Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Čemu se věnuji?“ Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Ambasador přírodovědných a technických oborů Odborný asistent na VŠB-TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Čemu se věnuji?“ Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Ambasador přírodovědných a technických oborů Odborný asistent na VŠB-TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového."— Transkript prezentace:

1 „Čemu se věnuji?“ Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Ambasador přírodovědných a technických oborů Odborný asistent na VŠB-TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu Adresa pracoviště: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba e-mail: jiri.pavlovsky@vsb.czjiri.pavlovsky@vsb.cz

2 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Oblast výzkumu: - jíly (sorpce) – kovy, barviva, uplatnění pro hasiče - ekotoxikologie, toxikologie - konstituce chemických látek - textura látek - vodní skla, huminové látky, NMR - hydrochemie, projekty GAČR, FRVŠ, odborné publikace

3 A B A) B) Schématické znázornění procesu: A) pilarování, B) interkalace Moore, D.M., Reynolds, R.C.: X-Ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals, Oxford, sec. ed., New York, 1997, p. 109. Interkalace rozložení náboje v molekule huminové kyseliny, průměrná struktura dle Steina fragment cely montmorillonitu typu SWy-2 interkalovaný 6 kationy methylové violeti 2B v přítomnosti 11 molekul vody a 4 sodných iontů

4 p-FDA, p-diaminobenzen, C 6 H 4 (NH 2 ) 2 - vyhlášen alergenem roku 2006 - používá při výrobě polymerů, kompozitů a bývá součástí barev na vlasy - prekurzor při výrobě aramidových a Kevlar vláken (neprůstřelné vesty, antioxidant gumy) - vysoce toxický pro vodní organismy v letální dávce pro ryby (LC50) 0,06 mg/l, pro bezobratlé organismy dafnie (Daphnia magna L.)-bezobratlí (korýši), je efektivní dávka (EC50) 0,28 mg/l - vysoce toxický pro vodní prostředí, půdy, způsobuje dermatitidu, podráždění, otravu Ekotoxikologické charakteristiky p-fenylendiaminu (p-FDA) po sorpci na jíly p-FDA a výluh SWy-2-p-FDA pro pH 8 zkoušen na test semichronické toxicity: terestrická složka (rostliny) Sinapis alba L. (hořčice bílá), 72 hod., zjištění inhibice růstu kořene (IC50) p-FDA, 72h, c = 0 mg/l LC50 - letální (smrtelná) koncentrace pro 50 % jedinců, IC50 – inhibice u 50 % rostlin

5 test akutní toxicity: akvatická složka Artemia salina (žábronožka slanisková), bezobratlí (korýš), zjištění mortality (LC50) vylíhlé nauplium Artemie salina Ekotoxikologické charakteristiky p-fenylendiaminu (p-FDA) po sorpci na jíly

6 Využití anorganických sorbentů k ochraně proti nebezpečným toxickým látkám S-yperit - látka perkutánně působící - zasažení všech cest vstupu do organismu, hlavně pokožka - dobře se rozpouští v lipidech a jeho alkylační reakce s dusíkovými bázemi struktury DNA mohou být příčinou karcinogenity - dlouho stálý na předmětech (asfalt, dřevo, stavební materiál, půda atd.) - neexistuje antidotum, proto je předmětem studia - dekontaminace hydrolýzou v alkalickém prostředí a oxidací, popř. enzymaticky při UV záření pomocí TiO 2, MgO, CaO ▲ - vermikulit Letovice (G), 40 °C RDY = 135 min. (1 kapka, 1 μl S-yperitu) RDY 050100150200250300 0,0 5,0x10 -6 1,0x10 -5 1,5x10 -5 2,0x10 -5 2,5x10 -5 3,0x10 -5 3,5x10 -5 4,0x10 -5 Q - celkový prùnik HD [g.cm -2 ] t [min.] 2 PE 2 PE s lepidlem 2 PE s lepidlem + G interkalát Al-Sabenil pH 1,5; 45 °C; II. 330 interkalát Al-Sabenil pH 1,5; 450 °C; II. 240 Sabenil; 40 °C240

7 Zmenšený model aparatury 1:3, vpravo detail na žlab Ukázka vzorku vnější vrstvy obleku po působení kyseliny sírové (93 %) změna zbarvení vláken Mikroskopický snímek vzorku po působení kyseliny dusičné (65 hm. %), 40× zvětšeno Zásahový oblek (zleva) TIGER Plus Hasičské aplikace oděv zkoušen podle ČSN EN ISO 6530/2005 Sb., Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím – Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin

