Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika veřejného opatrovnictví Barbora Rittichová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika veřejného opatrovnictví Barbora Rittichová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha."— Transkript prezentace:

1 Problematika veřejného opatrovnictví Barbora Rittichová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha

2 Jak si představujete toho, kdo by měl nejlépe hájit Vaše práva?

3 Měl by mít silné postavení ve společnosti?

4

5 Měl by mít věci pevně v rukou?

6

7 Měl by umět dobře argumentovat ve Váš prospěch?

8

9 A je jím veřejný opatrovník?

10

11 Výkon opatrovnictví RokCelkový počet osob Fyzické osoby (%)Právnické osoby (%) 200723 96761,6832,62 200825 22562,7432,16 200926 47163,6431,83 201027 68064,6231,50 201128 44166,5131,28 201229 08868,7231,28

12 Opatrovnictví v ČR Negativa současného stavu Velmi strohá právní úprava (Občanský soudní řád, Zákon o rodině, Občanský zákoník) Nejsou jasné pravomoce Není kvalitní kontrola výkonu opatrovnictví a neexistují sankce

13 Nový Občanský zákoník Systém náhradního rozhodování (opatrovnictví), ale i nový institut podporovaného rozhodování Novinky: a)Opatrovník i bez omezení svéprávnosti b)Nápomoc při rozhodování c)Zastoupení členem domácnosti d)Předběžná prohlášení

14 Opatrovnictví Nová možnost ustanovení opatrovníka i bez zásahu do způsobilosti k právním úkonům Výběr opatrovníka – dle přání a potřeb opatrované osoby, podněty od osob blízkých NE – provozovatel zařízení, kde osoba pobývá nebo které poskytuje služby Vyloučení oblastí, ve kterých může opatrovník jednat – uzavírání manželství, rodičovská odpovědnost, závěť, vydědění

15 Opatrovnictví Povinnosti opatrovníka: „K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.“ Vysvětlovací povinnost Nový zákon o opatrovnictví – bude následovat

16 Nápomoc při rozhodování Institucionalizace vztahu podpory Smlouva schválená soudem Založeno na vztahu důvěry mezi podpůrcem a podporovaným Podpůrce radí a pomáhá podporovanému, účastní se jednání apod., podporovaný rozhoduje sám Možnost mít i více podpůrců Podpůrce nesmí podporovaného nevhodně ovlivňovat nebo se na jeho úkor obohatit

17 Předběžná prohlášení „ Závěť“ mezi živými Projev vůle o tom, jak člověk chce, aby byly spravovány jeho záležitosti, případně kdo je má spravovat K prohlášení musí orgány přihlížet tak, jako kdyby člověk projevil vůli v rozhodném čase

18 Opatrovnická rada Kontrolní orgán – dohled nad správou jmění i dalších záležitostí Min. 3 členové – osoby blízké, přátelé (V určitých případech jen 1 osoba či soud) Může dávat svá stanoviska k činnosti opatrovníka soudu Může podat návrh na zrušení opatrovnictví či na odvolání opatrovníka Schází se min. 1 x za rok, účastní se jí opatrovník i opatrovaný

19 Opatrovnická rada Bez souhlasu rady nesmí opatrovník: a)Změnit bydliště opatrovaného b)Umístit opatrovaného do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení c)Rozhodnout o zásazích do integrity opatrovaného d)Nakládat s majetkem opatrovaného nad určitou hranici e)Činit další rozhodnutí, dle usnesení opatrovnické rady…

20 Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením Nový projekt organizace Instand, partner Liga lidských práv a MDAC Hlavní téma: Opatrovnictví a podpůrcovství Cíl: Vytvoření nových modelů výkonu opatrovnictví a podpůrcovství Formy činnosti: Analýzy, metodiky, semináře Cílová skupina: Karlovarský kraj, obce (veřejní opatrovníci), lidé se zdrav. postižením, lidé ze soudní praxe (soudci, znalci, st. zástupci), poskytovatelé soc. služeb

21 Děkuji Vám za pozornost. Barbora Rittichová Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených brittichova@llp.cz Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o. Římská 12, Praha 2 Součást individuálního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb. www.trass.cz www.facebook.com/trass.cz


Stáhnout ppt "Problematika veřejného opatrovnictví Barbora Rittichová Role obcí v transformaci sociálních služeb 25. – 26. 4. 2012, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google