Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr. Mgr. Milan Matějů Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr. Mgr. Milan Matějů Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr."— Transkript prezentace:

1

2 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr. Mgr. Milan Matějů Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr. Mgr. Milan Matějů Vysočina Education Jihlava 8. března 2012 1

3 Co dělají inspekce v Evropě  poskytují informace o dodržování právních předpisů  poskytují pokyny, jak mají školy zlepšovat kvalitu  poskytují informace veřejnosti o kvalitě škol KONTROLA PORADENSTVÍ externí EVALUACE

4 Co je autoevaluace? Zjišťování, vyhodnocování a interpretace dat, které charakterizují stav, kvalitu a efektivnost vzdělávání

5 KVALITA „ … jako styl práce, styl života, styl vnímání, prostě styl vůbec, je nejvíce evidentní tam, kde chybí …“

6 Situace vlastní hodnocení x externí hodnocení

7 ZJIŠŤOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ INTERPRETACE AUTOEVALUACEZÁSADYCÍLE ČETNOST ZAMĚŘENÍ KRITÉRIA OBLASTI NÁSTROJE EFEKTY pravdivostiúplnosti týmové práce hlediska uživatele

8 Autoevaluace škol v 3 roky v proces, ne jedinečná událost v aktivita, včleněna do školní práce v externí pomoc školám v oproštěna od ekonomických dopadů vtěžké zahájit v systému, kde neexistuje dlouhá tradice

9 Dvě úrovně problému Evaluace současn é ho stavu Evaluace změny Skutečným cílem hodnocení je roztřídit děti na studijní a nestudijní typy Skutečným cílem hodnocení je orientovat děti v jejich rozvoji Kurikulum vytvořené na úrovni poznání a pro společnost v 1 9. a 20. století vyhovuje i ve století 21. Výrazně jiná úroveň poznání a proměna společnosti vyžaduje změnu kurikula Skutečným cílem vzdělávání je zapamatovat si co nejvíce údajů a návodů a reprodukovat je Skutečným cílem vzdělávání je rozumět pojmům a strukturám a metodám jejich zkoumání Všichni se učí stejněKaždý se učí jinak

10 POZOR! 1)zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zrušeno VHŠ jako samostatný dokument 2) vyhláška č. 15/2005 Sb., o náležitostech DZ, VZ a VHŠ neaplikovatelné (obsolventní) 9

11 Tematické šetření ČŠI a zji š těn í mi se zabýv á pedagogick á rada b zji š těn í mi se zabývaj í metodick é org á ny c ředitel přij í m á opatřen í a ukl á d á ú koly d uložen é ú koly ředitel kontroluje a vyžaduje jejich plněn í e zji š těn í se prom í taj í do pl á nov á n í dal ší činnosti f zji š těn í se prom í taj í do pl á nu kontroln í činnosti ředitele g zji š těn í vedou ke změn á m ve form á ch a metod á ch výuky h zji š těn í vedou k ú prav á m učebn í ho pl á nu a obsahu (je-li to možn é ) i učitel é si sami vyb í raj í dal ší vzděl á v á n í podle potřeb sv é ho rozvoje, jak je uk á zala autoevaluace š koly j na z á kladě autoevaluace veden í š koly doporučuje pedagogům ú čast v kurzech dal ší ho vzděl á v á n í k na z á kladě autoevaluace se vytv á ř í pl á ny profesn í ho rozvoje pedagogů

12 Vlastní hodnocení školy nadále nezbytné: součást výroční zprávy odkaz v RVP manažerská práce (cíle, záměry, vyhodnocování, … ) 11

13 Loučím se s Vámi a děkuji za Vaši pozornost... 12

14 PhDr. Mgr. Milan Matějů vrchní školní inspektor milan.mateju@csicr.cz 565 351 422 605 527 469 13


Stáhnout ppt "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr. Mgr. Milan Matějů Jak přistupují školy k autoevaluaci PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google