Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru."— Transkript prezentace:

1 DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru

2 Proč pomáhat tanečníkům  Délka taneční kariéry se stále zkracuje, obvykle končí mezi 30 a 40 lety  Kariéra je často ukončena předčasně  Významným faktorem je prudce se zvyšující konkurence  Až u třetiny tanečníků kvůli vážnému zranění (dle průzkumu: v Austrálii 29 %, ve Švýcarsku 33 %, v USA 35 %)

3 Proč pomáhat tanečníkům  Taneční profese přináší značná zdravotní rizika  Jde o povolání s extrémním rizikem úrazů, což však není nijak zohledněno (žádné rizikové příplatky, nadstandardní specializovaná zdravotní péče, nadstandardní prevence)  Vinou pracovních úrazů často dochází k dlouhodobému přerušení kariéry (průzkum v Německu: 50 % tanečníků má pracovní úraz během sezony; průzkum v ČR: 75 % bývalých tanečníků mělo během kariéry vážný a dlouho léčený pracovní úraz  Množství pracovních úrazů v taneční profesi v posledních dekádách výrazně narůstá (průzkum v Německu: nárůst o 100 % za 10 let)

4 Proč pomáhat tanečníkům  Do roku 1995 mohli tanečníci odcházet do důchodu za výsluhu let (sborista po 22 letech praxe, sólista po 20 letech praxe), od té doby žijí v nejistotě  Ve většině vyspělých zemí fungují organizace, které pomáhají tanečníkům v okamžiku ukončení umělecké kariéry a při vstupu do kariéry nové, případně jsou nastaveny programy řešící tuto problematiku (Nizozemsko, Belgie, Švýcarsko, Polsko, Slovensko, Švédsko…)  Uzrál čas  Výrazně se proměnilo vnímání samotných tanečníků – už nevolají po důchodu, ale chtějí být aktivní při změně povolání  Velká část tanečníků je ochotna do spořícího systému přispívat

5 Proč pomáhat tanečníkům  Špatné ekonomické zázemí tanečníků  Z platu profesionálního tanečníka se nelze během kariéry dostatečně připravit na období změny povolání  Průměrný plat tanečníků v ČR nedosahuje průměrného platu ve společnosti; plat neodpovídá dosažené úrovně kvalifikace a náročnosti profese  Platy tanečníků patří s ohledem na kupní sílu k nejnižším při srovnání se zahraničím  Tanečníci patří k nejhůře placeným umělcům

6 Nadační fond pro taneční kariéru  Založen dvěma profesními organizacemi – Vize tance a Taneční sdružení ČR v říjnu 2015  Hlavní účel NF  Poskytování informací a služeb souvisejících se změnou kariéry  Prosazení spořícího systému pro tanečníky

7 Na co fond navazuje  Na projekty podpořené z Evropského sociálního fondu, které byly zaměřeny na změnu kariéry – (Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura; Tematická síť pro uplatnitelnost umělců v oblasti performing arts)  Na průzkumy detailně mapující situaci v České republice - víme kolika umělců se problematika týká a kam pomoc co nejúčelněji směřovat  Na několik odborných studií, jejichž autoři stojí za NF  Na obdobné zahraniční programy a organizace  Na odborné semináře a konference s mezinárodní účastí  Na pilotní praktické workshopy, které byly zaměřeny na kariérní poradenství pro tanečníky a další umělce

8 Vize NF – budování dvou pilířů  Základní a pravidelná činnost NF  Osvěta v tanečních a baletních souborech, na konzervatořích  Pořádání seminářů zaměřených na úspěšnou změnu kariéry  Zprostředkování kariérního poradenství, psychologické pomoci, koučinku apod.  Informování o trhu práce, možnostech rekvalifikace apod.  Zprostředkování informací a kontaktů  Speciální systém spoření  Tanečník / umělec si pravidelně spoří s významným státním příspěvkem  Po splnění podmínek (minimální délka spoření) využití naspořených peněz na start druhé kariéry (kompenzace propadu příjmu v době rekvalifikace, investice do zahájení podnikání aj.)

9 Financování aktivit NF  Dotace z Evropského sociálního fondu  Granty a dotace z českých a dalších zahraničních zdrojů  Dary partnerů a donátorů  Benefiční představení  Fundraising  Symbolické příspěvky samotných umělců prostřednictvím členství v některém ze zakládajících spolků

10 Rozvoj NF – první kroky (2015)  Vytvoření webové stránky, propagačních materiálů o činnosti, údržba FB profilu, PR aktivity  Oživení a navázání kontaktů s partnery a potenciálními klienty  Vytváření adresářů  Setkání s umělci v tanečních a baletních souborech a na konzervatořích  Kontaktování a prezentace NF před partnerskými sdruženími v ČR a v zahraničí  Intenzivní komunikace (případně lobbing) s MKČR, MPSV, MFČR, Úřadem práce aj.  Zajištění vícezdrojového financování  Zejména prozkoumání vhodných dotačních programů

11 Rozvoj NF – krátkodobý výhled (2016)  Realizace seminářů pro soubory a konzervatoře  Zprostředkování individuálního kariérního poradenství, psychologické pomoci, koučinku apod.  Pravidelné informování o trhu práce, možnostech rekvalifikace apod.  Rozšiřování okruhu odborných spolupracovníků  Využití dalších cest při financování (např. uspořádání benefičního představení)

12 Rozvoj NF – dlouhodobý výhled  Faktické nastartování spořícího systému, dohled nad využitím financí ve spořícím systému  Rozšiřování záběru o další umělce z oblasti performing arts (artisté, hudebníci, zpěváci…)  Aktivity, které budou podporovat i samu taneční kariéru (nejen přechod do kariéry druhé)

13

14 Nadační fond pro taneční kariéru Jana Návratová


Stáhnout ppt "DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru."

Podobné prezentace


Reklamy Google