Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domov Kolešovice je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází hospodářská budova a lůžková část. Lůžková část je ze tří podlaží,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domov Kolešovice je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází hospodářská budova a lůžková část. Lůžková část je ze tří podlaží,"— Transkript prezentace:

1

2 Domov Kolešovice je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází hospodářská budova a lůžková část. Lůžková část je ze tří podlaží, v budově je osobní výtah. Uživatelé jsou ubytováni ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Koupelny a toalety jsou společné na každém podlaží. Zámek byl postaven v pseudorenesančním slohu. Stěny a stropy bývalé vstupní haly jsou ozdobeny mytologickými malbami od italských malířů. Od roku 1946 sloužil různým ůčelům. V roce 1954 byla dokončena přestavba objektu a byl sem přestěhován „Státní domov invalidů“ který byl v roce 1955 přejmenován na „Zaopatřovací ůstav pro přestárlé“ Od roku 1956 až do roku 2006 nesl název „Domov důchodců.“ K 1.lednu 2007 se název změnil na „ Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb“ Domov Kolešovice je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází hospodářská budova a lůžková část. Lůžková část je ze tří podlaží, v budově je osobní výtah. Uživatelé jsou ubytováni ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Koupelny a toalety jsou společné na každém podlaží. Zámek byl postaven v pseudorenesančním slohu. Stěny a stropy bývalé vstupní haly jsou ozdobeny mytologickými malbami od italských malířů. Od roku 1946 sloužil různým ůčelům. V roce 1954 byla dokončena přestavba objektu a byl sem přestěhován „Státní domov invalidů“ který byl v roce 1955 přejmenován na „Zaopatřovací ůstav pro přestárlé“ Od roku 1956 až do roku 2006 nesl název „Domov důchodců.“ K 1.lednu 2007 se název změnil na „ Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb“

3  Jaro  Léto  Podzim  Zima

4 Poslání Domov Kolešovice pro seniory, je zařízení k celoročnímu pobytu pro seniory od 60 let věku. Služba je zaměřena na pomoc a podporu uživatelů při zachování běžného způsobu života a respektování jejich individuálních potřeb. Organizace poskytuje: - ubytování, - stravování, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - aktivizační činnosti, - sociální podpora Okruh osob (cílová skupina) Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let věku, kteří jsou částečně či zcela imobilní. Poslání Domov Kolešovice pro seniory, je zařízení k celoročnímu pobytu pro seniory od 60 let věku. Služba je zaměřena na pomoc a podporu uživatelů při zachování běžného způsobu života a respektování jejich individuálních potřeb. Organizace poskytuje: - ubytování, - stravování, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - aktivizační činnosti, - sociální podpora Okruh osob (cílová skupina) Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let věku, kteří jsou částečně či zcela imobilní.

5  Domov Kolešovice   Nádvoří s fontánou  Hlavní budova   Zima, zima …… Tady jsme doma…

6 Pro uživatele jsou k dispozici 2 auta. Mercedes Vito 7 místný a Roomster 5 místný. Obě auta mají zadní prostory pro vozíčky. Auta jsou využívána k přepravě uživatelů k lékaři, návštěvám cukrárny nebo se klienti mohou účastnit společenských akcí, na které jsme zváni ostatními Domovy.

7  Kancelář soc. pracovnic zajišťuje soukromí při jednání s klienty

8 Cíle služby  udržení co největší míry samostatnosti a soběstačnosti uživatele  dosažení rovnoprávného postavení uživatelů služby s ostatními občany  motivace pro zájmovou a dobrovolnou činnost uživatelů  přiblížit se v max. možné míře domácímu prostředí Cíle služby  udržení co největší míry samostatnosti a soběstačnosti uživatele  dosažení rovnoprávného postavení uživatelů služby s ostatními občany  motivace pro zájmovou a dobrovolnou činnost uživatelů  přiblížit se v max. možné míře domácímu prostředí

