Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) Roman Vašek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) Roman Vašek."— Transkript prezentace:

1 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) Roman Vašek

2 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Potřeby a přístup tanečníků – pomoc po skončení taneční kariéry  Pomoc při rekvalifikaci by využilo přes 80 % aktivních a bývalých tanečníků, z toho:  86 % tanečníků baletu  63 % tanečníků současného tance  88 % bývalých tanečníků  Pomoc odborného konzultanta při hledání nového zaměstnání by využilo kolem 60 % aktivních a bývalých tanečníků, z toho:  64 % tanečníků baletu  38 % tanečníků současného tance  76 % bývalých tanečníků

3 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Potřeby a přístup tanečníků – pomoc po skončení taneční kariéry  Pomoc psychologa by využilo kolem 30 % aktivních a bývalých tanečníků, z toho  28 % tanečníků baletu  33 % tanečníků současného tance  33 % bývalých tanečníků  Jakou další pomoc tanečníci nejčastěji poptávali  Finanční (výsluha, renta, předčasný důchod)  Zdravotní (rehabilitace)  Nabídku zaměstnání přímo v divadle

4 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Potřeby a přístup tanečníků – přispívání do spořícího programu na zajištění po skončení taneční kariéry  Pokud by stát přispíval ke vkladu tanečníka stejnou částkou, bylo by ochotno odvádět pravidelné příspěvky přes 95 % tanečníků  Tanečníci baletu by byli ochotni přispívat průměrně 1200 Kč, nejčastěji 1000 Kč  Tanečníci současného tance by byli ochotni přispívat průměrně 993 Kč, nejčastěji 1000 Kč  Bývalí tanečníci by byli ochotni přispívat průměrně 1712 Kč, nejčastěji 2000 Kč

5 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Potřeby a přístup tanečníků – využití naspořených peněz: výběr ze tří variant  Jednorázová výplata na podnikatelský projekt nebo jiný plán pracovního uplatnění  Zvolilo by 54 % aktivních tanečníků  Úhrada rekvalifikačního studia max. na 3 roky a výplata stipendia, kompenzujícího propad v příjmech  Zvolilo by 34 % aktivních tanečníků  Výplata renty až do nároku na starobní důchod  Zvolilo by 12 % tanečníků

6 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory tanečníků (a artistů) při změně povolání – návrh  Zacílit na umění výrazně limitovaná věkem a zdravím, tedy na profesionální tanečníky, event. artisty a akrobaty  Základní princip:  Tanečník vkládá do fondu (např. 1500 Kč měsíčně), podílí se stát (např. příspěvkem 100 % vkladu tanečníka), vklady jsou úročeny  Po splnění podmínek je naspořená částka využita na nové pracovní uplatnění nebo na částečné sociální zajištění po skončení umělecké kariéry  Vstupní podmínky pro umělce  Tanečník (nebo artista) vykonává své povolání jako profesionál  Odvádí pravidelný příspěvek optimálně 15 let a minimálně 5 let

7 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory tanečníků (a artistů) při změně povolání – návrh  Tři úrovně podpory podle zapojení do programu  Minimální (bez přispívání do programu)  Individuální poradenství pro problémy spojené s průběhem a ukončením taneční kariéry  Přístup na základní workshopy k ukončení taneční kariéry a nové pracovní uplatnění  Základní (po 5 letech přispívání do programu; čerpání do výše naspořené částky – např. 90 000 Kč + státní příspěvek + úroky)  Totéž, co v úrovni „minimální“  Úhrada rekvalifikačního studia a základní stipendium, nebo  Příspěvek na rozvoj ve vlastním podnikání  Služby mentora

8 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory tanečníků (a artistů) při změně povolání – návrh  Optimální (po 15 letech přispívání do programu; čerpání do výše naspořené částky – např. 270 000 Kč + státní příspěvek + úroky)  Totéž, co v úrovni „základní“  Nadto vyšší stipendium při rekvalifikaci nebo vyšší příspěvek na rozvoj ve vlastním podnikání nebo renta do nároku na starobní důchod  Otázky k řešení  Má být přístupné pro cizí státní příslušníky? Pokud ano, za jakých podmínek?  Jak bude řešeno při mimořádných situacích, které mohou kariéru předčasně ukončit (úraz, mateřství)  Jak stanovit vstupní podmínky pro nezávislé umělce?  Má být program rozšířen o jiné umělce, např. z oblasti hudby?

