Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky"— Transkript prezentace:

1 Bílá místa pro dobrovolnou činnost aneb Najdou dobrovolníci místo v českých muzeích a galeriích?
Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky Mezinárodní muzeologická konference na téma Muzeum a změna II., Pantheon Národního muzea, listopadu 2005

2 „Posílení vnímání sféry ochrany movitého kulturního dědictví jako součásti neziskového sektoru v České republice“ Muzea a dobrovolníci Asociace muzeí a galerií ČR Český výbor ICOM Národní dobrovolnické centrum HESTIA Nadace Via z programu „Knowledge Fund Bílá místa“ a Ministerstvo kultury ČR.

3 Proč jsme uvažovali o projektu
nutnost většího propojení sféry NGO s oborem muzejnictví zvýšení efektivity sbírkotvorných institucí návrat ke kořenům vlastivědných muzeí

4 Co je obsahem projektu funkční vazby mezi sbírkotvornými institucemi a dobrovolnickým hnutím v ČR vytvořit povědomí v neziskovém sektoru o problematice sbírkotvorných institucí a obdobně posílit v prostředí sbírkotvorných institucí chápání prostředí NNO motivovat sbírkotvorné instituce k začlení dobrovolnictví do spektra muzejních činností a naučit muzejní pracovníky správně s dobrovolníky pracovat spolupracovat na vytvoření systému dobrovolnické práce v muzeích,

5 Konkrétní výstupy projektu
Referenční balíček pro sbírkotvornou instituci Informační soustava o možnostech dobrovolnické práce v muzeích Systém vzdělávání Tvorba a odstartování pilotních projektů pro spolupráci muzeí a dobrovolníků

6 V rámci projektu bylo vytipováno šest tématických okruhů
1) Koordinace, základní analýza, závěrečná evaluace 2) Zahraniční zkušenosti, informace o organizaci spolků přátel 3) Dobrovolnictví - legislativa, informace 4) Vzorová sdružení – případové studie, koordinace pilotních projektů 5) Referenční balíček, web 6) Výcvik koordinátorů, semináře

7 Jaké výsledky přinesla analýza názorů muzejního prostředí
63% muzejních institucí má zkušenost s dobrovolníky 97% má zájem o dobrovolnickou činnost Vyhledávali jsme oblasti, kde by mohli dobrovolníci působit a snažili jsme se definovat, jako požadavky na vlastnosti dobrovolníka muzejní instituce mají.

8 Semináře a workshopy 4.-6. dubna 2005, Boskovice
21. června 2005, Národní muzeum října 2005

9 Příležitosti pro muzea
nový prostor pro kreativitu muzejních pracovníků a zvyšování jejich profesionality otevření se společnosti a prorůstání muzea do komunity změna vnímání od návštěvníkovi ke klientovi muzea nové pohledy na vlastní činnost výchova mladých lidí k úctě ke kulturnímu dědictví aktivizace komunity rozšíření kapacity muzea, rozšíření služeb hledání kořenů

10 Bariéry v muzeích strach z cizích lidí v našem prostředí
obavy z odhalení zákulisí institucí, které nemusí být samo o sobě úplně v pořádku, nebo je subjektivně tak nevnímáme přílišná kritičnost příchozích nedostatečné personální a finanční zdroje muzeí na zajištění dobrovolné činnosti formální přístup k dobrovolníkům malá nebo špatná komunikace, nedostatečná informovanost dědictví minulosti, kdy byli lidé obtěžováni „dobrovolně povinnými“ brigádami přílišná organizovanost svobodných dobrovolníků apriorní přesvědčení o tom, že dobrovolník v muzeu musí pracovat se sbírkami

11 „Dobrovolnictví Dotační politikou a metodickou pomocí napomáhat sbírkotvorným institucím vytvářet sítě dobrovolných spolupracovníků a spolků přátel, a to na úrovni jednotlivých muzeí a galerií samotných i z hlediska informačních systémů v rámci celého oboru. Fungující systémy dobrovolné práce přinášejí výrazné ekonomické i strategické zisky příspěvkovým organizacím. Toto téma je v muzejní praxi průlomové a může zásadně napomoci k upevnění postavení sbírkotvorných institucí ve společnosti. Dle zkušeností z oblasti zdravotnictví a sociální péče potrvá minimálně tři roky, než se tato praxe ustálí samotných institucích a než se vybuduje povědomí o možnosti dobrovolné práce v muzeích v okolní komunitě.“

12 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google