Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Cheb Místo: KC Svoboda Cheb Dne: 28.4.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Cheb Místo: KC Svoboda Cheb Dne: 28.4.2015."— Transkript prezentace:

1 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Cheb Místo: KC Svoboda Cheb Dne: 28.4.2015

2 Podpora meziobecní spolupráce 1.Organizační pokyny 2.Zhodnocení průběhu prací na projektu 3.Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech 4.Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí“ 5.Dokumenty pro vznik nebo transformaci DSO 6.Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí 7.Závěr Obsah prezentace

3 Podpora meziobecní spolupráce Podmínkou 30 % účast na jednání Schválení jednacího řádu 1. Organizační pokyny

4 Podpora meziobecní spolupráce Analytická část – 1. oficiální setkání Fokusní skupiny – problémové okruhy, cíle, indikátory komunikace v území návrhová část souhrnného dokumentu 2. Zhodnocení průběhu prací na projektu

5 Podpora meziobecní spolupráce 3. Výsledky zpracování návrhové části v oblasti odpadového hospodářství PROBLÉMOVÉ OKRUHY A CÍLE 1. Nekoncepční řešení problematiky nakládání s bioodpadem 1.1 Zřídit malá zařízení pro nakládání s BRKO 1.2 Podpořit domácí kompostování 2. Optimalizace nakládání s odpady 2.1 Zvýšit materiálové a energetické využití odpadu v ORP Cheb 2.2 Společný postup při nakládání s NO 2.3 Zajistit standardizované nakládání s NO 3. Chybějící koordinace aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty 3.1 Vytvořit informační, vzdělávací a poradenské středisko indikátory správci cílů gestoři indikátorů

6 Podpora meziobecní spolupráce 3. Výsledky zpracování návrhové části v oblasti předškolní výchova a základní školství PROBLÉMOVÉ OKRUHY A CÍLE 1. Nevyužitý potenciál regionálních specifik 1.1 Zvýšit motivaci k výuce německého jazyka 1.2 Získat vztah k regionu 2. Nedostačující kvalita výuky 2.1 Rozvíjet a zkvalitňovat kompetenci pedagogického personálu všech typů škol a školských zařízení 2.2 Zlepšit vybavenost škol a školských zařízení 3. Prohlubování nerovností ve vzdělávání 3.1 Vytvořit podmínky pro narůstající počet dětí se SVP 3.2 Rozvinout potenciál talentovaných dětí 3.3 Potlačit rozdíly v budoucích možnostech uplatnění indikátory správci cílů gestoři indikátorů

7 Podpora meziobecní spolupráce PROBLÉMOVÉ OKRUHY A CÍLE 1.Nedostatečná spolupráce jednotlivých aktérů sociálních služeb v oblasti 1.1 Zavést společný komunitní plán sociálních služeb pro celý SO ORP Cheb 1.2 Zvýšit informovanost obyvatelstva o nabídce sociálních služeb 1.3 Iniciovat pravidelná setkávání poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb 2. Nepříznivé demografické trendy 2.1 Podpora aktivního stárnutí 2.2 Komplexní terénní pečovatelská služba 2.3 Rozvinout dobrovolnictví a neformální péči v oblasti sociálních služeb 3. Výsledky zpracování návrhové části v oblasti sociálních služeb indikátory správci cílů gestoři indikátorů

8 Podpora meziobecní spolupráce 3. Výsledky zpracování návrhové části v oblasti přeshraniční spolupráce měst a obcí PROBLÉMOVÉ OKRUHY A CÍLE 1.Nedostatečné využívání potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1 Prostřednictvím společných projektů v rámci krajinných výstav podpořit rozvoj přeshraniční spolupráce 1.2 Vytvořit projektový tým, jehož hlavní činností by byl fundraising, zpracování žádostí o dotace, pomoc při realizaci projektů zaměřených na větší využívání potenciálu přeshraniční spolupráce apod. 1.3 Jazyková vstřícnost samospráv 2. Nedostatečně rozvinutá přeshraniční dopravní infrastruktura a spojení 2.1 Podpora elektrifikace železniční trati Cheb - Marktredwitz a dalších nadregionálních přeshraničních dopravních projektů 2.2 Doplnění, značení a údržba sítě přeshraničních cyklostezek a turistických cest 2.3 Intenzivnější využívání potenciálu přeshraničních tarifních systémů indikátory správci cílů gestoři indikátorů

9 Podpora meziobecní spolupráce 3. Výsledky zpracování návrhové části v oblasti CR, kultury a volnočasových aktivit PROBLÉMOVÉ OKRUHY A CÍLE 1.Chybějící destinační management a společné marketingové aktivity 1.1 Zřídit destinační agenturu 1.2 Budovat a rozvíjet atraktivity a infrastrukturu CR - cyklostezky, objekty v MPR, VPR, krajinná výstava 2. Nekoncepční prezentace nabídky veřejných kulturních služeb a volnočasových aktivit 2.1 Zajistit efektivní informační systém o nabídce volnočasových a veřejných kulturních aktivit v regionu 2.2 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit a veřejných kulturních aktivit v regionu a koordinovat jednotlivé aktéry indikátory správci cílů gestoři indikátorů

10 Podpora meziobecní spolupráce Celkem 12 obcí Právní podpora, ekonomické agendy, dotační management, veřejné zakázky, IT podpora, technická a stavební podpora, rozvoj obce Preferovaný způsob zajištění dané agendy, rozsah poptávané podpory a spolupráce, způsob financování Vyhodnocení zpracovaného dotazníku – hlavní závěry 4. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých obcí“

11 Podpora meziobecní spolupráce Způsob přípravy dokumentů (sdělení preferencí v rámci metodických listů) Zpracování Představení dokumentů – důležité body stanov Informace o možném využití 5. Dokumenty pro vznik nebo transformaci DSO

12 Podpora meziobecní spolupráce Vzetí na vědomí strategického dokumentu Seznámení s textem prohlášení Souhlas s prohlášením 6. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí

13 Podpora meziobecní spolupráce Shrnutí dnešního jednání Jak bude spolupráce obcí vypadat v nejbližším období? KA 12 Efektivní meziobecní spolupráce KA 13 Tvorba akčního plánu a rozvojových aktivit MOS 7. Závěr

14 Podpora meziobecní spolupráce

15 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Cheb Místo: KC Svoboda Cheb Dne: 28.4.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google