9 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory tanečníků (a artistů) při změně povolání – návrh  Kdo má zajišťovat?  Pojišťovna na bázi životního pojištění?  Nadace nebo nadační fond?  Kombinace obojího?  Jiná instituce?  Financování: základní pilíře (příklad)  Pravidelné příspěvky umělce v minimální výši 1500 Kč  Pravidelné příspěvky státu ve výši 100 % příspěvku umělce, maximálně však 2000 Kč  Odhad ročního nároku na státní rozpočet (pouze pro tanečníky)  6 000 000 Kč na spoření tanečníků + příspěvek na správu

10 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory při změně povolání – umělci tradičního a nového cirkusu  Jak silné je téma změny povolání u umělců tradičního a nového cirkusu?  Jakých a kolika umělců z oblasti tradičního a nového cirkusu by se podpora při změně povolání týkala?  Jaké jsou představy artistů o dalším pracovním uplatnění, studiu apod.?  Do jaké míry je schopen tradiční a nový cirkus nabídnout končícím artistům jiné pracovní uplatnění?  Má být program podpory při změně povolání společný pro tanečníky a artisty? Má být jiný? Jaký?

11 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory při změně povolání – hudebníci  Jak silné je téma změny povolání u umělců z oblasti hudby?  Jakých a kolika umělců z oblasti hudby by se podpora při změně povolání týkala?  Bylo by účelné připravovat strukturovaný program pro hudebníky, v němž by hudebníci pravidelně přispívali do fondu s podílem státního příspěvku? Byl by o to vůbec mezi hudebníky zájem?  Nebo by v případě hudebníků byly řešením zvažované předdůchody?  Měl by mít orchestr / sbor / divadlo povinnost postarat se o hudebníky, kteří už nemohou vykonávat svou profesi?

12 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Další témata. Tanečníci a vzdělávání na konzervatoři  Jsou děti nastupující na taneční konzervatoře a v průběhu studia dostatečně seznámeny s tím, že jde o profesi limitovanou věkem a zdravím a že po taneční kariéře bude patrně následovat kariéra jiná?  Jak jsou studenti na tanečních konzervatořích připravováni na pracovní uplatnění po skončení taneční kariéry?  Jsou studenti na tanečních konzervatořích dostatečně připravováni i pro případ, že po studiu nebude následovat taneční kariéra? Není studium příliš jednostranně zaměřeno? A může být vzhledem k rostoucí konkurenci v taneční praxi poleveno v koncentraci na výuku odborných předmětů?

13 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Další témata. Tanečníci a vzdělávání na konzervatoři  Co mohou dále studovat nebo jak se pracovně uplatnit absolventi tanečních konzervatoří, pokud nezamíří do taneční praxe?  Je síť tanečních konzervatoří a Konzervatoře Duncan centre optimální? Jakou mají absolventi šanci uplatnit se v oboru? Není absolventů příliš mnoho na omezující se počet pracovních míst?  Sledují taneční konzervatoře a Konzervatoř Duncan centre své absolventy a jejich další profesní vývoj? Jaké z toho plynou poznatky?

14 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Další témata. Příprava tanečníků na druhou kariéru  Je dostatek možností pro kombinovanou formu Bc. a Mgr. studia na VŠ v oborech akreditovaných v programu taneční umění? (chybí na HAMU Praha)  Jak mohou podporovat soubory a divadla přípravu svých tanečníků na nové pracovní uplatnění? (poskytnutí studijního volna na studium, přechod tanečníků ve vyšším věku na částečné úvazky, organizování workshopů k novému uplatnění přímo v divadlech)  Mají mít divadla a soubory povinnost nabídnout tanečníkům po skončení kariéry práci na jiné pozici?

15 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Další témata. Umělci a zdraví, umělci a finance  Ověření zařazení tanečníků, artistů a hudebníků mezi rizikové profese  S ohledem na rizikovost profese, důraz na zdravotní prevenci  Pracovní pomůcky (zvukové bariéry u hudebníků)  Dobrý přístup tanečníků a artistů k masérům, fyzioterapeutům a jiným zdravotním specialistům; síť zdravotních specialistů  Spolupráce s oblastí vrcholového sportu (obdobné problémy)  Zohlednění rizikovosti a krátkodobosti profese ve finančním ocenění práce, např.  Přiznáním zvláštního příplatku  Revizí zařazení do platových tříd

16 Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Děkuji za pozornost  Kontakt: roman.vasek@divadlo.cz


Stáhnout ppt "13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Program podpory při změně povolání (podněty k diskusi) Roman Vašek."

Podobné prezentace


Reklamy Google