Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bílá místa pro dobrovolnou činnost aneb Najdou dobrovolníci místo v českých muzeích a galeriích? Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bílá místa pro dobrovolnou činnost aneb Najdou dobrovolníci místo v českých muzeích a galeriích? Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky."— Transkript prezentace:

1 Bílá místa pro dobrovolnou činnost aneb Najdou dobrovolníci místo v českých muzeích a galeriích? Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky Mezinárodní muzeologická konference na téma Muzeum a změna II., Pantheon Národního muzea, 8.-10. listopadu 2005

2 „ Posílení vnímání sféry ochrany movitého kulturního dědictví jako součásti neziskového sektoru v České republice“ Muzea a dobrovolníci Asociace muzeí a galerií ČR Český výbor ICOM Národní dobrovolnické centrum HESTIA Nadace Via z programu „Knowledge Fund Bílá místa“ a Ministerstvo kultury ČR.

3 Proč jsme uvažovali o projektu  nutnost většího propojení sféry NGO s oborem muzejnictví  zvýšení efektivity sbírkotvorných institucí  návrat ke kořenům vlastivědných muzeí

4 Co je obsahem projektu  funkční vazby mezi sbírkotvornými institucemi a dobrovolnickým hnutím v ČR  vytvořit povědomí v neziskovém sektoru o problematice sbírkotvorných institucí a obdobně posílit v prostředí sbírkotvorných institucí chápání prostředí NNO  motivovat sbírkotvorné instituce k začlení dobrovolnictví do spektra muzejních činností a naučit muzejní pracovníky správně s dobrovolníky pracovat  spolupracovat na vytvoření systému dobrovolnické práce v muzeích,

5 Konkrétní výstupy projektu  Referenční balíček pro sbírkotvornou instituci  Informační soustava o možnostech dobrovolnické práce v muzeích  Systém vzdělávání  Tvorba a odstartování pilotních projektů pro spolupráci muzeí a dobrovolníků

6 V rámci projektu bylo vytipováno šest tématických okruhů 1)Koordinace, základní analýza, závěrečná evaluace 2)Zahraniční zkušenosti, informace o organizaci spolků přátel 3)Dobrovolnictví - legislativa, informace 4)Vzorová sdružení – případové studie, koordinace pilotních projektů 5)Referenční balíček, web 6)Výcvik koordinátorů, semináře

7 Jaké výsledky přinesla analýza názorů muzejního prostředí  63% muzejních institucí má zkušenost s dobrovolníky  97% má zájem o dobrovolnickou činnost  Vyhledávali jsme oblasti, kde by mohli dobrovolníci působit a snažili jsme se definovat, jako požadavky na vlastnosti dobrovolníka muzejní instituce mají.

8 Semináře a workshopy  4.-6. dubna 2005, Boskovice  21. června 2005, Národní muzeum  17.-19. října 2005

9 Příležitosti pro muzea  nový prostor pro kreativitu muzejních pracovníků a zvyšování jejich profesionality  otevření se společnosti a prorůstání muzea do komunity  změna vnímání od návštěvníkovi ke klientovi muzea  nové pohledy na vlastní činnost  výchova mladých lidí k úctě ke kulturnímu dědictví  aktivizace komunity  rozšíření kapacity muzea, rozšíření služeb  hledání kořenů

10 Bariéry v muzeích  strach z cizích lidí v našem prostředí  obavy z odhalení zákulisí institucí, které nemusí být samo o sobě úplně v pořádku, nebo je subjektivně tak nevnímáme  přílišná kritičnost příchozích  nedostatečné personální a finanční zdroje muzeí na zajištění dobrovolné činnosti  formální přístup k dobrovolníkům  malá nebo špatná komunikace, nedostatečná informovanost  dědictví minulosti, kdy byli lidé obtěžováni „dobrovolně povinnými“ brigádami  přílišná organizovanost svobodných dobrovolníků  apriorní přesvědčení o tom, že dobrovolník v muzeu musí pracovat se sbírkami

11 „Dobrovolnictví Dotační politikou a metodickou pomocí napomáhat sbírkotvorným institucím vytvářet sítě dobrovolných spolupracovníků a spolků přátel, a to na úrovni jednotlivých muzeí a galerií samotných i z hlediska informačních systémů v rámci celého oboru. Fungující systémy dobrovolné práce přinášejí výrazné ekonomické i strategické zisky příspěvkovým organizacím. Toto téma je v muzejní praxi průlomové a může zásadně napomoci k upevnění postavení sbírkotvorných institucí ve společnosti. Dle zkušeností z oblasti zdravotnictví a sociální péče potrvá minimálně tři roky, než se tato praxe ustálí samotných institucích a než se vybuduje povědomí o možnosti dobrovolné práce v muzeích v okolní komunitě.“

12 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Bílá místa pro dobrovolnou činnost aneb Najdou dobrovolníci místo v českých muzeích a galeriích? Mgr. Dagmar Fialová Asociace muzeí a galerií České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google