Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2015. Berman Group. Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Komise pro strategický rozvoj Vyhodnocení nadřazených koncepčních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2015. Berman Group. Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Komise pro strategický rozvoj Vyhodnocení nadřazených koncepčních."— Transkript prezentace:

1 © 2015. Berman Group. Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Komise pro strategický rozvoj Vyhodnocení nadřazených koncepčních dokumentů

2 © 2015. Berman Group. Základní přístup k hodnocení Ověřit aktuální situaci, která by mohla ovlivnit rozvoj Písku (ověřit jak možnosti využitelné pro rozvoj, tak limity, které by mohly rozvoj případně omezovat) Hodnoceny dokumenty na národní a regionální úrovni – dokumenty na národní úrovni často velmi obecné, bez územních priorit či bližšího zaměření - detailní hodnocení proto zaměřeno primárně na regionální úroveň

3 © 2015. Berman Group. Struktura PRK: PO 1 Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce PO 2 Doprava a mobilita, technická infrastruktura PO 3 Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti PO 4 Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu PO 5 Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu Program rozvoje Jihočeského kraje (1)

4 © 2015. Berman Group. Identifikované vazby: Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika regionu Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná správa Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Program rozvoje Jihočeského kraje (2)

5 © 2015. Berman Group. Reagují na Politiku územního rozvoje ČR; Rozpracovávají hlavní body PUR do většího detailu; Specifikují „rozvojový rámec“ na úrovni územního plánování; Hlavní identifikované vazby: Nadmístní rozvojová oblast Písecko – Strakonicko Rozvojová osa nadmístního významu Severojižní – Pasovská Rozvojová osa nadmístního významu Písecko – Táborská Zásady územního rozvoje (1)

6 © 2015. Berman Group. Zásady územního rozvoje (2) Nadmístní rozvojová oblast Písecko – Strakonicko: podporovat kapacitní dopravní napojení této rozvojové oblasti na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Německo, na rychlostní silnici R4 a kapacitní silnici I/4 a dále na silnice I. třídy (zejména I/20 směrem na Plzeň a I/22 na Klatovy) a železnici ČD 190 směrem na Plzeň a řešit jejich územní souvislosti, podporovat rozvoj hospodářských aktivit zejména ve vazbě na významné dopravní tahy, dále pak v prostoru Severní písecké průmyslové zóny, Protivína, Strakonic a Drhovle, podporovat rozvoj obytných, sportovně rekreačních funkcí a sociálních funkcí nejen při velkých centrech (Strakonice, Písek), která jsou hlavními centry rozvojové oblasti, a ve vazbě na spolupůsobící vedlejší centra, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, přednostně v návaznosti na stávající sídla, v přírodně a krajinářsky cenném území nivy řeky Otavy a Blanice a přírodního parku Písecké hory věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot území.

7 © 2015. Berman Group. Ostatní strategické a koncepční dokumenty na úrovni regionu Regionální inovační strategie – RIS JčK Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2011-2013 Strategii rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009 – 2013

8 © 2015. Berman Group. DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "© 2015. Berman Group. Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Komise pro strategický rozvoj Vyhodnocení nadřazených koncepčních."

Podobné prezentace


Reklamy Google