Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace
Mezinárodní organizace

2 Mezinárodní nevládní organizace (INGO)
Definice OSN: jedná se o mezinárodní organizace, které nejsou založeny na základě mezivládní smlouvy. NGO nemůže být zisková, prosazovat používání násilí, nemůže se jednat o školu nebo univerzitu, politickou stranu.

3 Mezinárodní nevládní organizace (INGO)
Obtížná klasifikace → mají různorodé cíle, původ Sociální účel Profesní Specifické cíle Mohou být rozděleny geograficky na INGO Severu a Jihu. INGO Severu mají zázemí v rozvinutých zemích a Jihu v rozvojových zemích Sever → např. Oxfam International, Amnesty International, Human Rights Watch Jih → př. Banka Gramín

4 Mezinárodní nevládní organizace (INGO)
Financování: Soukromé zdroje: členské příspěvky, dary, zisky z investic Veřejné zdroje: na základě dohod nebo grantů Tlak na IGO a státy buď: Přímý → kontaktování daných osob, forma školení Nepřímý → skrze mezinárodní kampaně, soudy

5 Mezinárodní nevládní organizace (INGO)
Funkce v MS Sběr a distribuce informací Důležité je jejich sepětí s lokální úrovní – důkladná znalost problémů a možných řešení Expertní analýzy, publikace studií, vytváření metodik Implementace politik států nebo IGO Plní úkoly na konkrétním místě → např. distribuují humanitární pomoc, kterou posílají státy. Podporují mezinárodní soukromé interakce Nadace, které poskytují granty, pořádají světové konference Pro některé odborníky je jejich role nezastupitelná při budování světové občanské společnosti

6 Transvládní organizace
Uskupení státních aktérů, kteří nejsou kontrolováni vládou. Fungují na bázi formálních dohod a jasně stanovených pravidel Meziparlamentní unie (1899) Evropský výbor guvernérů národních centrálních bank

7 Transvládní organizace
Transvládní vztahy Nadnárodní byrokratická politika Transvládní koalice Síť vládních úředníků, která vykonává agendu z části nezávisle na rozhodnutí národní vlád (aktéři se ne vždy chovají jako zástupci svých vlád). Vznikají na bázi pravidelné komunikace a fungují na základě formálních a neformálních dohod. Např. transatlantické vládnutí (kontakty mezi úředníky vládních útvarů – životní prostředí, hospodářství, atd.)

8 Nadnárodní korporace Nadnárodní korporace
Soukromé organizace orientované na zisk, které provozují obchodní aktivity a mají pobočky ve dvou a více zemích. Nejsou všemi odborníky považovány za MO. Proti: ziskový charakter a vazba na konkrétní stát, kde mají sídlo. Pro: na základě těchto argumentů by ani INGO nemohly být považovány za MO

9 Nadnárodní korporace Nadnárodní korporace disponují obrovskými zdroji a mohou výrazně ovlivnit ekonomiku států. Od obchodních společností se liší tím, že vlastnictví, řízení a obchodní aktivity MNC přesahují hranice několika států. Jejich cílem je produkovat zboží a služby na světových trzích za co nejnižší cenu a maximalizovat svůj profit

10 Nadnárodní korporace Za nejstarší nadnárodní korporace se považují východoindické společnosti: Britská Východoindická společnost měla sídlo v Londýně s pobočkami a obchodními aktivitami v Nizozemsku, Americe, v Číně, jihovýchodní Asii a Indii Jedna z prvních akciových společností na světě

11 Nadnárodní korporace V současnosti existuje několik desítek tisíc nadnárodních korporací, dělí se do 4 kategorií: Zemědělství a těžební průmysl Finanční služby Průmyslové společnosti Služby


Stáhnout ppt "Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google