Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 13:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 13:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 13:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

2 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Návrhy opatření Vize – cíle – indikátory → akční plán C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

3 Program setkání Vize – slogan Strom problémů – problémové okruhy Cíle → opatření Indikátory ------------------------------------------------------------- Aktivity – projektové záměry C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

4 C ESTOVNÍ RUCH - PROJEKT MOS VIZE strategie rozvoje Chomutovska – 2024: „ Chomutovsko – region s dobrou prestiží a kvalitními službami – založený na plnohodnotném životě místních obyvatel a na spokojenosti návštěvníků, s výhodou vzájemně sladěných strategií, využívá kontrastu industriální krajiny a přírodního bohatství“

5 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS SLOGAN: HORY – DOLY Chomutovsko, region nečekaných možností

6 C ESTOVNÍ RUCH - PROJEKT MOS STROM PROBLÉMŮ Definice hlavních problémů v oblasti cestovního ruchu ORP Chomutov

7 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS Problémový okruh 1 : NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING Nedostatečný sběr a monitoring dat Neexistence společné marketingové strategie Nízké využití sociálních sítí v oblasti marketingu CR a provoz neaktuálních webů Nesledování trendů CR a neznalost cílových skupin

8 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS Problémový okruh 2 : NEEXISTUJÍCÍ MANAGEMENT CR V ORP Solitérní chování hlavních hráčů CR v ORP Nevymezení kompetencí v rámci řízení CR v ORP s existujícími DA Nízká úroveň kooperace a komunikace aktérů CR v ORP

9 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS Problémový okruh 3: NÍZKÁ KONKURENCESCHOPNOST REGIONU Malé povědomí o atraktivitách území a spíše negativní vnímání regionu při jeho nabídce Absence systému klíčových produktů Převažující orientace na dotační zdroje ústící v duplicitní projekty Nedostatek nových atraktivních turistických produktů Nízká míra síťování služeb CR Omezené zavádění systémů kvality v oblasti cestovního ruchu Omezené využití kapacit lidských zdrojů

10 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS CÍLE: Návrh cílů: v oblasti cestovního ruchu ORP Chomutov

11 C ESTOVNÍ RUCH - PROJEKT MOS CÍLE (návrhy z PS 2): HLAVNÍ CÍL: ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI A UDRŽITELNOSTI ROZVOJE CR V ÚZEMÍ ORP SPECIFICKÝ CÍL 1: Sjednocení a koordinace marketingových aktivit SPECIFICKÝ CÍL 2: Vytvoření systému funkčního řízení SPECIFICKÝ CÍL 3: Rozvoj existujících a podpora vzniku nových produktů SPECIFICKÝ CÍL 4: Zlepšování kvality poskytovaných služeb

12 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS OPATŘENÍ: - Pravidelná aktualizace webů všech aktérů CR v ORP - Vytvoření profilu ORP na facebooku - Zpracování komunikační strategie ORP - Tvorba ročních médiaplánů pro reklamu a PR a produktů CR Cíl 1 : ÚČINNÝ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU V ORP OPATŘENÍ: - Motivační šetření (turisté a návštěvníci ) - Sledování trendů vývoje CR a identifikace nových cílových skupin - Zavedení systematického sběru dat v ORP - Zpracování střednědobé marketingové strategie CR v ORP - Orientace na nejvýznamnější a perspektivní cílové skupiny - Vytvoření značky ORP a její prezentace Cíl 1.1 Cíl 1.2 ZLEPŠENÍ EXTERNÍ KOMUNIKACE SJEDNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT V ORP

13 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS OPATŘENÍ: - Informační systém o aktivitách a projektech v ORP - Nastavení pravidel kooperace s destinačními agenturami kraje - Vytvoření společného fondu rozvoje CR v ORP - Koordinace využití lidských zdrojů v CR Cíl 2 : MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU V ORP OPATŘENÍ: - Společný tým pro rozvoj CR - Výběr koordinátora týmu a schválení kompetenci - Schválení systému financování aktivit týmu - Ověření funkčnosti týmu a vznik místního destinačního managementu ORP Cíl 2.1 Cíl 2.2 ODSTRANĚNÍ DUPLICIT A ZLEPŠENÍ SYNERGIE SPOLEČNÁ KOOPERAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURA

14 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS Cíl 3: KONKURENCESCHOPNOST REGIONU V CR Cíl 3.3 ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ SLUŽEB OPATŘENÍ: - Podpora zavádění systémů kvality služeb CR - Podpora vzdělávání pracovníků v CR - Benchmarking mezi subjekty CR - Soutěže mezi subjekty CR - Pravidelná realizace mystery shoppingu subjektů CR - Spolupráce s odbornými institucemi Cíl 3.1 Cíl 3.2 ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI O ATRAKTIVITÁCH PODPORA PRODUKTŮ SLUŽEB OPATŘENÍ: - Zpracování a schválení komunikační strategie - Sjednocení značení turistických cílů - Budování naučných stezek, tras - Spolupráce se subjekty zaměřenými na ochranu přírody a krajiny - Spolupráce se subjekty památkové ochrany OPATŘENÍ: - Modernizace produktů CR - Rozvoj produktů sportovně rekreačního charakteru - Podpora projektů geoparků - Podpora produktů atraktivity přírody - Síťování existujících individuálních služeb CR - Vytvoření regionální nabídkové karty

15 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS INDIKÁTORY: Ověření cílů: v oblasti cestovního ruchu ORP Chomutov

16 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS SMART kritéria pro formulaci cílů:kritéria pro formulaci cílů S pecifický Je jasně popsaný? M ěřitelný Lze jej snadno změřit? A mbiciózní Umožní nám přispět k řešení problému? R ealistický Máme nástroje, jak dosáhnout cíle? T ermínový Je reálné dosáhnout cíle v čase? r. 2024

17 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS AKTIVITY - projektové záměry: Návrhy: v oblasti cestovního ruchu ORP Chomutov

18 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS Příklady dobré praxe: http://www.obcesobe.cz/priklady-dobre-praxe- mos/cestovni-ruch/ v oblasti cestovního ruchu ORP Chomutov

19 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

20 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 13:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google