Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o geneticky modifikovaných organismech Zuzana Doubková Odbor environmentálních rizik a ekologických škod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o geneticky modifikovaných organismech Zuzana Doubková Odbor environmentálních rizik a ekologických škod."— Transkript prezentace:

1

2 Novela zákona o geneticky modifikovaných organismech Zuzana Doubková Odbor environmentálních rizik a ekologických škod

3  GMO - pojmy  Novela zákona o GMO příklady použití GMO

4 „Geneticky modifikovaný organismus“  mikroorganismy vč. buněčných kultur  rostliny (zemědělské plodiny, okrasné rostliny, stromy)  živočichové (např. laboratorní zvířata)

5 Způsoby nakládání s GMO  uzavřené nakládání s GMO (laboratoře, skleníky, chovy, fermentační výroba - GMM)  uvádění GMO do životního prostředí (polní pokusy, testování léčiv)  uvádění GMO a GM produktů do oběhu (dovoz, prodej, případně i komerční pěstování)

6 Právní předpisy v ČR Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů Prováděcí vyhláška č. 209/2004 Sb. transpozice směrnic EU: 2001/18/EC a 2009/41/EC + přímo použitelné předpisy ES (nařízení 1829/2003 o GM potravinách a krmivech, nařízení 1830/2003 a 1946/2003) + návaznost v dalších předpisech podle použití GMO (např. zákon o zemědělství – pěstování GM odrůdy, zákon o léčivech – genová terapie atd.) § § §

7 Novela zákona č. 78/2004 Sb. 1. cíl: snížit administrativní zátěž při uzavřeném nakládání s GMO, především v nejnižší kategorii rizika 2. cíl: zavést možnost zákazu nebo omezení pěstování GM plodin schválených v EU

8 Novela zákona č. 78/2004 Sb. 1. cíl: snížit administrativní zátěž při uzavřeném nakládání s GMO v nejnižší kategorii rizika Odůvodnění: právní úprava v ČR je přísnější než směrnice EU, zkušenosti s hodnocením rizika GMO, rozvoj výzkumu a průmyslového využití biotechnologií.

9 Uzavřené nakládání 1. kategorie rizika Více než 100 pracovišť v ČR vysoké školy výzkumné instituce některé nemocnice biotechnologické firmy (výroba diagnostik, speciálních chemikálií atd.)

10 Uzavřené nakládání 1. kategorie rizika mikroorganismy (produkce látek např. prostřednictvím GM kvasinek, buněčných kultur, výzkum, diagnostika) laboratorní zvířata (genetický výzkum, testování léků např. zvířecí modely chorob) rostliny (základní výzkum)

11

12 Uzavřené nakládání – příklady uživatelů Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci České centrum pro fenogenomiku (GM laboratorní myši – modely „na zakázku“) CEITEC – Středoevropský technologický institut (Brno) Masarykova universita Veterinární a farmaceutická univerzita Výzkumný ústav veterinárního lékařství

13 Novela zákona č. 78/2004 Sb. 1. cíl: uzavřené nakládání - navrhované změny  v 1. kategorii rizika se nepožaduje nové oznámení pro další GMO, pouze hodnocení rizika  v 1. kategorii rizika se nepožadují havarijní plány  zkracuje se doba povinného uchovávání dokumentace  zjednodušuje se aktualizace hodnocení rizika

14 Novela zákona č. 78/2004 Sb. 2. cíl: transpozice nové směrnice EU o možnosti zakázat pěstování GM plodin schválených v EU Podle směrnice 2015/412 členské státy mohou: I.v průběhu schvalovacího procesu vznést požadavek na vyjmutí území ČS z konečného povolení EU; II.zakázat nebo omezit pěstování určitého GMO nebo skupiny GMO, které byly povoleny v EU (tj. prošly hodnocením rizik pro zdraví a životní prostředí). Zákaz musí být odůvodněný, přiměřený a nediskriminační, nesmí být odůvodněn riziky pro zdraví ani pro životní prostředí.

15 Novela zákona č. 78/2004 Sb. 2. cíl: transpozice nové směrnice EU o možnosti zakázat pěstování GM plodin schválených v EU Novela zákona stanoví - kompetence úřadů (MZe, MŽP, vláda) - procesní postup uplatnění výjimky nebo zákazu ! ale nikoliv konkrétní zákaz

16 Pro informaci Jediná plodina povolená pro pěstování v EU – kukuřice MON810 (odolná proti zavíječi)

17 Pro informaci – proč kukuřice MON810 ? Poškození nemodifikované kukuřice housenkami zavíječe kukuřičného

18 Pro informaci – žádosti o pěstování GM plodin v EU Většina žádostí o pěstování stažena, nyní pouze kukuřice: 3 typy Bt kukuřic, odolnost vůči škůdcům 1 typ GM kukuřice tolerantní k herbicidu glyfosátu 19 členských států (nebo částí ČS) požádalo o vynětí z evropských povolení (MON810 a budoucí povolení)

19 Novela zákona č. 78/2004 Sb. Poslanecká sněmovna Parlamentu sněmovní tisk č. 686 1. čtení proběhlo 2. března 2016

20 Informační zdroje o GMO Internet, stránky MŽP www.mzp.czwww.mzp.cz Téma „Rizika pro životní prostředí“ http://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy legislativa, správní řízení, registry oprávněných osob a povolených GMO, formuláře, dokumenty, odkazy, aktuality Informace v angličtině: Czech Biosafety Clearing House www.mzp.cz/biosafety

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Kontakty: zuzana.doubkova@mzp.cz gmo@mzp.cz Foto: Ing. Těhník (ČIŽP), Ing. Routa (MŽP), Ing. Doubková, web


Stáhnout ppt "Novela zákona o geneticky modifikovaných organismech Zuzana Doubková Odbor environmentálních rizik a ekologických škod."

Podobné prezentace


Reklamy Google