Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV."— Transkript prezentace:

1 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2 LÉKOVÉ INTERAKCE Zdeněk Blahuta ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2

3 Čeho se lékové interakce týkají Současné užívání různých léků (účinných látek)  Může docházet ke změně síly a trvání jejich účinku a ke vzájemnému ovlivňování jejich účinků, včetně nežádoucích 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 3 Co jsou lékové interakce Co jsou lékové interakce? Léky vs. jiné léky ( OTC i Rx) Léky vs. doplňky stravy Léky vs. bylinné přípravky či byliny Léky vs. potraviny

4 Komplikace vlastní léčby nemoci (slabší nebo neúměrně silnější léčebný účinek, nežádoucí účinky) Zhoršení zdravotního stavu, výskyt nových zdravotních obtíží, které jsou zapříčiněny spolupůsobením jednotlivých léků Může vyústit až v hospitalizaci pacienta 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 4 Nebezpečí lékových interakcí Nebezpečí plynoucí z lékových interakcí

5 Žádoucí lékové interakce – lékové kombinace zesilující účinek léčivých látek (např. při léčbě bolesti, hypertenze nebo kombinace cytostatik)  možnost vyhnout se přílišnému zvyšování dávek, které může mít za následek i ovlivnění vlastní tolerance organismu – Kombinace potlačující účinek léčivé látky (např. při léčbě intoxikace organismu) Nežádoucí (nechtěné) lékové interakce – Dělíme na: život ohrožující, klinicky významné a méně významné 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 5 Druhy lékových interakcí

6 Než se lék dostane k pacientovi, jsou jeho účinky na organismus, vč. některých lékových interakcí, testovány v rámci klinického hodnocení Léky se však trvale sledují i po jejich vstupu na trh (SÚKL a další lékové agentury, zdravotničtí pracovníci i pacienti, držitelé rozhodnutí o registraci) Možná řešení v klinické praxi: – Dostatečná informovanost lékaře o všech lécích, které pacient užívá – Úprava dávkování léků – Sledování pacienta a pravidelné laboratorní testy – Dietní opatření apod. 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 6 Zjišťování a řešení lékových interakcí

7 Současné užívání více léků se stejnou účinnou látkou – Několik lékařů předepíše pacientovi léky s různými obchodními názvy ale s totožnou účinnou látkou – Pacient si zakoupí a užívá volně prodejné léky s různými obchodními názvy, ale s totožnou účinnou látkou 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 7 Duplicity Zvláštní upozornění - duplicity

8 Léčivá látka: antacida – Spolu s některými antibiotiky  snížení účinnosti antibiotika – Spolu s kys. Acetylsalycilovou  snížení účinnosti Léčivá látka: piracetam – Spolu s warfarinem  zvýšené riziko krvácení 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 8 Příklady interakcí Interakce léků – příklady

9 Nejčastější interakce po vzájemném užití léků a:  Alkoholu  Grapefruitové šťávy  Mléka 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 9 Interakce léků, potravin a dalších látek

10 Alkohol – Obecně se nedoporučuje s ohledem na zvýšenou možnost výskytu nežádoucích účinků. Např. v kombinaci s léky tlumícími CNS může vést ke zvýšení tlumivého účinku, s paracetamolem zvyšuje riziko poškození jater Grapefruitová šťáva – Významně snižuje přeměnu některých léků ve střevě, a tak dochází k tomu, že se do těla vstřebává mnohem více účinné látky, než je vhodné (např. statiny) Mléko – Snižuje vstřebávání tetracyklinových antibiotik a některých chinolonových chematerapeutik (nemusí pak být dostatečně účinné) 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 10 Interakce léků, potravin a dalších látek

11 Kozlík lékařský + sedativa  zesílení hypnotického účinku Třezalka + warfarin  snížení účinnosti Ginkgo biloba + warfarin  zvýšené riziko krvácení Česnek + warfarin  zvýšené riziko krvácení Echinacea + imunosupresiva  riziko snížení účinnosti imunosupresiv Cigaretový kouř + betablokátory  snížení účinnosti 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 11 Interakce léků, potravin a dalších látek - příklady

12 Léčivá látka, jejíž účinek bývá nejvíce ovlivněn řadou jiných léků a různých potravin Proto je třeba při léčbě warfarinem upravit jídelníček pacienta: např. omezení listové zeleniny, drůbežího a hovězího masa, bylinných čajů, alkoholu atd. 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 12 Warfarin Zvláštní kapitola - warfarin

13 Čím více léků pacient užívá, tím vyšší je riziko vzniku zdravotních problémů Stav, kdy pacient užívá nadměrně mnoho léků, nazýváme polypragmazie (myslí se tím ale také užívání léků po příliš dlouhou dobu, v nadměrných dávkách, rizikových kombinacích nebo ve špatných indikacích) 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 13 Interakce vzniklé z velkého množství užívaných léků

