky daného státu. c)Není možno dosáhnout pozitivního vývoje všech 4 ukazatelů.

10 PLATEBNÍ BILANCE 5. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ 1.Vyberte z diagramu 4 ukazatele úrovně ekonomiky,které tvoří magický čtyřúhelník: Hospodářský cyklusBilance státního rozpočtu Saldo běžného účtu platební bilance Míra inflace NezaměstnanostPřírůstek HDP

11 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík Bibliografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Platebn%C3%AD_bilance ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED 2011. ISBN 978-80- 87301-01-2


Stáhnout ppt "PLATEBNÍ BILANCE – 5. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google