9 Zásady poskytování sociálních služeb  respektování volby uživatelů – např. volba lékaře, lidských práv, důstojnosti  podpora uživatele je individuální, v závislosti na jeho zdravotním stavu– poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatele  pohlížení na situaci uživatele v souvislostech, zohledňování celkové situace klienta, schopnost spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou apod.  udržení kvality života ve vyšším věku  ochrana a respektování soukromí bez ztráty individuality  vytváření přirozeného prostředí domova v rámci možností zařízení  poskytnutí pohody, klidu, jistoty  poskytování služeb je v souladu s etickým kodexem pracovníků Domova Kolešovice Zásady poskytování sociálních služeb  respektování volby uživatelů – např. volba lékaře, lidských práv, důstojnosti  podpora uživatele je individuální, v závislosti na jeho zdravotním stavu– poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatele  pohlížení na situaci uživatele v souvislostech, zohledňování celkové situace klienta, schopnost spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou apod.  udržení kvality života ve vyšším věku  ochrana a respektování soukromí bez ztráty individuality  vytváření přirozeného prostředí domova v rámci možností zařízení  poskytnutí pohody, klidu, jistoty  poskytování služeb je v souladu s etickým kodexem pracovníků Domova Kolešovice

10  Historická hala  Vstupní hala s recepcí

11  Konvektomat  Kuchyně dříve a nyní

12  Část prádelny …  Plynová kotelna  A tady se opravuje prádlo …  Hospodářská budova

13  Jídelna s přístupem pro vozíčkáře  Kuchyňka  Ošetřovna se zubařským křeslem

14  Zástěny mezi lůžky zajišťují soukromí

15  Čítárna  Společenská místnost s internetovým koutkem

16  Ochrana osobn í svobody  Ochrana lidských pr á v a svobod  Ochrana důstojnosti  Ochrana soukrom í a respektov á n í studu  Ochrana osobn í ch ú dajů  Pr á vo na poskytov á n í informac í o služb á ch  Ochrana před manipulac í a diskriminac í  Pr á vo nahl í žet do sv é osobn í dokumentace  Ochrana osobn í svobody  Ochrana lidských pr á v a svobod  Ochrana důstojnosti  Ochrana soukrom í a respektov á n í studu  Ochrana osobn í ch ú dajů  Pr á vo na poskytov á n í informac í o služb á ch  Ochrana před manipulac í a diskriminac í  Pr á vo nahl í žet do sv é osobn í dokumentace

17  Postoje, kterých je bezpodmínečně nutné se při práci s uživateli vyvarovat  Zneschopňování (omezování samostatného jednání )  Infantilizace (chování se k uživatelům jako k malým dětem )  Zastrašování (vzbuzování strachu, vyhrožování )  Stigmatizace, nálepkování (chování, které vyjadřuje odpor k uživateli )  Ignorování (chování v přítomnosti uživatele jako by nebyl)  Vnucování (nerespektování práva na výběr )  Obviňování (obviňování uživatele z něčeho, co udělal kvůli svým omezeným schopnostem nebo, že neporozuměl situac i)  Vysmívání (skrytý nebo zjevný výsměch uživateli )  Ponižování ( poukazování na neužitečnost či bezcennost uživatele)  Postoje, kterých je bezpodmínečně nutné se při práci s uživateli vyvarovat  Zneschopňování (omezování samostatného jednání )  Infantilizace (chování se k uživatelům jako k malým dětem )  Zastrašování (vzbuzování strachu, vyhrožování )  Stigmatizace, nálepkování (chování, které vyjadřuje odpor k uživateli )  Ignorování (chování v přítomnosti uživatele jako by nebyl)  Vnucování (nerespektování práva na výběr )  Obviňování (obviňování uživatele z něčeho, co udělal kvůli svým omezeným schopnostem nebo, že neporozuměl situac i)  Vysmívání (skrytý nebo zjevný výsměch uživateli )  Ponižování ( poukazování na neužitečnost či bezcennost uživatele)

