Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Životní a existenční minimum Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3. SOŠ Datum tvorby Listopad 2012 Anotace Materiál představuje žákům důvody vyžívání životního a existenčního minima pro účely výpočtu nároku na dávky Metodický pokyn Prezentace + příklad k procvičení

2 Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let

3 Využití životního a existenčního minima především v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi – životní minimum jako veličina pro výpočet nároku na dávku hmotné nouze č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na dávky přídavku na dítě a porodného v případě dávek pěstounské péče jsou základem pro výpočet jejich další využití životního minima - v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

4 Společně posuzované osoby rodiče a nezletilé nezaopatřené děti za rodiče se pro účely tohoto zákona považuje i osoba, které bylo nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do péče manželé nebo registrovaní partneři rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

5 S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Těmito příjmy jsou: příjmy ze závislé činnosti příjmy z podnikání z kapitálového majetku z pronájmu důchody dávky nemocenského pojištění dávky státní sociální podpory dávky pěstounské péče ostatní sociální dávky náhrady mzdy podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd. příjmy ze zahraničí Započitatelné příjmy

6 Valorizace životního a existenčního minima životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň vláda ČR je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 % částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace

7 Částky životního minima v Kč za měsíc pro jednotlivce3 410 pro první osobu v domácnosti3 140 pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 pro nezaopatřené dítě ve věku: do 6 let1 740 6 až 15 let2 140 15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450 Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

8 Příklad č. 1 Vypočítejte životní minimum matky samoživitelky se dvěmi dětmi ve věku 5 a 10 let, pokud žijí v jedné bytové jednotce bez dalších společně posuzovaných osob. životní minimum první dospělé osoby v domácnosti 3 140 Kč nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740 Kč nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 2 140 Kč životní minimum domácnosti 7 020 Kč Životní minimum domácnosti matky a dětí v dovršeném věku 5 a 10 let je pro rok 2013 celkem ve výši 7 020 Kč na kalendářní měsíc.

9 Příklad č. 2 Vypočítejte životní minimum důchodce, který žije sám v jedné bytové jednotce bez dalších společně posuzovaných osob. Životní minimum osoby - jednotlivce 3 410 Kč Životní minimum domácnosti domácnosti jednotlivce je pro rok 2013 celkem ve výši 3 410 Kč na kalendářní měsíc.

10 Zdroje informací Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivotni-existencni- minimum/ Nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima http://www.uplnezeni.cz/narizeni/409-2011-sb-o-zvyseni – castek- zivotniho-minima-a-existencniho-minima/ Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/11852 Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google