Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍ PROCES: 1) VÝROBY 2) ROZDĚLOVÁNÍ, PŘEROZDĚLOVÁNÍ 3) SMĚNY 4) SPOTŘEBY HOSPODÁŘSKÝ PROCES.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍ PROCES: 1) VÝROBY 2) ROZDĚLOVÁNÍ, PŘEROZDĚLOVÁNÍ 3) SMĚNY 4) SPOTŘEBY HOSPODÁŘSKÝ PROCES."— Transkript prezentace:

1 NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍ PROCES: 1) VÝROBY 2) ROZDĚLOVÁNÍ, PŘEROZDĚLOVÁNÍ 3) SMĚNY 4) SPOTŘEBY HOSPODÁŘSKÝ PROCES

2 HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBA Výroba činnost, při které člověk přetváří přírodu a její součásti v užitečné věci Výsledky výroby: statky nebo některé služby Výrobní faktory (činitelé výroby) jsou vlastně veškeré vstupy výroby, jedná se o činitele, které jsou nezbytně nutné pro realizaci výroby

3 HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBA VÝROBNÍ FAKTORY:  půda  práce  kapitál  informace

4 HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBA PŮDA (přírodní zdroje)  primární faktor umožňující získání prakticky všech přírodních surovin a materiálů z těchto surovin vyráběných (uhlí, dřevo, kov, písek, zemědělské plodiny a další produkty)  je produktem přírody, ale není volným statkem, její množství je omezené  je vzácným statkem, přestože není výsledkem výroby  důchod (příjem), cena plynoucí z vlastnictví půdy je pozemková renta  půda má řadu dalších vlastností – patří k nim rozdílná úrodnost - BONITA  půda je součástí přírodních zdrojů – stejné vlastnosti jako půda mají i nerostné suroviny a přírodní materiály – jejich množství je omezené a proto ony nesou rentu podobně jako půda

5 HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBA PRÁCE  cílevědomá lidská činnost vynaložená při zajišťování výroby nebo při poskytování služeb  k jejímu vykonávání musí člověk disponovat pracovní silou, tj. souhrnem fyzických a duševních schopností nezbytných pro vykonávání určité práce  nositelem je člověk  množství a kvalita práce je ovlivněna fyzickými a duševními vlastnostmi  množství práce ve společnosti je podmíněna počtem lidí schopných a ochotných pracovat  množství a kvalitu práce je možné zvyšovat růstem kvalifikace, a to především prostřednictvím lepšího vybavení práce výrobními nástroji

6 HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBA  výsledkem použití práce je mzda Mzda:  nominální mzda, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec mzda, která je uvedená na výplatní pásce  reálná mzda vyjadřující, co si za tržené peníze je pracovník schopen koupit Mzdu kromě množství a kvality práce ovlivňují: kvalifikace poptávka po určitém druhu práce na trhu práce tržní úspěšnost práce

7 HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBA KAPITÁL  jsou statky, které byly vyrobeny, aby se podílely na výrobě jiných statků  kapitál je na rozdíl od práce a půdy výsledkem předchozí výroby, ale nebyl vyroben pro bezprostřední spotřebu, ale proto, aby se stal výrobním faktorem  kapitálem je např. kosa, kombajn, tovární budova…….  množství kapitálu (kapitálových statků) není omezeno  z vlastnictví kapitálu neplynou majiteli žádné výhody – aby kapitál přinášel důchod, musí být použit k podnikání  výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok

8 HOSPODÁŘSKÝ PROCES ROZDĚLOVÁNÍ, PŘEROZDĚLOVÁNÍ proces rozdělování  spočívá na principu toho, že všichni výrobci vyrobili, co chtěli vyrobit a každý účastník výrobního procesu získal odměnu proces přerozdělování  spočívá na principu toho, že každý, kdo získal peníze v procesu rozdělování, odvádí část do státního rozpočtu ve formě zdravotního a sociálního pojištění a na tomto základě mohou ekonomicky nečinní jedinci - studenti, důchodci, nemocní, nezaměstnaní uspokojovat své potřeby prostřednictvím statků a služeb

9 HOSPODÁŘSKÝ PROCES SMĚNA  Směna se realizuje prostřednictvím peněz.  Rozsah směny je výsledkem poptávky a nabídky.

10 HOSPODÁŘSKÝ PROCES SPOTŘEBA Spotřeba uspokojená (realizovaná) potřeba, lidské potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím statků a služeb. Spotřebu dělíme na:  spotřebu konečnou – spotřeba lidí jako konečných zákazníků  spotřebu výrobní – spotřeba firem  spotřebu rovněž můžeme rozdělit na jednorázovou a dlouhodobou

11


Stáhnout ppt "NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍ PROCES: 1) VÝROBY 2) ROZDĚLOVÁNÍ, PŘEROZDĚLOVÁNÍ 3) SMĚNY 4) SPOTŘEBY HOSPODÁŘSKÝ PROCES."

Podobné prezentace


Reklamy Google