Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Viktor Kruml, pověřený vedením oddělení, Ústí nad Labem Ing. Marie Míšková, vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Viktor Kruml, pověřený vedením oddělení, Ústí nad Labem Ing. Marie Míšková, vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Ing. Viktor Kruml, pověřený vedením oddělení, Ústí nad Labem Ing. Marie Míšková, vedoucí oddělení, Karlovy Vary Výroční konference ROP SZ, Karlovy Vary října 2015, Workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“

2 Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů ( ) Integrovaný regionální operační program ( ) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc ( ) Společný regionální operační program, OP JPD2 ( ) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2) hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele správa Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového serveru rozsáhlá pravidelně aktualizovaná databáze regionálních dat a jejich zobrazení v mapě Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) 2

3 Poskytování konzultačního servisu ₋do předložení projektu resp. žádosti o podporu do příslušné výzvy – pracovníci pro absorpční kapacitu ₋od předložení žádosti – přiřazený manažer projektu Příjem projektů -pouze elektronicky vč. všech příloh přes aplikaci MS2014+ (dostupné na Výběr a hodnocení projektů vč. ex-ante analýzy rizik - Kontrola obecných a specifických kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí -Věcné hodnocení Ex-ante analýza rizik -realizovatelnost z hlediska věcného i finančního Ex-ante kontrola na základě výsledku analýzy rizik Činnosti Zprostředkujícího subjektu: 3

4 Kontrola realizace a monitoring projektů ₋kontrola interim – administrativní, na místě ₋kontrola veřejných zakázek -plnění pravidel publicity ₋plnění monitorovacích indikátorů ₋změny v projektech ₋zprávy o realizaci Financování projektů ₋kontrola žádostí o platbu ₋kontrola způsobilosti výdajů Udržitelnost ₋zprávy o udržitelnosti ₋sledování monitorovacích indikátorů ₋kontrola ex-post administrativní, na místě Činnosti Zprostředkujícího subjektu: 4

5 Období před předložením žádosti o podporu: Dotazy obecné – např. výběrová řízení, způsobilost výdajů, indikátory, publicita apod. Dotazy na specifické cíle (SC) – např. oprávněnost žadatelů, způsobilost záměru do jednotlivých SC v IROPu, zahájení prací na projektu, veřejná podpora k jednotlivým SC, způsobilé výdaje, limity na výdaje u jednotlivých SC apod. Semináře k vyhlášeným výzvám: Semináře k výzvám organizované řídícím orgánem - MMR Semináře/workshopy organizované zprostředkujícím subjektem – Centrum – k výzvám, k administraci projektů, k veřejným zakázkám. Období po předložení žádosti o podporu: Po zaregistrování žádosti v IS KP2014+ bude k žádosti o podporu přiřazen manažer projektu. Kontakty na něj budou žadateli zaslány depeší přes monitorovací systém. Konzultační servis pro žadatele: 5

6 Obecné dotazy i dotazy ke specifickým cílům konzultujte s kontaktním pracovníkem Centra pro regionální rozvoj pro příslušný Kraj: Kontakt na oddělení pro Ústecký kraj Ing. Viktor Kruml, manažer projektu (pověřený vedením oddělení), tel , Ing. Ivan Palán, specialista pro absorpční kapacitu, tel , Adresa: Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem ( od patro) Adresa (IOP, Cíl3): Školní 5335, Chomutov (tel ) Adresa sídla: Vinohradská 1896/46, Praha 2 – Vinohrady Kontakty IROP: Konzultační servis pro žadatele: 6

7 7 Dvořákova 3134/2, Ústí n. L ( od patro)

8 Obecné dotazy i dotazy ke specifickým cílům konzultujte s kontaktním pracovníkem Centra pro regionální rozvoj pro příslušný Kraj: Kontakt na oddělení pro Karlovarský kraj Ing. Marie Míšková, vedoucí oddělení, tel , Kontakty IROP: Konzultační servis pro žadatele: 8

9 Struktura IROP Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR Doprava, integrované dopravní systémy, IZS Prioritní osa 2 - Lidé Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Alokace 1,7 mld. EUR Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování Prioritní osa 3 - Instituce Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Alokace 0,8 mld. EUR Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj - Alokace 390 mil. EUR - Posílení CLLD, provozní a animační náklady 9

10 Harmonogram výzev IROP Vybrané úseky silnic II. a III. třídy VYHLÁŠENO 1.2Podpora veřejné dopravy12/ Technika pro integrovaný záchranný systém12/ Deinstitucionalizace sociálních služeb VYHLÁŠENO 2.2Sociální podnikání v sociálně vyloučených lokalitách VYHLÁŠENO 2.2Sociální podnikání VYHLÁŠENO 2.4Infrastruktura pro předškolní vzdělávání11/ Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách 11/ Energetické úspory v bytových domech12/ Revitalizace souboru vybraných památek11/ Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání VYHLÁŠENO 3.2Kyberbezpečnost VYHLÁŠENO 3.3Územní plány VYHLÁŠENO 3.3Regulační plány VYHLÁŠENO 3.3Územní studie VYHLÁŠENO 10

11 Centrum pro regionální rozvoj České republikyVinohradská 46, Praha 2tel.: Děkujeme za pozornost. 11


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Viktor Kruml, pověřený vedením oddělení, Ústí nad Labem Ing. Marie Míšková, vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google