Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Hradec Králové 28. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Hradec Králové 28. února 2011."— Transkript prezentace:

1 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Hradec Králové 28. února 2011

2 Transformace sociálních služeb v ČR Proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

3 Důvody proč … Nedostatečná síť sociálních služeb; Změna poptávky; Neodpovídající kvalita a metody poskytování sociálních služeb; Hospitalismus; Totální instituce; Běžný způsob života;

4 Obecné cíle  Síť služeb v běžné komunitě odpovídající přirozenému prostředí;  Služby poskytované podle reálných potřeb uživatele v náležité kvalitě;

5 Historický rámec  2000 - 2002 Česko – Britský projekt  2005 - novela z á kona o soci á ln í m zabezpečen í č.218/2005 Sb.  Usnesen í vlády ČR č. 127 ze dne 21. 2. 2007 – Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti  2007 – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

6 Strategie  neinvestiční podpora - komplexní metodická příprava poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb s ohledem na stávající situaci v zařízení i v celém regionu (kraji);  investiční podpora zařízení pro poskytování sociálních služeb zaměřená na nákup, výstavbu a rekonstrukci vhodných objektů pro poskytování sociální služby;  náklady na provoz zařízení při přechodu na nový typ služeb;

7 Podpora procesu ze strany MPSV  projekt MPSV podpořený z OP LZZ, zajištění procesu transformace, řešen dodavateli MPSV;  projekty krajů a obcí podpořené z IOP (IP), zajištění investičních potřeb procesu;  projekty podpořené podpořené z OP LZZ (GG), zajištění personální podpory procesu transformace (připravuje se);

8 Evropský sociální fond Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa – 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory – 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva pro předkládání IP - Podpora sociální integrace a sociálních služeb Individuální projekt MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ Alokace: 136 250 000,00 MPSV podpoří pilotní ověření transformace na vybraných 27 (32) zařízeních sociálních služeb.

9 Cíle projektu pilotní ověření procesu transformace a deinstitucionalizace v 27 zařízeních sociálních služeb a 13 krajích ČR (mimo Hl. m. Prahu); zajištění analýz (finanční, právní, personální, kvality života uživatelů, dostupnosti) v oblasti transformace a deinstitucionalizace; vytvoření metodologické základny v oblasti poskytování komunitních služeb a procesu transformace sociálních služeb; prohlubování kvalifikace relevantních aktérů (krajských úředníků, poskytovatelů, atd.)

10 Již užité nástroje proces hodnocení potřeb uživatelů; příprava tvorby transformačního plánu, na jehož základě budou poskytnuty investiční prostředky a realizován proces deinstitucionalizace vybraného zařízení; individuální konzultace s kraji a vybranými zařízeními (probíhají od r. 2007);

11 Model sociálních služeb Domácnost Denní programy Terénní služby Zázemí pro management

12 Veřejné zakázky Veřejná zakázka/výzvaČástkaTrváníDodavatel a subdodavatelé Zajištění přípravné fáze pilotního ověřování Vyčerpáno: 1 562 701,- (zakázky skončily) 13.11.2009 - 31.8.2010 16.11.2009 - 31.8.2010 1.1.2010 - 31.10.2010 1.1.2010 - 30.11.2010 Ústav sociální péče Jinošov, p. o. Domov sociálních služeb Slatiňany Bellevue, poskytovatel soc. služeb Domov pod Kuňkou Národní centrum podpory sociálních služeb Alokace: 119 394 553,- 1.11.2010 - 31.3.20133P Consulting, s.r.o. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Quip – Společnost pro změnu Hestia, občanské sdružení API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o Zpracování analýzy a metodického materiálu a lektorování na seminářích k vybraným aspektům procesu Alokace: 270 000,- 14.10.2010 – 30.4.2011Liga lidských práv Mediální kampaň předpokladPřipravuje se

13 Schválené transformační plány DOZP Jinošov – Domov bez zámku; ÚSP Marianum; DOZP Slatiňany; DOZP Stod; DOZP Hliňany; ÚSP Lobendava;

14 Aktivity Národního centra podpory transformace sociálních služeb Personální zajištění Národního centra v Praze, na úrovni krajů a vybraných zařízení (celkem se jedná o 39,5 celých úvazků); Zajištění expertů na vytváření metodik, analýz Organizačně technické zajištění Národního centra (pronájem a vybavení kancelářských prostor, technická a asistenční podpora MPSV, překlady, podpora nezávislé monitorovací skupiny, propagační předměty atd.);

15 Aktivity Národního centra podpory transformace sociálních služeb Vzdělávací program pro pracovníky Národního centra (50 osob, časová dotace: 40 hodin); Vzdělávací program pro členy regionálních transformačních týmů (150 osob, časová dotace: 80 hod.); Vzdělávací program zaměřený na individuální posuzování uživatele (100 osob, časová dotace: 50 hod.); Vzdělávací program pro pracovníky v přímé péči o uživatele (700 osob, časová dotace: 40 hodin);

16 Aktivity Národního centra podpory transformace sociálních služeb Workshopy (75 dnů); Konference nadregionální 4x (250 osob, dvoudenní); regionální 8x (200 osob, jednodenní); tematické konference 4x (150 osob, jednodenní) Setkání pro posky;tovatele (80 osob, třídenní) a pro kraje (40 osob, dvoudenní) v tříměsíč. Intervalech; Supervize regionálních transformačních týmů, v rámci zařízení, pro členy resortního týmu MPSV; Intervize v rámci zařízení;

17 Aktivity Národního centra podpory transformace sociálních služeb Workshopy (75 dnů); Konference nadregionální 4x (250 osob, dvoudenní); regionální 8x (200 osob, jednodenní); tematické konference 4x (150 osob, jednodenní) Setkání pro posky;tovatele (80 osob, třídenní) a pro kraje (40 osob, dvoudenní) v tříměsíč. Intervalech; Supervize regionálních transformačních týmů, v rámci zařízení, pro členy resortního týmu MPSV; Intervize v rámci zařízení;

18 Aktivity Národního centra podpory transformace sociálních služeb Modelové hodnocení kvality a metod poskytování sociální služby; Individuální posuzování uživatelů; Vytvoření transformačních plánů pro zařízení;

19 „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ Doporučený postup č. 1/2010 - Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů Doporučený postup č. 7/2009 - Základní zjišťované údaje pro posuzování uživatelů Doporučený postup č. 4/2009 - Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče Rámec transformačního plánu Klíčové dokumenty

20 Informační zdroje  www.mpsv.cz  www.esf.cz  www.strukturalni-fondy.cz/iop  https://eu-zadost.eu

21 Děkuji Vám za pozornost. Kontaktní údaje: Mgr. Tereza Kloučková tereza.klouckova@mpsv.cz telefon: 221 922 441 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Podskalská 19, 128 01 Praha 2


Stáhnout ppt "Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Hradec Králové 28. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google