14 Existuje zvýšené riziko vzniku nežádoucích lékových interakcí (změna účinku podávaného léku) Vznik duplicit = užívání léků s různými obchodními názvy ale se stejnou účinnou látkou  znásobení účinků léku Čím více léků pacient užívá, tím více chyb v užívání dělá (vynechávání dávky, užití v nesprávné indikaci, změna dávkování, předčasně ukončená léčba atd.) Chybovat mohou i lékaři – nemusí správně vyhodnotit všechny léky a jejich vzájemné interakce 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 14 Důsledky užívání velkého množství léků

15 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 15 Důsledky užívání velkého množství léků – Příběhy léků (Tomáš Cikrt)

16 Důsledná komunikace lékaře (lékárníka) a pacienta Co by měl pacient dělat, aby zvýšil svou vlastní bezpečnost? – Ptát se – Informovat lékaře o všech lécích (i volně prodejných), doplňcích stravy či bylinných přípravcích, které užívá – Informovat lékaře o nežádoucích účincích, které se u něj při užívání léků vyskytly 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 16 Řešení Řešení?

17 Dle odhadů odborníků užívá průměrný český senior – 4 až 6 léků, které mu předepíše či doporučí lékař – 1 až 2 volně prodejné léky Výjimkou však nejsou lidé, kteří užívají více než 15 léků!!! 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 17 Situace v ČR

18 Žádná univerzální odpověď neexistuje – vždy závisí na zdravotním stavu konkrétního pacienta Za kritickou mez se však považuje užívání 5 léků, nad tento počet kriticky roste výskyt nežádoucích účinků a interakcí 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 18 Maximální množství léků Jaké je maximální množství léků?

19 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 19 Maximální množství léků – Příběhy léků (Tomáš Cikrt) Nejen množství hraje roli… pravidlo pěti „S“

20 Informační portál pro veřejnost www.olecich.cz infoLISTY na toto téma: – Lékové interakce – vzájemné působení léků a dalších látek – Nadměrné užívání léků – Současné podávání léčivých rostlin a léků 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 20 Informace pro veřejnost Informace pro širokou laickou veřejnost

21 ELEKTRONICKÁ PRESKRIPCE PharmDr. Zdeněk Blahuta Ředitel SÚKL eRecept 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

22 eRecept Elektronická preskripce je legislativně zakotvena od 1. 1. 2009 Reálný start předepisování od 1. 8. 2011 Celkem dosud vystaveno 2 202 278 eReceptů Od začátku fungování alespoň jednou předepsalo 1 502 lékařů, alespoň jeden výdej proběhl v 1 490 lékárnách Zapojeny jsou jak „malé“ ordinace ambulantních specialistů, tak velká zdravotnická zařízení o několika stovkách lékařů SÚKL provozuje kontaktní centrum pro eRecept – asistence při zapojení do systému, call centrum, web 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

23 Současnost - výhody Výhody přináší současné řešení v pouze omezené míře, ale je možné je identifikovat: – eRecept není možné vyplnit neúplně – Vyšší míra bezpečí pacienta při dispenzaci (lepší čitelnost, umožnění kontroly správného výdeje) – Úspora času při dispenzaci resp. následné práci s receptem – Možnost ověřit, zda pacient lék skutečně vyzvedl a který lék mu byl skutečně vydán – Průvodka s doplňujícími informacemi může pacientovi zůstat, informace „nemizí“ v lékárně – Omezená možnost zaslání identifikátoru eReceptu 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

24 Současnost - nevýhody SÚKL je povinen řídit se platnou legislativou – aktuální podoba eReceptu ji kopíruje Chybí komponenty, které by přinášely větší míru komfortu pro pacienty, lékaře, lékárníky a pojišťovny Chybí legislativní rozvoj směřující k vyšší míře elektronizace a tím i k vyššímu komfortu uživatelů  SÚKL na základě zpětné vazby identifikoval a analyzoval okruhy, které by přinesly systému přidanou hodnotu 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

25 Možné budoucí nadstavby Lékový záznam pacienta Náhled lékaře na LP předepsané konkrétnímu pacientovi Odstranění listinné průvodky elektronického receptu Preskripce bez proprietárního ambulantního software Dávkový export eReceptů zdravotním pojišťovnám 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

26 Jak dál? Je třeba silná politická a veřejná podpora eHealth jako takového – možnosti realizace nadstavbových funkcí Je třeba přinést výhody především pacientům (kontrola kontraindikací, identifikátor eReceptu prostřednictvím SMS či e-mailu, možnost vystavit eRecept bez přítomnosti pacienta u stabilizované farmakoterapie ad.)  snazší rozvoj Je nutná edukace jak zdravotnických pracovníků, tak pacientů (příprava komunikace) 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Elektronická preskripce má bezesporu řadu výhod Významný úsporový potenciál

27 Děkuji za pozornost STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 tel.: +420 272 185 111 fax: +420 271 732 377 e-mail: posta@sukl.cz 27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV


Stáhnout ppt "27.9.2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV."

Podobné prezentace


Reklamy Google