18  Hydromasážní vana  Sprchové lůžko  Sprchový kout  Stavěcí zvedák  Rehabilitační přístroj

19  C a n i s t e r a p i e Co to vlastně canisterapie je? Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Do našeho Domova začala docházet zkušená canisterapeutka paní Romana Fajmanová, se svoji Border colií Happy C h unky Foxy Fox. Že byli naši uživatelé nadšeni není ani třeba psát, to dokazují fotografie. Chtěli bychom paní Fajmanové poděkovat, neboť dojíždí do našeho Domova bez nároku na honorář.  C a n i s t e r a p i e Co to vlastně canisterapie je? Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Do našeho Domova začala docházet zkušená canisterapeutka paní Romana Fajmanová, se svoji Border colií Happy C h unky Foxy Fox. Že byli naši uživatelé nadšeni není ani třeba psát, to dokazují fotografie. Chtěli bychom paní Fajmanové poděkovat, neboť dojíždí do našeho Domova bez nároku na honorář.

20 Canisterapie

21 Šikovné ruce našich uživatelů Ergoterapie Základní potřebou každého člověka je mít možnost provádět činnosti, které chce nebo potřebuje vykonávat. Pokud se člověk nemůže v plné míře zapojit do každodenních činností, může to vést ke zpomalení jeho vývoje, ztrátě funkčních schopností, zvýšení závislosti na okolí a zhoršení kvality jeho života. Z důvodu těchto potenciálně negativních následků nečinnosti, nabízí Domov Kolešovice svým uživatelům smysluplné aktivity, které mu pomáhají začlenit se do kolektivu, podpořit jeho sebevědomí a pocit sounáležitosti. Ergoterapie Základní potřebou každého člověka je mít možnost provádět činnosti, které chce nebo potřebuje vykonávat. Pokud se člověk nemůže v plné míře zapojit do každodenních činností, může to vést ke zpomalení jeho vývoje, ztrátě funkčních schopností, zvýšení závislosti na okolí a zhoršení kvality jeho života. Z důvodu těchto potenciálně negativních následků nečinnosti, nabízí Domov Kolešovice svým uživatelům smysluplné aktivity, které mu pomáhají začlenit se do kolektivu, podpořit jeho sebevědomí a pocit sounáležitosti.

22  Co se doma upeče, to se také sní A neb …  Šikovné ruce našich uživatelek…

23

24 Společenské akce  Jarní grilování se již stalo tradicí  Kolešovický víceboj – sportovní akce  Maškarní  Posezení při hudbě  Mikulášská a vánoční besídka Společenské akce  Jarní grilování se již stalo tradicí  Kolešovický víceboj – sportovní akce  Maškarní  Posezení při hudbě  Mikulášská a vánoční besídka

25  Pálení čarodějnic  Grilování  Kolešovický víceboj Společenské akce..  Velikonoce

26  Olympiáda Unhošť  Olympiáda Kladno  Kolešovický víceboj  Olympiáda Smečno  Sportovní hry

27  Vánoce  Maškarní  Mikuláš

28  Posezení s harmonikou  Vánoční vystoupení p. Kubce  Zahradní slavnost  Společenské akce

29  Opékání na Berounce  Ples Nové Strašecí  Senior superstar N. Strašecí  Dechparáda Kněževes  Společenské akce

30 Štědrý večer Na štědrý večer se podává tradiční štědrovečerní večeře. Každoročně přichází přát všem uživatelům Domova ředitel, pan František Erba s vedoucí sociálně zdravotního úseku, paní Drahuší Klossovou. Štědrý večer Na štědrý večer se podává tradiční štědrovečerní večeře. Každoročně přichází přát všem uživatelům Domova ředitel, pan František Erba s vedoucí sociálně zdravotního úseku, paní Drahuší Klossovou.

31 Štědrý večer

32 Všechny snímky na kterých jsou naši uživatelé, jsou použity s jejich souhlasem.


Stáhnout ppt "Domov Kolešovice je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází hospodářská budova a lůžková část. Lůžková část je ze tří podlaží,"

Podobné prezentace


Reklamy Google