Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení energetických trhů z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Fungování energetických trhů v ČR a EU Praha 23. října 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení energetických trhů z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Fungování energetických trhů v ČR a EU Praha 23. října 2006."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení energetických trhů z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Fungování energetických trhů v ČR a EU Praha 23. října 2006

2 Obsah Legislativní rámec Legislativní rámec Postavení průmyslové energetiky Postavení průmyslové energetiky Trh s elektřinou a plynem Trh s elektřinou a plynem Ekologická problematika Ekologická problematika

3  EU  legislativa EU  vznik nových velkých společností  ČR  Státní energetická koncepce  Energetický zákon  Cenová rozhodnutí ERÚ  Sekundární legislativa (nařízení vlády a vyhlášky)  Ekologická legislativa  Iniciativa jednotlivých účastníků trhu  Politická rozhodnutí Co ovlivňuje trh s energiemi v ČR?

4 Legislativní rámec (1) „Byrokracie a pobíhání po úřadech stojí české firmy a podnikatele 86 miliard Kč ročně. Odhaduje to Hospodářská komora na základě studie Úřadu vlády. České zákony podle studie vyžadují po podnikatelích, aby úřadům hlásili celkem 2164 různých činností.“ (zdroj ČIA)

5 Legislativní rámec (2) Energetický zákon  Úprava podmínek podnikání v energetických odvětvích  Stanovení postupného otevření trhu s energiemi  elektřina  plyn  Určení významu jednotlivých hráčů na trhu s energiemi – práva a povinnosti

6 Legislativní rámec (3) Sekundární legislativa  Vyhlášky, kterými se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a plynem  Cenová rozhodnutí ERÚ – elektřina, plyn, teplo  Pravidla provozu DS  … … …

7 Postavení průmyslové energetiky (1) Průmyslové energetiky mají specifické postavení:  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  obchodník s plynem  dodavatel tepla  provozovatel zařízení emitující CO 2

8 Postavení průmyslové energetiky (2)  Licence na výrobu elektřiny  Licence na distribuci elektřiny  Licence na distribuci plynu  Licence na obchod s plynem  Licence na výrobu tepla  Licence na rozvod tepla  Povolení k emisím CO 2

9 Postavení průmyslové energetiky (3) Instalovaný výkon zdrojů ET, a. s.

10 Postavení průmyslové energetiky (4) Výroba tepla a elektřiny v ET, a. s.

11 Postavení průmyslové energetiky (5) Pořadí priorit: 1. Výroba produktů, které nejsou na trhu a jsou nutné pro technologii hlavní hutní výroby 2. Spálení přebytků hutních plynů 3. Centralizované zásobování teplem 4. Výroba elektřiny – kogenerace

12 Postavení průmyslové energetiky (6)  Přímá vazba na výrobní technologii  Výroba energií se musí přizpůsobit potřebám průmyslového podniku  Velké objemy, proměnlivý výskyt i složení hutních topných plynů

13 Trh s elektřinou a plynem (1) Záměr liberalizace trhu s energiemi v Evropě je součásti lisabonské strategie: „Vytvořit v Evropské unii světově nejvíce dynamické a konkurenceschopné ekonomické prostředí“

14 Trh s elektřinou a plynem (2) Stav trhu s energiemi v EU Trhy elektřiny i plynu jsou vysoce koncentrované, bývalé státní monopoly si ve většině národních trhů udržují dominantní postaveníTrhy elektřiny i plynu jsou vysoce koncentrované, bývalé státní monopoly si ve většině národních trhů udržují dominantní postavení Národní trhy zůstávají ve velké míře odděleny jeden od druhého, přeshraniční obchod netvoří reálnou konkurenciNárodní trhy zůstávají ve velké míře odděleny jeden od druhého, přeshraniční obchod netvoří reálnou konkurenci Ceny dosud neurčuje volná soutěž, tj. princip nabídky a poptávkyCeny dosud neurčuje volná soutěž, tj. princip nabídky a poptávky

