Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_08_Trh_Konkurence a ceny TEMA:Finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_08_Trh_Konkurence a ceny TEMA:Finanční."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_08_Trh_Konkurence a ceny TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:2.11. 2013

2 AnotaceAnotace Materiál je určen pro žáky v předmětu „Seminář z ekonomie – finanční gramotnost“ Žáci se seznamují s pojmy cena a její druhy a funkce, konkurence, struktura trhu, poruchy trhu, monopol, oligopol a antimonopolní úřad Na základě získaných poznatků prostřednictvím digitálního pera plní úkol 1 zadaný na snímku 6 a pomocí odkazu na webové stránky úkoly 2 a 3 na snímcích 11 a 12 Cílem je porozumění principu správného fungování trhu a důležitosti dobrého legislativního rámce při vytváření tržního prostředí v ekonomice státu Časová dotace – cca 45 minut Materiál je určen k interaktivní výuce

3 Základní pojmy Cena – funkce, druhy Cena – funkce, druhy Konkurence – funkce, druhy Konkurence – funkce, druhy Struktura trhu Struktura trhu Poruchy trhu Poruchy trhu Antimonopolní zákony a instituce Antimonopolní zákony a instituce

4 Cena I Peněžní vyjádření hodnoty zboží či služby Peněžní vyjádření hodnoty zboží či služby Nejdůležitější informace vygenerovaná působením tržních sil Nejdůležitější informace vygenerovaná působením tržních silFunkce Evidenční – vyjadřuje tržní hodnotu výrobku, umožňuje porovnávat výrobky Evidenční – vyjadřuje tržní hodnotu výrobku, umožňuje porovnávat výrobky Stimulační – její výše ovlivňuje rozhodování vyrábět (nevyrábět), kupovat (nekupovat) zboží a služby Stimulační – její výše ovlivňuje rozhodování vyrábět (nevyrábět), kupovat (nekupovat) zboží a služby Rozdělovací – zasahování státu (přerozdělování) – i v tržní ekonomice Rozdělovací – zasahování státu (přerozdělování) – i v tržní ekonomice

5 Cena II Druhy cen Centrálně stanovené - v některých (strategicky či sociálně citlivých) oblastech stanovuje ceny přímo stát Centrálně stanovené - v některých (strategicky či sociálně citlivých) oblastech stanovuje ceny přímo stát Centrálně regulované - dolní či horní limity ceny jsou stanovené státem (v podobných oblastech jako v předcházejícím případě) Centrálně regulované - dolní či horní limity ceny jsou stanovené státem (v podobných oblastech jako v předcházejícím případě) Smluvní – volné – působení tržních sil agregátně Smluvní – volné – působení tržních sil agregátně dohodnuté – dány vztahem mezi konkrétními ekonomickými subjekty dohodnuté – dány vztahem mezi konkrétními ekonomickými subjekty

6 Úkol 1 Pomocí digitálního pera určete příslušný druh ceny v ČR Osobní automobil…………………………………. Návštěva lékaře…………………………………. Léky…………………………………. Benzín…………………………………. Elektřina…………………………………. Dálniční známka…………………………………. Peníze…………………………………. Nájemné………………………………….

7 Úkol 1 – správné řešení Osobní automobilsmluvní volná Návštěva lékařecentrálně stanovená Lékycentrálně regulovaná Benzínsmluvní volná Elektřinacentrálně regulovaná Dálniční známkacentrálně stanovená Penízesmluvní volná Nájemnésm. dohodnutá, regulovaná

8 Konkurence I Trh = střet poptávky a nabídky, časově i místně neomezený Bližší charakteristika trhu dána jeho strukturou Počet firem na trhu Velikost firem na trhu Povaha nabízeného zboží či služby Podmínky vstupu do odvětví Strukturou trhu je vymezen druh konkurenčního prostředí – pro fungování tržních sil zásadní veličina

9 Konkurence II Druhy konkurence Dokonalá Dokonalá – velké množství malých firem, snadný vstup do odvětví, výrobek stejnorodý (obilí) – Výrobce – „price taker“ Čistý monopol Čistý monopol – jedna firma (velká), obtížný vstup, jedinečný výrobek – Výrobce – „price maker“ – Neefektivní, vyšší náklady na výrobu Oligopol Oligopol – malý počet větších firem, vstup většinou volný, výrobek stejnorodý (nafta) i diferencovaný (pneumatiky) – Cenové války x tendence k vytvoření monopolu Monopolistická Monopolistická – větší množství malých a středních firem, snadný vstup, výrobek diferencovaný (pivo) – silné prvky konkurence – reklama!

10 Konkurence III Je v zájmu každého státu, aby se na trhu mohly prosadit tržní síly bez bariér Je v zájmu každého státu, aby se na trhu mohly prosadit tržní síly bez bariér Omezování volného trhu - dumping; smlouvy o cenách; rozdělení vlivu na území; personální slučování; horizontální, vertikální konglomerátní slučování Omezování volného trhu - dumping; smlouvy o cenách; rozdělení vlivu na území; personální slučování; horizontální, vertikální konglomerátní slučování Úřad na ochranu hospodářské soutěže ČR (antimonopolní úřad) Úřad na ochranu hospodářské soutěže ČR (antimonopolní úřad)

11 Úkol 2 Na níže uvedených webových stránkách zjistěte, jaké konkrétní funkce má ÚOHS a jakou konkrétní kauzu naposledy řešil. http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

12 Úkol 3 Vyhledejte a prostudujte na níže uvedeném webovém odkazu „Přehled nejvyšších pokut uložených ÚOHS za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže s následným vývojem jednotlivých kauz“ a určete, jakého druhu omezování volného trhu se dotyčné ekonomické subjekty dopustily. http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/statistiky/prehled-nejvyssich- pokut-ulozenych-v-oblasti-hospodarske-souteze.html

13 Shrnutí Cena je nejcennější a nejdůležitější informací, kterou generuje trh Cena je nejcennější a nejdůležitější informací, kterou generuje trh Aby nebyla cena deformována, je zapotřebí prostřednictvím právního rámce a legislativy vytvořit správnou strukturu trhu projevující se zdravým konkurenčním prostředím Aby nebyla cena deformována, je zapotřebí prostřednictvím právního rámce a legislativy vytvořit správnou strukturu trhu projevující se zdravým konkurenčním prostředím Pokud přesto vzniknou poruchy trhu, je pro nápravu důležitá činnost antimonopolního úřadu Pokud přesto vzniknou poruchy trhu, je pro nápravu důležitá činnost antimonopolního úřadu

14 Zdroje KLINSKÝ,P.; CHROMÁ,D.; TESAŘOVÁ,S. aj. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Národní ústav odborného vzdělávání. Praha: NÚOV, 2008. ISBN 978-80-87063-13-2. ŠVARCOVÁ,J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín: CEED, 2013. ISBN 978-80- 87301-17-3. Archiv autora http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/statistiky/prehled-nejvyssich- pokut-ulozenych-v-oblasti-hospodarske-souteze.html


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_08_Trh_Konkurence a ceny TEMA:Finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google