8 Texturní analýza – povrchy, velikosti a distribuce pórů materiálů Adsorpčně-desorpční izotermy: A- Al-SWy-2, pH 3,8 II., B-Al-SWy-2, pH 1,5 II., C-SWy-2, sušeno při 40 °C Adsorpčně-desorpční izotermy: A- Al-SWy-2, pH 3,8 II., B-Al-SWy-2, pH 1,5 II., C-SWy-2, ohřev při 450 °C A-adsorpčně-desorpční izoterma, B-Horvath-Kawazoe rozdělení velikosti a distribuce mikropórů aktivního uhlí 40°C, C-BJH rozdělení mezo- a makropórů aktivního uhlí, vzorek vysušen při 40 °C

9 MUCHA, M., PAVLOVSKÝ, J., HERECOVÁ, L., MÍČEK, D., VĚŽNÍKOVÁ, H.: Možnosti přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka, Chemické listy. Přijato k tisku. PAVLOVSKÝ, J., MUCHA, M.: Intercalation of humic acids on clay minerals by different procedures and study of intercalates properties using methods of chemical analysis, Journal of Nanocomposites and Nanoceramics, 2010, Vol. 1, No. 1, pp. 11-13. ISSN: 0976- 6294. HERECOVÁ, L., HEJZLAR, T., PAVLOVSKÝ, J., MÍČEK, D., ZELINGER, Z., KUBÁT, P., JANEČKOVÁ, R., NEVRLÝ, V., BITALA, P., STŘIŽÍK, M., KLOUDA, K., CIVIŠ, S: CO2-laser photoacoustic detection of gaseous n-pentylacetate, Journal of Molecular Spectroscopy, 256 (2009) 109-110. PAVLOVSKÝ, J., THOMAS, B., BRENDLER, E., POLZIN, H., TILCH, W., ŠKUTA, R., JELÍNEK, P.: Untersuchungen zum Einfluss des Silikatmoduls und der Verdünnung auf die Struktur von Wasserglaslösungen, einschließlich der Festigkeitseigenschaften und zur Kinetik des Härtungsprozesses, Giesserei-Praxis, Fachheft: Formstoffe und Formverfahren, 3/2005, S. 82-88, ISSN: 0016-9781. PAVLOVSKÝ, J., HERECOVÁ, L., MÍČEK, D., VĚŽNÍKOVÁ, H., MUCHA, M., ŠTUDENTOVÁ, S., DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.: Využití nových materiálů na bázi jílových minerálů pro sorpci nebezpečných plynných polutantů (The utilization of new materials based on clay minerals for the sorption of gaseous pollutants), Spektrum, 2009, No. 1, Vol. 9, s. 68-71. … a další publikace … Publikace a projekty

10 Pedagogická činnost a jiné aktivity - přednášky z Průmyslové toxikologie, zimní semestr, 1. a 2. ročník navazujícího magisterského studia, FMMI - cvičení ze Základů analytické chemie, zimní semestr, 3. ročník bc. studia, FMMI, - cvičení z Hydrochemie a analýzy vod I., letní semestr, 2. ročník bc. studia, HGF, - cvičení z Konstituce chemických látek, zimní semestr, 2. ročník navazujícího magisterského studia, FMMI. - spolupořadatel ve spolupráci PřF OU v Ostravě, SPŠCH a gymnázium v Ostravě-Zábřehu,... „Chemie na Slezskoostravském hradě 2012“ v termínu 26.6.2012, propagace chemie v rámci VŠB-TUO a FMMI s OU v Ostravě pro MŠ-hry, ZŠ (1., 2. stupeň), SŠ, VŠ, podniky v ostravském regionu a širokou veřejnost: www.chemienahrade.czwww.chemienahrade.cz

11 - FRVŠ projekty – řešitel: “NMR spektroskopie hlinitokřemičitanových materiálů", “Studium kinetiky vytvrzování roztoků vodních skel metodou NMR spektroskopie” - GAČR „Studium degradace asfaltů a sledování vlivu produktů na životní prostředí“, spolupodílení - POST-DOC projekt GAČR 104/08/P274 „Studium vlastností a využití jílových materiálů po interkalaci anorganickými a organickými kationty“ - řešitel - projekt Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC), projekt č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 - spoluřešení projektu s FBI a CNT VŠB-TUO a SÚJCHBO Brno (2010-2015) na téma: „Výzkum možností aplikace nových materiálů (se zaměřením na nanomateriály) a progresivních technologií k ochraně osob proti působení CBRN látek s důrazem na kritickou infrastrukturu“, č. projektu VG20102014049, (příprava materiálů a jejich chemická charakterizace) Projekty

12 „Chcete jít studovat analytickou chemii?“ Neváhejte a přijďte se podívat do našich laboratoří.

13 Děkuji vám za pozornost. Zeptejte se mě na cokoliv! Budu-li moci, odpovím rád.


Stáhnout ppt "„Čemu se věnuji?“ Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Ambasador přírodovědných a technických oborů Odborný asistent na VŠB-TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového."

Podobné prezentace


Reklamy Google