Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpadového hospodářství na území ORP Pacov Ivana Eva Razimová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpadového hospodářství na území ORP Pacov Ivana Eva Razimová."— Transkript prezentace:

1 Odpadového hospodářství na území ORP Pacov Ivana Eva Razimová

2 - Svoz a uložení komunálního odpadu od občanů a firem - SOMPO, a.s. - Svoz a dotřídění separovaných odpadů - SOMPO, a.s. - sběrný dvůr a kompostárna Města Pacova - Lesotech, s.r.o.

3 - Skládka na území ORP Pacov má životnost do roku 2023 –SOMPO, a.s. - třídící linka separačních odpadů - PAPÍR, PLAST, NÁPOJOVÝ KARTON - SOMPO, a.s.

4 Zásadní problémy regionu Biologicky rozložitelný odpad – není komplexní řešení Třídění odpadů ze strany občanů má stále rezervy Občané většiny obcí nemají trvale k dispozici sběrný dvůr a jsou odkázáni pouze na mobilní svoz odpadů 2x ročně, nebo si sami musí odvoz zajistit Dotřiďovací linka na technických hranicích možností Skládka se blíží k hranici životnosti (2023)

5 Návrhová část Problémové okruhy 1.Potřeba řešení biologicky rozložitelných komunálních odpadů 2.Stoupající množství měrné produkce SKO

6 Problémový okruh 1 Cíl 1.1 Zavést a podpořit systém domácího a komunitního kompostování ve vhodných typech zástavby v obcích Cíl 1.2 Navrhnout a zavést systém sběru a svozu BRKO Správce cílů a gestor souvisejících indikátorů: starosta města Pacov Cíl 1.3 Zajistit chybějící technické vybavení zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (kompostárny) a s tím související rozšíření vlastní kompostovací plochy

7 Problémový okruh 2 Cíl 2.1 Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdě- lávací kampaň pro širokou veřejnost s využitím vhodných komu- nikačních nástrojů s cílem informovat o správném nakládání s komunálním odpadem a o nutnosti aktivní účasti obyvatel na systému odpadového hospodářství obce Správce cíle a gestor souvisejících indikátorů: starosta městyse Lukavec

8 Problémový okruh 2 Cíl 2.2 Podpořit ekologickou výchovu na školách s využitím dostupných celostátních programů Správce cíle a gestor souvisejících indikátorů: starostka obce Eš

9 Problémový okruh 2 Cíl 2.4 Společně zavést mobilní svoz NO, vyřazených elektrozařízení, textilu a velkoobjemových odpadů Správce cíle a gestor souvisejících indikátorů: starosta města Pacov Cíl 2.3 Zpracovat a realizovat plán obnovy a rozvoje techniky a zařízení pro nakládání s odpady i z pohledu možného rozšíření druhu aktivit odpadové společnosti

10 Volitelné téma Servis samosprávám na území ORP Pacov Ing. Pavel Hájek Cílem volitelného tématu bude Zefektivnění výkonu samosprávných kompetencí obcí Bude se jednat zejména o metodickou pomoc, koordinaci procesů, případně zajištění služeb souvisejících s optimalizací veřejných výdajů samospráv. V každém případě musí být zachována veškerá rozhodovací pravomoc obcí a vlastní zodpovědnost obcí za výkon samosprávných činností. Očekávanou aktivitou tématu je vytvoření servisního, poradenského a metodického centra v rámci DSO, nebo úřadu ORP.

11 Podpora meziobecní spolupráce Servis samosprávám Cílem volitelného tématu je Zefektivnění výkonu samosprávných kompetencí obcí Jedná se zejména o metodickou pomoc, koordinaci procesů, případně zajištění služeb souvisejících s optimalizací veřejných výdajů samospráv. V každém případě musí být zachována veškerá rozhodovací pravomoc obcí a vlastní zodpovědnost obcí za výkon samosprávných činností. Očekávanou aktivitou tématu je vytvoření servisního, poradenského a metodického centra v rámci DSO.

12 Obce ORP dle velikosti

13

14 Preferovaný způsob zajištění samosprávných agend

15 Typ subjektu vykonávající samosprávné kompetence

16 Zásadní problémy regionu Vysoký podíl obcí bez uvolněných zastupitelů Neznalost a špatná orientace zastupitelů v problematice výkonu veřejné správy Malý podíl mladších obyvatel ve výkonných funkcích samospráv Nedostatek kvalifikovaných pracovníků SOM Legislativa, zákony, papíry, byrokracie a zase ta legislativa

17 Návrhová část Problémové okruhy 1.Neexistující poradenské centrum obcím 2.Chybějící systematické strategické plánování a rozvoj obcí

18 Problémový okruh 1 Cíl 1.1 Zřídit při DSO efektivní metodické a poradenské centrum pro samosprávy ve SO ORP Cíl 1.2 Zajistit odbornost, odborné vzdělávání a externí odborné zázemí pracovníků DSO zajišťujících servis samosprávám Správce cílů a gestor souvisejících indikátorů: starosta města Pacov

19 Problémový okruh 2 Cíl 2.1 Zajistit a zpracovat podrobná analytická data o jednotlivých ob-cích ve správním území ORP Správce cílů a gestor souvisejících indikátorů: starosta obce Těchobuz Cíl 2.2 Vypracovat návrhovou část Programů rozvoje obce včetně defi- nování konkrétních aktivit (zásobník projektů) Cíl 2.3 Podpora realizace aktivit definovaných PRO (zajištění externích finančních zdrojů pro financování)

20 JSME TU PRO VÁS Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost Podpora meziobecní spolupráce

21 Podporujeme rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Odpadového hospodářství na území ORP Pacov Ivana Eva Razimová."

Podobné prezentace


Reklamy Google