Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program Informace o realizaci programu SROP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program Informace o realizaci programu SROP."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program Informace o realizaci programu SROP

2 1. výzva SROP- celkem 1. 6. - 30. 7. 2004 - předloženo 383 projektů + 73 GS - požadavek 6,54 mld. Kč - vybráno 154 projektů - celková alokace 3,1 mld. Kč - 40% úspěšnost žadatelů - podepisovány smlouvy a vydávána rozhodnutí

3 Z toho 1. výzva pro nadregionální projekty v CR 3. 5. - 30. 7. 2004 - předloženo 61 projektů - požadavek 7,6 mld. Kč - NVK vybralo 5+5 projektů - celková alokace 1,1 mld. Kč - podepisovány smlouvy a vydávána rozhodnutí

4 1.10.- 30. 11. 2004 - předloženo 234 projektů + 5 GS -požadavek 3,5 mld. Kč -schváleno 106 projektů -celkové náklady vybraných projektů 1,78 mld. Kč -ukončeny kontroly ex-ante, příprava podmínek a rozhodnutí 2. výzva SROP

5 3. výzva pro individuální projekty SROP 1.2.- 31.3.2005 předloženo 431 individuálních projektů v současné době probíhá administrace (kontroly a hodnocení) – prozatím vyřazeno při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 31 projektů Regionální rady zasednou během května a června 2005

6 Stav projektů v opatření 2.3.(v rámci 1. výzvy) NVK vybrala 8 projektů v celkovém objemu nákladů 949 mil. Kč jedná se o tato města: Písek, Šternberk, Jablonec nad Nisou, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Svitavy, Ostrov, Třinec Byly provedeny ex-ante kontroly a následně vydávána rozhodnutí

7 Realizace opatření 3.3 SROP Předkládání projektů - 2 části výzvy První část výzvy (projekty předloženy do 30. 9. 2004) Předloženo celkem 10 projektů Druhá část výzvy (projekty předloženy do 30. 11. 2004) Předloženy 3 projekty Stav projektů v opatření 3.3.

8 Hodnocení projektů 3.3 SROP Hodnotilo celkem 6 hodnotitelů dle zveřejněné metodiky Projekty schválené: 11 krajů Projekty vrácené k dopracování: 2 kraje Stav projektů v opatření 3.3.

9 Průběžné výsledky z grantových schémat Celkem bylo předloženo 651 akcí v rámci GS ke květnu 2005 z toho v opatření: 1.1. – 203 akce 2.1.1. – 39 akcí 3.2. – 102 akce 4.1.2. – 143 akce 4.2.1. – 57 akcí 4.2.2. – 107 akcí

10 Souhrnný přehled - věcný Přijato přes – – 1040 individuálních projektů – 79 grantových schémat – 651 akce v rámci grantových schémat Dosud vybráno a schváleno – – 260 individuálních projektů z 1. a 2. kola – 12 krajům jejich grantová schémata a GS v nadregionálním podopatření 4.2.1.

11 Souhrnný přehled - finanční 2004-20062004 celková alokace598 929 426,00139 595 399,00 předloženo1.kolo425 304 760,32 % předloženo k71,01304,67 schváleno1.kolo126 741 355,44 % schváleno k21,1690,79 Započítány jsou prostředky pouze individuálních projektů z 1. kola výzvy

12 Další aktivity ŘO SROP pracovní skupiny v rámci programu pravidelná setkávání se ZS Návod pro KP na vyplnění formulářů ISPROFIN analýza 1. kola výzvy

13 Personální kapacita ŘO SROP ŘO SROP 340 Sekretariát odboru 341 Odd. řízení programu SROP 342 Odd.monitoringu a analýz SROP 343 Odd. finanční a právní pro SROP Ředitelka ŘO SROP + 1 asistentka + 6+4 v 341 + 3+4 v 342 + 5 v 343

14 Personální kapacita ZS SROP Řídicí orgán SROP28 (řídí i JPD Praha pro Cíl 2) Zprostředkující subjekt - SRR56 (podílí se i na Interregu a Phare 2003) Zprostředkující subjekt - OŘGS 58 (podílí se i na jiných činnostech krajů) Zprostředkující subjekt - CRR18 Zprostředkující subjekt – Czech Invest34 (podílí se i na OPPP) Zprostředkující subjekt - odbor 828 Platební jednotka8 (podílí se i na JPD2 a Intrerregu)

15 Semináře a konference www.strukturální–fondy.cz/srop;www.strukturální–fondy.cz/srop Konzultace Publikace Inzerce CD media Propagační materiály Rok 2004 – Publicita

16 ŘO ▪ ZS ▪ KP - Semináře -Tématické okruhy IS SROP, veřejné zakázky, uznatelné náklady atd. - Twinning - ABCap Team Rok 2004 – Školení

17 1. Publicita úspěchu programu 2. Konference SROP 3. Best practices 4. Propagační předměty 5. Konzultační body Rok 2005 – Publicita

18 ŘO ▪ ZS ▪ KP - Realizace projektů -Tématické okruhy finanční toky, nesrovnalosti, veřejné zakázky - Kapitoly SF výměna zkušeností, semináře EIPA atd. Rok 2005 – Školení

19 Děkuji za pozornost Ing. Jana Paláčková Ředitelka Řídícího orgánu SROP www.strukturalni-fondy.cz/srop srop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program Informace o realizaci programu SROP."

Podobné prezentace


Reklamy Google