15 Trh s elektřinou a plynem (3) Stav trhu s energiemi v ČR Způsob privatizace energetiky a tvorby legislativy působí v mnoha ohledech proti záměru liberalizace trhu s energiemi – s cílem vytvořit výhodu pro dominantní energetické subjektyZpůsob privatizace energetiky a tvorby legislativy působí v mnoha ohledech proti záměru liberalizace trhu s energiemi – s cílem vytvořit výhodu pro dominantní energetické subjekty Řízení státních podílů v energetikách je realizováno s nízkým ohledem na konkurenceschopnost českých spotřebitelůŘízení státních podílů v energetikách je realizováno s nízkým ohledem na konkurenceschopnost českých spotřebitelů Postavení dohlížecích a regulačních orgánů není dostatečně nezávisléPostavení dohlížecích a regulačních orgánů není dostatečně nezávislé

16 Trh s elektřinou a plynem (4) Ceny elektřiny dle Cenového rozhodnutí ERÚ (REAS SME)

17 Jak se povedla liberalizace trhu s elektřinou?  Vznik ERÚ – regulace cen monopolních činností  V 1. roce otevření trhu pokles cen  V dalších létech nárůst jak ceny silové elektřiny, tak i cen monopolních činností  Problémy při řešení odchylek při výpadku napájení  Konkurenční prostředí pro konečné odběratele prakticky neexistuje!

18 Vize do budoucna … bude hůř !?

19 Jaký byl záměr liberalizace trhu s plynem?  Vytvořit konkurenční prostředí pro nové specifické zboží – plyn  Snížit ceny plynu pro průmysl, zlepšit jeho konkurenceschopnost  Konkurenční prostředí neexistuje  Snížení ceny plynu pro průmysl nenastalo, právě naopak

20 Vize do budoucna? … ??? …

21 Ekologická problematika (1)  Zákon o ochraně ovzduší – č. 86/2002 Sb.  Zákon o odpadech – č. 185/2001 Sb.  Vodní zákon – č. 254/2001 Sb.  Zákon o integrované prevenci – č. 76/2002 Sb.  Zákon o prevenci závažných havárií – č. 353/1999 Sb.  Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – č. 695/2004 Sb.  … … …

22 Ekologická problematika (2) Obchodování s povolenkami  Přípravu legislativy k obchodování s povolenkami provázely velké problémy  Pozdní vydání zákona (31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů) i prováděcích předpisů (NAP1 až 5. 8. 2005)  Spory mezi MŽP a MPO  Neprofesionalita úředníků na MŽP

23 Ekologická problematika (3) Obchodování s povolenkami  S ohledem na velmi vysoké hodnoty emisního faktoru u vysokopecního a konvertorového plynu je z titulu výskytu emisí nevýhodné spalovat tyto plyny  Stávající podmínky působí proti využívání druhotných zdrojů  Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony ve vazbě na využívání druhotných zdrojů s legislativou o obchodování s povolenkami

24 Ekologická problematika (4) Obchodování s povolenkami V rámci přípravy NAP2 je žádoucí:  zachovat bonusy – EA, KVET a CZT  stanovit pravidla pro rozšíření výroby, výstavbu nových zdrojů, resp. rozvoj CZT  stanovit garance přidělení množství povolenek provozovateli i po roce 2012

25 Závěr Otevření trhu s energiemi přineslo:  nárůst cen  elektřiny od 2. roku  plynu - ceny pro oprávněné zákazníky paradoxně vyšší než pro zákazníky chráněné  navýšení agendy u provozovatele  vysoké zisky „vyvolených“ z obchodů s povolenkami při současném výrazném zvyšování cen elektřiny Do doby vytvoření konkurenčního prostředí je nezbytná ochrana spotřebitelů proti dominanci!

26 Děkuji za Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: +420/558 532 077


Stáhnout ppt "Hodnocení energetických trhů z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Fungování energetických trhů v ČR a EU Praha 23. října 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google