Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru."— Transkript prezentace:

1 DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru

2 Proč pomáhat tanečníkům  Délka taneční kariéry se stále zkracuje, obvykle končí mezi 30 a 40 lety  Kariéra je často ukončena předčasně  Významným faktorem je prudce se zvyšující konkurence  Až u třetiny tanečníků kvůli vážnému zranění (dle průzkumu: v Austrálii 29 %, ve Švýcarsku 33 %, v USA 35 %)

3 Proč pomáhat tanečníkům  Taneční profese přináší značná zdravotní rizika  Jde o povolání s extrémním rizikem úrazů, což však není nijak zohledněno (žádné rizikové příplatky, nadstandardní specializovaná zdravotní péče, nadstandardní prevence)  Vinou pracovních úrazů často dochází k dlouhodobému přerušení kariéry (průzkum v Německu: 50 % tanečníků má pracovní úraz během sezony; průzkum v ČR: 75 % bývalých tanečníků mělo během kariéry vážný a dlouho léčený pracovní úraz  Množství pracovních úrazů v taneční profesi v posledních dekádách výrazně narůstá (průzkum v Německu: nárůst o 100 % za 10 let)

4 Proč pomáhat tanečníkům  Do roku 1995 mohli tanečníci odcházet do důchodu za výsluhu let (sborista po 22 letech praxe, sólista po 20 letech praxe), od té doby žijí v nejistotě  Ve většině vyspělých zemí fungují organizace, které pomáhají tanečníkům v okamžiku ukončení umělecké kariéry a při vstupu do kariéry nové, případně jsou nastaveny programy řešící tuto problematiku (Nizozemsko, Belgie, Švýcarsko, Polsko, Slovensko, Švédsko…)  Uzrál čas  Výrazně se proměnilo vnímání samotných tanečníků – už nevolají po důchodu, ale chtějí být aktivní při změně povolání  Velká část tanečníků je ochotna do spořícího systému přispívat

5 Proč pomáhat tanečníkům  Špatné ekonomické zázemí tanečníků  Z platu profesionálního tanečníka se nelze během kariéry dostatečně připravit na období změny povolání  Průměrný plat tanečníků v ČR nedosahuje průměrného platu ve společnosti; plat neodpovídá dosažené úrovně kvalifikace a náročnosti profese  Platy tanečníků patří s ohledem na kupní sílu k nejnižším při srovnání se zahraničím  Tanečníci patří k nejhůře placeným umělcům

6 Nadační fond pro taneční kariéru  Založen dvěma profesními organizacemi – Vize tance a Taneční sdružení ČR v říjnu 2015  Hlavní účel NF  Poskytování informací a služeb souvisejících se změnou kariéry  Prosazení spořícího systému pro tanečníky

7 Na co fond navazuje  Na projekty podpořené z Evropského sociálního fondu, které byly zaměřeny na změnu kariéry – (Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura; Tematická síť pro uplatnitelnost umělců v oblasti performing arts)  Na průzkumy detailně mapující situaci v České republice - víme kolika umělců se problematika týká a kam pomoc co nejúčelněji směřovat  Na několik odborných studií, jejichž autoři stojí za NF  Na obdobné zahraniční programy a organizace  Na odborné semináře a konference s mezinárodní účastí  Na pilotní praktické workshopy, které byly zaměřeny na kariérní poradenství pro tanečníky a další umělce

8 Vize NF – budování dvou pilířů  Základní a pravidelná činnost NF  Osvěta v tanečních a baletních souborech, na konzervatořích  Pořádání seminářů zaměřených na úspěšnou změnu kariéry  Zprostředkování kariérního poradenství, psychologické pomoci, koučinku apod.  Informování o trhu práce, možnostech rekvalifikace apod.  Zprostředkování informací a kontaktů  Speciální systém spoření  Tanečník / umělec si pravidelně spoří s významným státním příspěvkem  Po splnění podmínek (minimální délka spoření) využití naspořených peněz na start druhé kariéry (kompenzace propadu příjmu v době rekvalifikace, investice do zahájení podnikání aj.)

9 Financování aktivit NF  Dotace z Evropského sociálního fondu  Granty a dotace z českých a dalších zahraničních zdrojů  Dary partnerů a donátorů  Benefiční představení  Fundraising  Symbolické příspěvky samotných umělců prostřednictvím členství v některém ze zakládajících spolků

10 Rozvoj NF – první kroky (2015)  Vytvoření webové stránky, propagačních materiálů o činnosti, údržba FB profilu, PR aktivity  Oživení a navázání kontaktů s partnery a potenciálními klienty  Vytváření adresářů  Setkání s umělci v tanečních a baletních souborech a na konzervatořích  Kontaktování a prezentace NF před partnerskými sdruženími v ČR a v zahraničí  Intenzivní komunikace (případně lobbing) s MKČR, MPSV, MFČR, Úřadem práce aj.  Zajištění vícezdrojového financování  Zejména prozkoumání vhodných dotačních programů

11 Rozvoj NF – krátkodobý výhled (2016)  Realizace seminářů pro soubory a konzervatoře  Zprostředkování individuálního kariérního poradenství, psychologické pomoci, koučinku apod.  Pravidelné informování o trhu práce, možnostech rekvalifikace apod.  Rozšiřování okruhu odborných spolupracovníků  Využití dalších cest při financování (např. uspořádání benefičního představení)

12 Rozvoj NF – dlouhodobý výhled  Faktické nastartování spořícího systému, dohled nad využitím financí ve spořícím systému  Rozšiřování záběru o další umělce z oblasti performing arts (artisté, hudebníci, zpěváci…)  Aktivity, které budou podporovat i samu taneční kariéru (nejen přechod do kariéry druhé)

13

14 Nadační fond pro taneční kariéru Jana Návratová jana.navratova@tanecnikariera.cz www.tanecnikariera.cz 739 094 750


Stáhnout ppt "DRUHÁ KARIÉRA SCÉNICKÝCH UMĚLCŮ Nadační fond pro taneční kariéru."

Podobné prezentace


Reklamy Google